Ammatillisessa koulutuksessa eletään merkittävää muutosvuotta. Reformi koskettaa laajaa kohderyhmää ja sen vaikutukset ulottuvat koko yhteiskuntaan. Kehityspäivillä oli akuutti aihe: Reformin liikkeelle lähtö ja sen tuomat laajamittaiset muutokset. Paikalla oli 120 kouluttajaa 44:stä alan oppilaitoksesta sekä merkittäviä sidosryhmien edustajia.

Reformi jalkautumassa – oppilaitokset muutostilassa

Reformin tuomat muutokset ovat tulleet voimaan vuoden 2018 alusta. Koko ammatillinen koulutus on uudistumassa. Nykyiset lait yhdistetään uudeksi sekä nuoria että aikuisia koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi uudistetaan koulutuksen rahoitus, ohjaus, tutkintorakenne, koulutuksen toteuttamismuotoja sekä järjestäjärakennetta. Reformi on ollut yksi hallituksen kärkihankkeista. Keskeistä on kehittää ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä yksilöllisiä opintopolkuja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Kehityspäivillä Ville Heinonen, Opetus- ja kulttuuriministeriöstä avasi koulutusten rahoituksellisesta näkökulmaa. Markku Kokkonen, Opetushallituksesta selvitti tutkintouudistuksen tilaa sekä mm. YTO-aineita, yhteiset tutkinnon osat, jotka kuuluvat jatkossa jokaiseen perustutkintoon. Työelämätoimikunnan puheenjohtaja ja työelämän edustaja Merja Oljakka, SOL Palvelut Oy:stä esitteli toimikunnan tehtävät ja sen jäsenet.

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala yhdessä

Aiemmin puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan oppilaitokset ja kouluttajat ovat kehittäneet toimintaansa omina, erillisinä aloina. Amiedussa järjestetyillä kehityspäivillä oppilaitosten edustajat olivat ensimmäistä kertaa yhdessä, ’yhdistyneenä’ alana. Yhteistyön tarve on todellista monin tavoin. Sitä tarvitaan niin oppilaitosten sisällä kuin oppilaitosten kesken. Reformin myötä oppilaitoksien tuleekin entisestään lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja yhteistyötä alan työnantajien kanssa. Marja-Liisa Samppala, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK:sta kertoi väitöstyönsä pohjalta työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ’Osaamisen kehittäminen, työpaikalla tapahtuva ohjaus tutkimuksen kautta’.

Merkityksellinen ala – vetovoimaisuutta tarvitaan

Kiinteistöpalvelualan koulutus sekä alan työtehtävät ovat merkityksellisiä yhteiskunnan perustoimintojen varmistamiseksi. Ala on vaikuttava myös maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen ja heidän työllistävyyden vuoksi. Haasteita tuo alan matalapalkkaisuus. Vetovoimaisuuden kehittäminen on kriittisessä roolissa erityisesti nuorten, mutta myös aikuistyövoiman alalle saamiseksi. ’Osaamisen ennakoinnista ja alan vetovoimaa kasvattavista positiivisista toimenpiteistä’ kuten ’Madde tubettaa’ kehityspäivillä kertoi Tiia Brax, Kiinteistötyönantajat ry:stä.

Kehityspäivillä ajankohtainen ohjelma, työpajoja ja työnäytöksiä

Kehityspäivien ydinohjelman, reformimuutoksen lisäksi päivien ohjelmassa oli tarjolla alan monimuotoisuutta kuvaavia ajankohtaisia luentoja. Näiden sisällöt olivat henkilökohtainen avustaja -koulutuksesta, monipalvelukohteen esimiestyöstä, siivouksen ja huollon merkityksestä sisäilmaan, energiatehokkuudesta sekä digitalisuudesta kouluttajan työssä.

Työpajoissa jaettiin alan parhaita käytäntöjä mm. kehittyvästä substanssista. Pajoissa korostettiin tarvetta kehittää positiivista näkyvyyttä, lisätä verkostoitumista, kuten esimerkiksi peruskouluihin, messuille sekä lisätä erityisesti nuorten suosimaa somettelua. Osana päivien ohjelmaa Amiedun opiskelijat kouluttajineen esittelivät kiinnostavasti alan koulutusta sekä monipuolisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä.

Helsingissä toimiva Amiedu oli vastuussa tilaisuuden organisoinnista. Kehityspäivien suunnittelu tehtiin yhteistyössä Amiedun, OPH:n ja työelämätoimikunnan kanssa.

Lisätietoja
Palvelupäällikkö Janne Ilmonen, puh. 020 7461 265 tai janne.ilmonen@amiedu.fi

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.