6 tapaa parantaa kilpailukykyä

Tokmannin henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskosella on liki 20 vuoden kokemus HR-työstä. Hän pitää jatkuvaa, avointa osaamisen kehittämistä ratkaisevana yrityksen kilpailukyvyn kannalta.

1. Osaamisen kehittämisen pitää kuulua yrityskulttuuriin ja yhtiön arvojen pitää tukea sitä.

Työ ja sen muodot muuttuvat nykymaailman murroksessa, mikä on haaste osaamiselle. Tämä pitää ymmärtää yhtiön toimintakulttuurissa, sen arvoissa ja henkilöstön asenteissa. Ne paljastavat, nähdäänkö eteenpäinmeno kilpailukyvyn edellytyksenä ja arvostetaanko yhtiössä kehittymistä. Terve yhtiö tarvitsee myös sisäisen moraalin nostattamista, kuten henkilöstön keskinäisten vastuumallien lisäämistä, sisäisen politikoinnin ja sekaannusten vähentämistä sekä matalaa kynnystä ottaa henkilöstö mukaan vaikuttamaan. Myös vastuullisuus on nykyään olennainen osa kilpailukykyä ja sitä pitää opettaa perehdytyksessä kaikille kattavasti.

2. Osaamisen kehittämisen pitää näkyä myös yritysjohdossa.

Johtaja on esimerkki ja innostaja, joka ei saa jähmettyä paikoilleen. Johdon täytyy seurata aikaansa ja uudistua. Jos juututaan tekemään asiat aina samoin, aiempi tuloksellinenkaan malli ei ehkä enää toimi. Enää ei voi johtaa vain asioita ja keskittyä teknologiaan ja tuloksiin, vaan osana yrityksen yhteistä menestystarinaa johdetaan myös ihmisiä – kaikki prosessien uudistuminen tapahtuu ihmisten osaamisen kautta.

3. Ymmärrä yrityksen tavoitteet sekä mitä osaamista yrityksessä pitää lisätä.

Esimiesten täytyy tunnistaa tavoitteensa hyvin ja miettiä yhä enemmän, mikä lisää tavoitteisiin pääsemistä – minkälaista osaamista yrityksessä on ja mitä tarvitaan lisää. HR-toiminnan tärkein tehtävä on nostaa yrityksen kilpailukykyä vahvistamalla osaamista. Puuttuvaa osaamista voidaan hankkia rekrytoimalla, mutta osaamista voidaan lisätä myös koulutuksella yrityksen sisällä. Esimiesten tulisi myös ohjata työntekijöitä töihin, joiden kautta he kasvavat tehtävissään.

4. Hahmota yrityksen kokonaiskuva sekä kehitä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Johtaja tarvitsee yhä enemmän johtamis- ja esimiestaitoja yhteistyökyvyn rakentamiseen. Jotta tietoa ylipäätään voidaan jakaa ja saada aikaan yhteistyötä, tarvitaan vuorovaikutustaitoja ja erityisesti kykyä luoda luottamusta. Johtajan pitää myös osata nähdä toiminnan kokonaiskuva. Yrityksessä ei voida enää elää yksittäisissä siiloissa, jossa kasvatetaan vain oman tiimin tehokkuutta. Lisäarvo ja kilpailukyky syntyvät eri yksiköiden välisestä yhteistyöstä ja erilaisen osaamisen yhdistämisestä. Kun siilojen väliset rajat kevenevät, tieto kulkee ja prosessit nopeutuvat.

5. Kehitä osaamista kriittiseen ajatteluun sekä pelotonta kykyä ratkoa ongelmia, erehtyä ja oppia uutta.

Pelon ilmapiiri taannuttaa yrityksessä kriittistä ajattelua ja estää oppimista. Muuttuvassa maailmassa tarvitaan yrittäjähenkisyyttä ja vaikeisiinkin asioihin pitää voida pureutua pelkäämättä. Haasteellisen asian puheeksi ottaminen vaatii vuorovaikutustaitoja, jottei ristiriitatilanne ajaudu väärille urille. Tarvitaan uskallusta kokeilla eri tapoja ratkoa ongelmia, jotta nähdään toimiiko malli. Epäonnistumisen salliminen on välttämätöntä, jos halutaan menestyä.

6. Tasa-arvoinen osaamisen kehittäminen avaa uusia näkökulmia ja lisää vaihtoehtoja ongelmanratkaisuun.

Johtajan täytyy antaa kaikille mahdollisuus kehittyä ja edetä, sillä monimuotoisuus lisää kilpailukykyä. Erityyppisesti ajattelevien, eritaustaisten ihmisten tiimi on todennäköisemmin menestyvämpi kuin tiimi, jossa kaikki ovat samasta puusta veistettyjä. Rohkea tiiminrakennus voi tuoda vastaan uutta ymmärrystä sekä vaihtoehtoja ja ratkaisuja, joita ei ole aiemmin ajateltu. Toki monimuotoinen tiimi asettaa myös haasteita johtamiselle. Yhtiön pitää kannustaa työssä oppimista ja urakiertoa – myös joustavan työn toimintamallilla. Resurssipulakin on syy hyödyntää yrityksessä osatyökykyisten työntekijöiden työkykyä ja mahdollistaa työn jatkuminen mahdollisuuksien mukaan työtä joustavasti muokkaamalla.

Kuka: Sirpa Huuskonen
”Pidän siitä, että saan jonkun ajattelemaan enemmän ja johtamaan ihmisiä vielä paremmin huomenna.”
Työ: Henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen, Tokmanni. Aiemmin mm. ISS Palveluissa, jossa myös johtoryhmässä.
Luottamustoimi: Mm. puheenjohtaja, Helsingin seudun kauppakamarin koulutus- ja työvaliokunta
Koulutus: Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari

 

Teksti: Virpi Peura
Kuva: Aki Rask

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.