Amiedu osallistui Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelman tukemaan Effective Mobility
-liikkuvuushankkeeseen yhdessä kahden työelämäkumppanin, Firan ja Carinafourin kanssa. Matkan teemana oli rakennusalan skaalautuvuus ja allianssimallin käytön lisääntyminen.

Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelman tukema liikkuvuush anke tarjoaa mahdollisuuden tutustua kansainvälisiin toimintaympäristöihin ja löytää uusia ratkaisumalleja palveluiden sekä tuotteiden kehittämiseen.

Viiden päivän aikana tutustuimme seitsemään eri kohteeseen Saksassa. Mukana oli sekä oppilaitoksia että yrityksiä. Ensimmäisessä kohteessa tutustuimme rakennusalan allianssihankkeeseen. Refine Projects -konsulttiyhtiö fasilitoi avaruusteknologiasta tuttua Big Room -työskentelymallia, jossa tilaaja, urakoitsijat ja suunnittelijat istuvat saman pöydän ääressä, Amiedun kouluttaja Mikko Jauhiainen kertoo.

Matkalla suomalaiset pääsivät myös itse estradille, kun Firan L&D-projektipäällikkö Sakari Pesonen esitteli suomalaista allianssimallia. Paikalla oli runsaasti yleisöä paikallisista yrityksistä ja yliopistosta sekä Sveitsin rautatieyhtiöstä. Esitys herätti suurta mielenkiintoa, sillä Suomi on edelläkävijä rakennusalan allianssiurakoissa.

Meillä ollaan muita Euroopan maita huomattavasti pidemmällä. Suomessa on tehty kaikkiaan nelisenkymmentä allianssiurakkaa infra-, toimitila-, sairaala- ja asuntorakentamishankkeissa. Keskeinen ero perinteiseen urakointiin on se, että osapuolilla on yhteiset taloudelliset tavoitteet hankkeen parhaaksi. Allianssimallissa voitetaan tai hävitään ryhmänä, Pesonen määrittelee.

Fira tekee kovasti töitä kansainvälistymisen eteen. Se ei kuitenkaan tapahdu rakentamisella, vaan digitaalisilla skaalautuvilla liiketoiminnoilla.

– Ei meidän kannata lähteä Saksaan rakentamaan, kyllä he sen osaavat, vaan me kehitämme rakennusprojekteissa käytettäviä digitaalisia työkaluja ja toimintatapoja, joita me voimme myydä eteenpäin, Pesonen selvittää.

Virtuaaliopetusta ja uusiutuvaa energiaa

Ryhmä pääsi perehtymään myös tietomallinnusta tekevään RIEiTWO-ohjelmistotaloon, jossa kuvitteellista allianssityöskentelyä esiteltiin laboratorio-olosuhteissa.

Se oli erittäin mielenkiintoinen case. Heillä on käytössä 5D-mallinnus, jossa perinteiseen 3D-mallinnukseen on lisätty vielä kaksi ulottuvuutta: aika ja kustannukset, Jauhiainen kertoo.

Hampurissa ryhmä tutustui uusiutuvaan energiaan keskittyvään tutkimuskeskukseen, jossa esitettiin tuulivoimalan käyttöä. Toinen kiinnostava kohde oli IBB Institut für Berufliche Bildung. Se on Amiedua vastaava oppilaitos, jolla on 450 toimipistettä Saksassa ja Itävallassa. Oppilaitoksella on 12 vuoden kokemus ja vahva osaaminen virtuaaliverkko-opetuksesta.

IBB oli amiedulaisille ammatillisesti erinomainen kohde. Virtuaaliopetuksessa meillä on vielä paljon opittavaa. Myös tuulivoimaan oli arvokasta tutustua, sillä meillä on Amiedussakin uusiutuvan energian käyttöä.

Saksalainen tehokkuus vetosi

Firan ja CarinaFourin edustajien mielestä matkan vaikuttavin kohde oli AirBusin kokoonpanotehdas Hampurin satama-alueella. Tehtaalta valmistuu kolme valtavaa AirBusin lentokonetta päivässä.

– Oli todella avaavaa nähdä, miten järjestelmällisesti kokoonpanoteollisuus toimii. Me yritämme rakennusalalla koko ajan siirtyä samaan suuntaan. AirBusin vierailu näytti, mitä se voi olla huippuunsa vietynä. Tehdas oli niin siisti, että lattialta olisi voinut syödä – mitä rakennustyömaan lattialta ei voi tehdä, Pesonen sanoo.

Myös CarinaFourinHead of Operations Sami Haaja oli tyytyväinen matkan antiin.

Benchmarking-näkökulmasta erittäin hyvä opintomatka, jossa pääsimme tutustumaan mielenkiintoisiin kohteisiin ja osa-alueisiin, joita pystyy jatkossa hyödyntämään omassa työssään. Ja toki verkostoituminen on aina eduksi.

Ensimmäisessä kohteessa Refine Projects -konsulttiyhtiön vetämässä Big Room -suunnittelupalaverissa huomio kiinnittyi saksalaiseen tehokkuuteen.

Oli hienoa nähdä käytännössä, miten tehokkaasti palaveri vedettiin läpi. Näitä malleja voi varmasti hyödyntää omissa tuotantoprojekteissa, Haaja sanoo.

Liikkuvuusmatka avaa yhteistyöportteja

Viimeinen tutustumiskohde oli maailman suurin hanojen ja asennustarvikkeiden valmistaja Grothe, joka on levittäytymässä Suomeen ja sitä kautta tärkeä yhteistyökumppani jatkossa.

Amiedun Mikko Jauhiaisen mukaan liikkuvuusmatka onnistui yli odotusten.

Pääsimme tutustumaan itselle tärkeisiin ja mielenkiintoisiin kohteisiin, ja matka tarjosi paljon mahdollisuuksia erilaisiin yhteistyökuvioihin sekä Firan, Carinafourin kuin kohdeyritysten kanssa. On arvokasta, että Amiedu saa olla tällaisten edelläkävijäyritysten kanssa yhteistyössä. Se on tapa erottua muista oppilaitoksista. Voimme myös olla iloisia, että Amiedu on saanut jatkoa Erasmus+ -liikkuvuushankkeelle.

EU-lippu

Erasmus+-Effective Mobility liikkuvuusmatka on rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa. 

 

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuvat: Amiedu

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.