Amiedu on aloittanut Julkisen pilven akatemia -valmennukset yhteistyössä ICT-konsultointia tarjoavan Onrego Oy:n kanssa. Kyseessä on pilvipalveluihin räätälöity tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, jonka avulla parannetaan ICT-alan koulutuksia ja nostetaan osaamisen tasoa digitaalisessa murroksessa.

Digitalisaatio aiheuttaa suuren osaamistarpeen kasvun suomalaisissa yhtiössä, joten kilpailukykyä globaaleja toimijoita vastaan tarvitaan. Hyvä esimerkki on Amazon Go, joka teknologiaa ja digitalisaatioita hyödyntäen muuttaa päivittäistavarakaupan asiakaskokemuksia ja toimintatapoja.

Organisaatioissa on tänä päivänä liian vähän osaamista tai se on vanhentunutta. Tarvitaan suuri osaamisharppaus, jotta digitalisaation mahdollisuudet pystytään hyödyntämään ja vastaamaan liike-elämän tarpeisiin. Julkisen pilven akatemia täyttää juuri tämän tehtävän, Onregon Senior Account Executive Kenneth Haapala taustoittaa.

Syksyllä 2018 käynnistynyt Julkisen pilven akatemia yhdistää ainutlaatuisella tavalla pilvipalveluosaamisen sekä tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon suorittamisen. Amiedu vastaa kokonaisuudessaan tutkinnon toteuttamisesta ja Onregon sertifioidut kouluttajat tuovat opiskelijoiden käyttöön huippuasiantuntijoiden ammattitaidon ja tulevaisuuden visiot.

ICT-alalla pitää ymmärtää, että ilman jatkuvaa lisäkoulutusta ja itseoppimista tulevaisuuden kehityshankkeet muuttuvat yhä haastavimmiksi tai eivät onnistu ollenkaan. IT kehittyy ja muuttuu yhä isommaksi osaksi liiketoimintaa – jos ei pysy mukana kehityksessä, kilpailukyky heikkenee, Haapala muistuttaa.

Kenneth Haapala ja Timo Hakkarainen

Räätälöityä opetusta pilvessä

Julkisen pilven akatemian ydin on ketterässä opetusmallissa. Koulutus tapahtuu pääasiallisesti etäopiskeluna omassa e-learning -toimintaympäristössä ja konkreettisina harjoituksina pilvipalvelualustalla. Vaikka tutkinnon suorittaminen kokonaisuudessaan kestääkin reilun vuoden, opetus on silti aina ajantasaista, sillä materiaalia päivitetään jatkuvasti julkisen pilven kehityksen mukana.

Koulutus antaa myös valmiudet suorittaa Cloud Platform & Infrastructure MCSA (MCP 70-533 ja 70-534) -sertifikaatit.

Valmennuksen vaikuttavuus näkyy ensimmäisestä päivästä lähtien muun muassa siinä, mitä kaikkea julkinen pilvi mahdollistaa. Tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään pilvipalvelun hyödyt ja tuottamaan kyvykkyyttä palvella liiketoimintaa.

Haapalan mukaan Amiedu sopi profiililtaan ja imagoltaan erinomaisesti Onregon kumppaniksi.

Amiedu on korkean tunnettuuden organisaatio, jolla on pätevyyttä hoitaa valmennuskokonaisuuden tutkintopuoli.

Sopimuksen myötä Amiedu puolestaan sai ammattitaitoisen koulutuskumppanin.

Meille on suuri lisäarvo saada kumppani, joka pystyy tuottamaan tutkintoon julkisen pilven valmennusosuuden. Onregon kouluttajat työskentelevät päivittäin pilvipalvelujen parissa, joten valmennus on todella työelämälähtöistä, Amiedun palvelupäällikkö Timo Hakkarainen sanoo.

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuva: Nicolas Wuolle

Tutustu tarkemmin tästä »

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.