Uusi tutkinto voimaan vuoden 2019 alusta

Johtamisen erikoisammattitutkinto ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto ovat yhdistyneet uudeksi Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnoksi. Uudet perusteet astuvat voimaan 1.1.2019.

Työskentely uusien tutkinnon perusteiden laatimiseksi aloitettiin Opetushallituksessa syksyllä 2017. Opetushallitus nimitti perustetyöryhmän jäsenet Johtamisen tutkintotoimikunnasta ja Yritysalan tutkintotoimikunnan jäsenistä. Työryhmän tavoitteena oli luoda mahdollisimman kattava tutkinto henkilöille, jotka johtavat, suunnittelevat ja kehittävät yrityksen tai organisaationsa toimintaa sekä kehittävät toimintaansa ja osaamistaan joko johtajana tai yrityksen omistajana. Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan suorittanut hallitsee valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä strategiatyön johtamiseen, projektin johtamiseen, työyhteisön kehittämisen johtamiseen, henkilöstön ja osaamisen johtamiseen, asiakkuuksien johtamiseen, talouden johtamiseen tai tuotanto- ja palveluprosessien johtamiseen. Tutkintoon kuuluu myös sisäisen tarkastuksen osaamisala.

Amiedu mukana luomassa tutkinnon perusteita

Tutkinto haluttiin luoda vastaamaan niitä johtamisen ja yritysjohtamisen osaamistarpeita, jotka ovat keskeisiä sekä nyt että tulevaisuudessa. Valinnaisia tutkinnon osia lisättiin, jotta erityisesti muutosjohtamisen ja työyhteisön kehittämisen osaamiset saavat selkeän painotuksen ja vastaavat näin toimintaympäristön vaatimuksiin.

Amiedu oli mukana tekemässä uusia Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon perusteita. Työryhmän sihteerin roolissa pääsin suoraan kädet savessa luomaan ammattitaitovaatimuksia ja hyväksytyn suorituksen kriteerejä. Työryhmä avasi käsitteet ja termit tarkkaan; jokaisen kohdalla pohdittiin, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, johtajan arjessa tekemisenä ja toimintana. Pitkässä prosessissa pääsin myös hyödyntämään Amiedun johtamisen kouluttajien valtavaa kokemusta, kun yhdessä sparrasimme ja analysoimme, minkälaiset ovat hyvät tutkinnon perusteet ja miten ne palvelisivat parhaiten tutkinnon suorittajia sekä työelämän kehittämistä.

Uusien perusteiden mukaisen Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa koulutusohjelman voi aloittaa heti vuoden alusta.

Tervetuloa Amieduun!
Emmy Lampila-Fränti, palvelupäällikkö

Tutustu uuteen tutkintoon tästä »

Tutustu tarkemmin tutkinnon perusteisiin »

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.

 

 

Kuva: Klaus Pulli