Neljä muutaman tunnin työpajaa ja tuloksena täysin uudenlainen palvelu tullialalle. Amiedun luotsaaman kehittämishankkeen aikana syntyi partnerimalli, joka mullistaa koko alaa.

Kotimaan logistiikkapalveluita tarjoavan SA-TU Logisticsin Tulli-ilmoitukset -yksikön johtaja Esko Holopainen on enemmän kuin tyytyväinen.

Tulliala on Suomessa pieni erikoisala, vaikka ulkomaankauppaa tekeviä yrityksiä on paljon. Partnerimallin idea on tarjota asiakkaillemme koulutusta ja asiantuntijapalveluita, sillä monissa yrityksissä osaaminen on kadonnut eikä uusia henkilöitä enää rekrytoida. Palvelun kiinteä kuukausihinta on alalla täysin uutta.

Ketterän ja osallistavan kehittämishankkeen tavoitteena on saada nopeita ja konkreettisia tuloksia palvelumuotoilun ja dynaamisen fasilitoinnin keinoin. Vielä hankkeeseen lähdettäessä SA-TU Logistics pähkäili asiakasnäkökulman kanssa.

Meillä ei ollut täyttä varmuutta, mitä asiakkaamme tahtovat. Tiesimme vain, mitä itse ajattelimme heidän tahtovan. Hanke osui juuri sopivaan paikkaan. Päätimme että kokoamme tärkeimmät asiakkaat yhteen ja kysymme suoraan, mitä he haluavat, Holopainen taustoittaa.

Ensimmäiseen työpajaan kutsuttiin mukaan viisi nykyistä, ulkomaankauppaa tekevää asiakasta. Suunnitelmallisen fasilitoinnin keinoin heiltä kerättiin tietoa, millaisia palveluja he toivoisivat sekä millaisia ongelmia ja puutteita heillä mahdollisesti on.

Asiakkaat lähtivät keskusteluun hyvin innokkaasti. Saimme todella paljon vastauksia – valtavan kasan post-it-lappuja. Tiesimme kyllä, että asiakkailta puuttuu tietoa ulkomaankaupasta ja dokumentaatiosta, mutta se tuli esille voimakkaammin kuin aavistimme.

SA-TU Logistics

Ideasta tuotteeksi

Seuraavaksi kerätyn tiedon perusteella ideoitiin uusia palveluja, ansaintatapoja ja keinoja tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. Näiden tuloksena syntyi idea partnerimallista, jossa asiakasymmärrys ja ideointityöpajan tulokset yhdistyivät.

Partnerimallissa on kaksi osaa: operatiivinen ja asiantuntija/koulutus.

Operatiivinen osio sisältää ulkomaankaupan dokumentaatiota uudella mallilla ja kiinteällä kuukausihinnalla. Lisäksi siihen kuuluu muun muassa uudenlaista tulliedun valvontaa, jossa vahdimme, ettei asiakas maksa ulkomaankaupasta turhia maksuja viranomaisille tai tullille. Asiantuntija- ja koulutuspuolella sitoudumme kouluttamaan asiakasta tietyn tuntimäärän kuukaudessa. Olemme tarvittaessa myös mukana logistiikan palavereissa ja pidämme asiakkaan jatkuvasti ajan tasalla tullimaailman tapahtumista ja muutoksista.

Holopaisen mukaan partnerimallista on saatu pelkästään positiivista palautetta.

Päätöksenteko on toki hidasta, kun kyseessä on alalla täysin uusi malli, jossa on kuukausimaksu ja joka sisältää valmiita paketteja. Heti yhteisten ideapajojen jälkeen aloitimme neuvottelut ensimmäisen yrityksen kanssa ja pian on sopimus allekirjoitusta vaille valmis. Muutaman vuoden sisällä on tavoitteena päästä sopimukseen 10‒20 yrityksen kanssa.

Amiedun toteuttaman palvelun avulla SA-TU Logistics sai sen, mitä halusi: uusia eväitä asiakasymmärrykseen ja päälle vielä konkreettisen tuotteen.

Amiedu auttoi avartamaan omaa mieltä. Me ajattelemme logistiikka-alalla liiaksi samalla tavalla ja rakennamme helposti tuotteita ja palveluita omassa pienessä piirissämme kuuntelematta riittävästi asiakasta. Prosessin avulla saimme suoraan kohdennetun palvelun, täysin uudenlaisen partnerimallin, josta asiakkaat ovat oikeasti kiinnostuneita.

Amiedun luotsaama kehittämishanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittaman KEINO-hankkeen puitteissa. Hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä hyödyntämään nopeita yhteiskehittämisen menetelmiä.

KEINO-hankkeen tulosten perusteella syntyi Amiedun tuotteistama MicroInno-palvelu.  

Tutustu tarkemmin MicroInnoon

 

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuvat: SA-TU Logistics

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.