Suomen ensimmäiset RekryKoulutuksen suorittaneet työmaa-assistentit ovat aloittaneet työnsä Constin työmailla. Lisääntynyt byrokratia loi tarpeen uuden ammattiryhmän kouluttamiseen.

Työmaainsinööreistä ja työmaamestareista on tällä hetkellä kova pula. Sen lisäksi byrokratia työmailla on lisääntynyt valtavasti.

Insinöörien ja mestareiden työajasta saattaa jopa 60‒80 prosenttia kulua erilaisiin paperitöihin. Siihen halusimme apua, jotta he voivat keskittyä itse työnjohtamiseen ja laadunvalvontaan, Consti Julkisivut Oy:n toimitusjohtaja Risto Kivi kertoo.

RekryKoulutus on joustava keino saada henkilöstön osaaminen vastaamaan yrityksen tarpeita. Sen avulla yritys saa osaavaa työvoimaa ja työtön työnhakija mahdollisuuden työllistyä.

Työmaa-assistentti on uusi ammattinimike, johon ei ole aiemmin ollut koulutusta. Se antoi mahdollisuuden räätälöidä opetus alusta saakka omiin tarpeisiimme. Vastaaviin tehtäviin perehdyttäminen työmailla olisi ollut työmaahenkilöstölle liian raskasta ja aikaa vievää omien töiden ohella.

Koulutuksen vaikuttavuus erinomaista 

Amiedun, ELY-keskuksen, TE-toimiston ja Constin yhteistyönä toteutettu RekryKoulutus vastasi kaikkien odotuksia. Kiven mukaan ensimmäisen RekryKoulutuksen tavoitteena oli saada koulutettua hyviä ja aktiivisia ihmisiä työmaainsinöörien ja -mestareiden avuksi.

Koulutukseen tuli kaikkiaan 260 hakemusta, mikä jo kuvaa uuden ammatin kiinnostavuutta. Haastattelujen perusteella valikoitui lopulta reilu kymmenen hengen ryhmä, joista valtaosa työllistyi eri työmaille pääkaupunkiseudulla.

Myös työmailta tullut palaute on ollut erinomaista.

Työmaa-assistentin koulutukselle oli selkeä tilaus, ja voi sanoa, että ensimmäisen ryhmän kanssa onnistuimme loistavasti. Nyt on tärkeä perehdyttää heidät Constin työtapoihin ja järjestelmiin. Se vie oman aikansa. Sen jälkeen katsomme, onko tarvetta kouluttaa seuraava porukka. Konseptia varmasti työstetään pilottihankeen kokemusten kautta.

Työllistyminen paras palkinto

RekryKoulutus toteutettiin monimuoto-opetuksena, joka sisälsi lähi- ja etäopetusta sekä työssäoppimista Constin työkohteissa. Teoriaopetuksessa perehdyttiin monipuolisesti rakennustyömaan projekti- ja toimistotöihin, kuten työmaan raportointiin, taloushallintoon, työehto- ja työturvallisuusasioihin sekä erilaisiin työmaakäytäntöihin.

Esimiehiltä saatu palaute on ollut positiivista, ja koulutuksen loppuun saakka suorittaneista valtaosa työllistyy. Se on paras palaute ja palkitsee meidätkin, Amiedun pääkouluttaja Pasi Lahdenne

Myös opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä pilottina toteutettuun koulutukseen. Sofia Solanakis on yksi vastavalmistuneista työmaa-assistenteista. Nyt puolen vuoden koulutus on takana ja todistus kädessä.

Rakennusala on aina ollut kiinnostava. Minulla on työhistoriaa tapahtumarakentamisesta ja muutenkin miehisiltä aloilta. Tällainen RekryKoulutus tuntui uudelta ja kiehtovalta. Toki valintaan vaikutti myös työllistymismahdollisuus.

Solanakis oli työssäoppimassa Consti Korjausurakointi Oy:n HOASin Kivikon kohteessa yhteensä 14 viikkoa.

Ala on hyvin monipuolinen, ja asiaa on mahdutettu paljon lyhyeen jaksoon. Onneksi olen aina pitänyt uuden oppimisesta ja minulla on intoa ja halua laajentaa osaamista.

Erityistä iloa valmistujaispäivään tuo tieto allekirjoitettavasta työsopimuksesta.

Toiveissa on mahdollisimman pitkä työura tällä alalla, Solanakis hymyilee.

 

TEKSTI: Kaisa Mikkonen
KUVAT: Juri Puhakka

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.