Lilinkotisäätiö on vuonna 2004 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on parantaa psykiatristen pitkäaikaispotilaiden asemaa yhteiskunnassa. Säätiö tarjoaa palveluasumista, tehostettua palveluasumista ja tuettua asumista mielenterveyskuntoutujille.

Asukkaiden ikääntyessä ja hoitotarpeen lisääntyessä yksi kuudesta taloista on muutettu hoivapainotteiseksi. Sitä varten tarvittiin myös lisää koulutusta.

Kun henkilökunta on tehnyt toistakymmentä vuotta töitä kuntouttavalla työotteella, huomasimme, että ammattitaito hoivan puolella on rapistunut. Ja kun samaan aikaan olimme muuttamassa Lilinkotisäätiön viitekehystä kuntouttavasta työotteesta toipumisorientaatioon, totesimme, että uuden profiilin hoivapainotteiseen taloon tuleva henkilökunta tarvitsee TäsmäKoulutusta päivittääkseen taitonsa, Lilinkotisäätiön kehittämispäällikkö Heikki Hyvönen sanoo.

Toipumisorientoitunut hoitotyö on mielenterveys- ja päihdetyön uusi viitekehys, joka on pikkuhiljaa leviämässä valtakunnalliseksi toimintatavaksi. Toipumisorientaatiossa ihminen kohdataan neljän periaatteen mukaan:

  1. Me uskomme jokaiseen yksilöön ja hänen mahdollisuuksiinsa.
  2. Me emme puhu asiakkaastamme vaan puhumme asiakkaallemme.
  3. Me otamme kaikessa huomioon asiakkaan henkilökohtaisen historian ja kokemuksen.
  4. Me lupaamme, että asiakas saa päättää.

Kun nämä toimintaperiaatteet viedään hoito- tai kuntoutustyöhön, se muuttaa aika paljon totuttua valtasuhdetta asiakkaan ja hoitajan välillä. Me emme enää aseta kuntoutustavoitteita, vaan asiakkaat asettavat itse omat tavoitteensa, sen mitä he elämältään haluavat. Tärkein asia, mistä asiakkaat päättävät on se, kenen ohjaajan kanssa he haluavat tehdä yhteistyötä ja pyrkivätkö he toipumaan.

Vaikuttavuus näkyy arjen hoitotyössä

Amiedun kanssa räätälöityyn Toipumisorientoituneen hoitotyön TäsmäKoulutukseen osallistui 18 ohjaajaa, jotka työskentelevät uudessa hoivapainotteisessa Suutarinkodissa. Kymmenen lähipäivän aikana käytiin läpi muun muassa hygieniaosaamista, fyysisen toimintakyvyn muutoksia ikääntyessä, hoitotyön ergonomiaa, metabolisia-, sydän- ja muistisairauksia, haavan-, suun- ja jalkojen hoitoa, inkontinenssi- ja avanteenhoitoa.

Koulutuksen tavoitteena oli taata henkilökunnalle perustiedot, jotta he voivat aloittaa hoivapainotteisen palvelutalon toiminnan, ja ne tavoitteet saavutettiin kiitettäväksi. Nyt on työryhmän tehtävä kehittää toimintaa edelleen, Hyvönen selventää.

Suutarinkodissa työskentelevä sairaanhoitaja ja vastaava ohjaaja Marika Katila oli yksi TäsmäKoulutukseen osallistuneista.

Olemme saaneet kaikilta osallistuneilta hyvää palautetta. Koulutuksen vaikuttavuus näkyy arjen hoitotyössä monin tavoin. Osaamme reagoida nopeammin esimerkiksi ihon kuntoon ja jalkojenhoitoon liittyvissä asioissa. Saimme myös hyödyllistä tietoa kinestetiikkaan, joka näkyy paljon meidän työssä. Samoin saimme ohjeita ergonomiaan, jottei itsellä tule selkä kipeäksi huonoista työskentelyasennoista, Katila kertoo.

Myös Suutarinkodin asukkaat ovat antaneet positiivista palautetta. He ovat tyytyväisiä, että heidät huomioidaan yksilöinä ja he saavat päättää asioista.

Omatoimisuus on lisääntynyt huomattavasti. Arkipäiväisiin asioihin, kuten pukemiseen tartutaan enemmän itse. Koska asukkaiden vointi vaihtelee päivästä toiseen, he saavat toimia omassa rytmissä. Ei ole pakko nousta ylös tiettyyn kellonaikaan ja voi syödä tai ottaa päiväunet, kun haluaa. Mennään asukkaan oman jaksamisen ehdoilla.

Katilan mukaan asukkaat ovat kiitelleet myös siirtymisten helpottumista.

Kinestetiikan osalta nousutekniikat ovat olleet asukkaiden mieleen ja se, että heiltä kysytään ja yhdessä mietitään, mikä on paras vaihtoehto. Ohjaajille on koulutuksen myötä tullut myös varmuutta perustella asioita. Meillä oli asukas, jota siirrettiin nosturilla ja tällä hetkellä hän siirtyy itse.

Lilinkotisäätiön tavoitteena on kirjoittaa onnellinen loppu jokaisen ihmisen elämälle. Se lukee myös säätiön strategiassa.

Me elämme maailmassa, jossa voimme kilpailla vain laadulla ja meidän laatu syntyy oman henkilökunnan osaamisesta. Olemme ylpeitä, että meillä on Suomen paras henkilökunta ja siitä aiomme pitää kiinni. Se on kilpailuvaltti, jolla me pärjäämme tässä kovassa maailmassa, Heikki Hyvönen päättää.

Uudenmaan Ely-keskuksen rahoittama TäsmäKoulutus on yrityksen tarpeisiin räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta, joka tähtää ammattitaidon kehittämiseen tulevia työtehtäviä varten.

Tutustu TäsmäKoulutukseen tarkemmin »

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuvat: Juri Puhakka

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.