Kestävä kehitys on oleellinen osa IKEA-konsernin liiketoimintaa. Vastuullisuus on sidottu vahvasti yrityksen strategiaan. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki IKEA-tuotteet ovat uusiutuvista tai uudenlaisista, fiksuista materiaaleista tehty. 

Vastuullisuustavoitteemme ovat äärimmäisen korkealla. Samalla haluamme toteuttaa visiotamme paremman arjen luomisesta ja mahdollisimman edullisten kodinsisustusratkaisujen tarjoamisesta, IKEA Suomen vastuullisuuspäällikkö Jessica Lehtinen.

IKEA uskoo, että vastuullinen tuotantotapa on ainoa mahdollinen tapa toimia tulevaisuudessa. Se näyttäytyy myös taloudellisena hyötynä.

Kun toimimme vastuullisesti, se näkyy ja valuu jokaiseen kotiin ja ihmisten kestävämpään arkeen. Taloudellinen hyöty tulee siitä, että asiakkaat luottavat meihin ja valitsevat meidät kumppaniksi omaan kotiarkeensa.

Lehtisen mukaan paremman ja kestävämmän arjen voi jakaa kolmeen isoon osa-alueeseen.

  1. Kestävämpi arki pohjautuu tuotteisiin ja ratkaisuihin sekä siihen, kuinka kestävämpää elämää voi saavuttaa kotona.
  2. Kiertotalous ja ilmasto näkyvät meillä läpi koko arvoketjun. Millaisia materiaaleja ja kuljetuksia käytämme ja millaista energiaa tuotamme ja kulutamme?
  3. Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo puolestaan kertovat, millaista huomista haluamme rakentaa ihmisille ja yhteisöille globaalisti.

Vastuullisuus on osa yrityksen arvomaailmaa ja perusta, joka erottaa muista toimijoista. IKEA haluaa olla asiakkaille luotettava kumppani, jonka tuotteissa vastuullisuus on mietitty jo valmiiksi.

Meillä on tuhansia tuotteita, joiden avulla asiakas voi säästää energiaa, vettä tai jätettä sekä helpottaa kierrättämistä. Vastuullisuus ja säästäväisyys on haluttu tehdä mahdollisimman helpoksi tai jopa automaattiseksi. Esimerkiksi kun valitsee oikeanlaisen hanan, niin jo se säästää useita kymmeniä prosentteja vedenkulutuksessa ilman, että siihen tarvitsee kiinnittää huomiota.

Moniin tuotteisiin vastuullisuus on sisäänrakennettua eli materiaali on vastuullisesti tuotettua tai tavanomaista parempaa ja fiksumpaa.

Kaikki käyttämämme puuvilla on niin sanottua parempaa puuvillaa, ja tällä hetkellä 70 % puusta on sertifioitua tai kierrätettyä. Myös ravintolan puolella on tarjolla yhä enemmän luomu- ja kasvistuotteita sekä sertifioitua lohta. Eli vastuullisuus näkyy läpi linjan koko tavaratalossa.

Vastuullisuus mukana osaamisen kehittämistä

IKEA-kulttuurissa arvot ovat äärimmäisen tärkeitä. Kestävä kehitys luo pohjan myös rekrytoinnille ja kaikelle kouluttamiselle.

Me kartoitamme jo rekrytointivaiheessa, että tulevat työntekijät elävät ja ajattelevat samoin kuin me. Selvitämme joka vuosi, miten henkilöstö kokee vastuullisuuden. Tuoreimman kyselyn mukaan 84 % työntekijöistä on ylpeitä siitä, kuinka kestävästi IKEA toimii. Voimme olla tyytyväisiä, että tunnustusta tulee näin vahvasti sisäisesti, Lehtinen iloitsee.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen lähtee liikkeelle perehdyttämisestä IKEA-konsernin kulttuuriin ja arvoihin. Se toimii pohjana kaikille työntekijöille ja kaikelle tekemiselle.

Kestävän kehityksen koulutuspaketteja käydään jokaisen IKEA-työntekijän kanssa. Työtehtävistä riippuen järjestämme tuotetuntemuskoulutusta ja erilaisia täsmäkoulutuksia, jossa vastuullisuus ja kierrättäminen ovat aina mukana.

IKEA Suomi edelläkävijä uusiutuvan energian käytössä

IKEA-konserni on sitoutunut vuoteen 2020 mennessä tuottamaan yhtä paljon uusiutuvaa energiaa kuin sen oma kulutus on. Suomessa tavoitteeseen on jo päästy.

Kemin Ajoksen tuulipuiston hankkiminen oli iso teko, joka teki kerta heitolla IKEA Suomesta uusiutuvan energian käytön edelläkävijän. Juuri tällaisen tekemisen kautta haluamme olla esimerkkinä muillekin maille. Tuulipuisto tuottaa vuodessa noin 32 000 kotitalouden eli pienen kaupungin verran energiaa.

Lehtisenmukaan uusia kiertotaloutta edistäviä keinoja ja hankkeita etsitään jatkuvasti. 

Keväällä aloitimme Tampereella yhteisvastuulla tuotetun ompelupalvelun, joka työllistää osatyökykyisiä ja vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Tällaiset hankkeet ovat Suomessa ja maailmallakin äärimmäisen tärkeitä, että voidaan työllistämällä luoda ihmisille parempaa arkea.

Kiertotaloutta ylläpitävät myös Espoon toimipisteessä toimiva kierrätyskontti ja Kodista kotiin -kiertopalvelu sekä kolmena vuonna järjestetty IKEA-Kirppis.

Jessica Lehtinen

Kestävä kehitys ja kiertotalous kiinnostavat kuluttajia

IKEA Groupin teettämän Life at Home -tutkimuksen mukaan 45 % ihmisistä kokee kotinsa kestäväksi.

Luku korreloi siihen, että ihmisillä on kovia odotuksia vastuullisten tuotteiden ja ratkaisujen osalta. Eniten asiakkaat kysyvät materiaalitietoja ja kierrättämisnäkökulmaa eli mitä tuotteelle tapahtuu elinkaaren loppupäässä tai mitä sille voi itse tehdä. Kodinkoneiden osalta kiinnostaa energiataloudellisuus.

IKEA-tuotteiden alkuperä ja tuotanto voidaan osoittaa loppuun saakka.

Meillä on käytössämme IWAY-standardi, jonka avulla olemme asettaneet standardit ja vaatimukset tavarantoimittajillemme esimerkiksi ympäristön ja hyvien työolojen suhteen. Se on meille äärimmäisen tärkeä työkalu, jonka avulla edistämme aktiivisesti vastuullista tavaran ja palvelujen tuotantoa. Meillä on hyvin tiukat ehdot kumppaneille ja alihankkijoille – sekä myös itsellemme. Omalla toiminnallamme voimme yllyttää myös muita vastuulliseen toimintaan.

 

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuvat: Juri Puhakka

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.