Helsinkiläinen Santa Fe -ravintola lähti Amiedun luotsaamaan KEINO-hankkeeseen mukaan suurin odotuksin. Tavoitteena oli vahvistaa yrityksen brändimielikuvaa työntekijöiden keskuudessa ja saada henkilöstö aktiivisesti osallistumaan toiminnan kehittämiseen. Ketterän palvelun tulokset ylittivät kaikki odotukset. 

Vuonna 1991 perustettu Santa Fe on yksi Helsingin klassikkoravintoloista. Sillä on vakiintunut paikkansa, mutta kilpailu ympärillä on kovaa ja uusia ideoita tarvitaan.

Halusimme työntekijät mukaan ideoimaan ja miettimään, millainen on tulevaisuuden Santa Fe? Millaista palvelua tarjotaan ja miten asiakkaat huomioidaan? Santa Fen Concept Manager Sabrina Klimscheffskij taustoittaa.

Ensimmäisessä tapaamisessa Amiedun kouluttajat ja Santa Fen johto kirjasivat tärkeimmäksi kehityskohteeksi henkilöstön osallistamisen uuden luomiseen ja vision rakentamiseen. Sen jälkeen järjestettiin neljä lyhyttä työpajaa, joissa johto ja työntekijät vuorotellen kehittivät ja veivät ideoita eteenpäin.

Työntekijät ehkä aluksi vähän epäröivät, mutta jo ensimmäisen workshopin jälkeen saimme heiltä erittäin positiivista palautetta. Siitä kuuluu kiitos myös innostaville kouluttajille.

Kommunikaatiokulttuuri muuttui täysin

Viestintä työntekijöiden ja johdon välillä ei aina ole yksinkertaista. Sitä oli pohdittu myös Santa Fessä. Ravintolan yläkerrassa sijaitsevaan toimistoon on ollut kynnys tulla ehdottamaan omia ideoitaan.

Työpajassa käytyjen keskustelujen pohjalta kehitimme ideataulun, joka sijaitsee ravintolan henkilökunnan tiloissa. Sinne saa kirjata nimettömänä tai nimellä kaikki hulluimmatkin ideat. Se on ollut koko prosessin vaikuttavin tuotos, eli ratkaisu sille, kuinka saamme henkilöstön osallistumaan uuden luomiseen.

Ideataulun lisäksi Santa Fessä toteutettiin myös niin sanottu markkinointitaulu, jonne kirjataan kaikki tulevat tapahtumat, kampanjat, materiaalit ja tulokset.

Nyt meillä on koko prosessi avoin henkilöstön hulluista ideoista toteuttamiskelpoiseen kampanjaan ja sen tuloksiin. Nämä muutokset toimivat myös motivaatiomoottorina; työntekijät tietävät, miten heidän ideoimansa kampanjat loppupelissä menevät. Siitä on tullut paljon kiitosta.

KEINO-hankkeen myötä koko Santa Fen tapa viestiä on muuttunut avoimemmaksi. Henkilökunta uskaltaa ehdottaa ideoita ja on innostunut kehittämään. Viestintä kulkee nyt mainiosti molempiin suuntiin.

Lyhyitä työpajoja kiiteltiin

Amiedun toteuttaman ketterän ja osallistavan menetelmän tavoitteena on saada nopeita ja konkreettisia tuloksia palvelumuotoilun ja fasilitoinnin keinoin. Prosessi kestää yhdestä kahteen kuukautta ja sisältää viisi 1‒2 tunnin työpajaa.

Menetelmä oli erittäin toimiva. Lyhyistä istunnoista sai enemmän irti, ja kaikki jaksoivat hyvin keskittyä. Ravintola-alalla tämä oli myös helppo toteuttaa, kun vuorotyöläiset pääsivät osallistumaan aamu- tai iltapäivän istuntoon.

Santa Fen työntekijät osallistuivat prosessiin loppu pelissä enemmän kuin itse johto.

Oli todella tärkeää, että työntekijät saivat olla pääroolissa. He veivät prosessia eteenpäin ja kehitysideat tulivat nimenomaan heiltä eikä viestintä kulkenut johdolta alaspäin. Henkilöstö sai ideoida ja kehittää täysin vapaasti ilman rajoja. Saimme todella hyviä ehdotuksia muun muassa tämän vuoden kesäkampanjoihin.

Santa Fe

Erinomaisia tuloksia

KEINO-hanke oli Santa Fen johdon mielestä kokonaisuutena erittäin onnistunut.

Tämä oli kaikin puolin avaava kokemus. Uskoin, että prosessi toimii, mutta meidät yllätti, kuinka paljon työtekijät lähtivät mukaan. He ovat olleet aidosti innostuneita ja halunneet jatkaa kehittämistä prosessin jälkeenkin, Sabrina Klimscheffskij kiittelee.

Santa Fe kuuluu kuuden ravintolan yritysryppääseen, ja menetelmät on nyt monistettu myös muihin ravintoloihin.

Hyvien tulosten ja kokemusten myötä lähdimme tämän pohjalta kehittämään myös muita ravintoloita ja osa-alueita. Näiden oppien perusteella kommunikaatio on parantunut ja ihmiset uskaltavat avautua paljon enemmän.

Klimscheffskij kehuu yhteistyön Amiedun kanssa sujuneen alusta asti hyvin ja mutkattomasti.

Amiedun kouluttajat ymmärsivät heti ravintola-alan moninaisuuden ja ongelmat. He osasivat ohjata meitä kaikkia saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Ei jumituttu yhteen asiaan vaan mentiin eteenpäin. Saimme tulevaisuutta varten paljon keinoja, kuinka pystymme parantamaan toimintaa jatkossakin.

KEINO-hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama hanke, jossa  yrityksiä autetaan hyödyntämään nopeita yhteiskehittämisen menetelmiä.

MicroInno on Amiedun tuotteistama palvelu, joka syntyi KEINO-hankkeen tulosten perusteella.

Tutustu tarkemmin MicroInoon 

 

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuvat: Juri Puhakka

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.