Amiedun Puhtauspassi-koulutus on yksi keino, jonka avulla Kirkkonummen puhtauspalvelut haluaa kehittyä Suomen parhaaksi kunnan puhtauspalveluyksiköksi.

Kirkkonummen puhtauspalvelut on tänä vuonna kehittänyt toimintaansa Amiedun Puhtauspassi-koulutuskokonaisuudella. Kirkkonummella tilaaja- ja tuottajamallin mukaan toimiva yksikkö vastaa noin 120 000 neliömetrin siivouksesta noin 80 rakennuksessa. Sen tavoitteena on laadukas ja ympäristöystävällinen siivous, joka luo tilojen käyttäjille terveellisen, turvallisen ja viihtyisän ympäristön. Samalla se pyrkii pidentämään kiinteistöjen ja pintamateriaalien elinkaarta.

Niinpä puhtauspalvelujen henkilöstön täytyy tuntea erilaiset pintamateriaalit ja niiden oikeat puhdistus- ja hoitomenetelmät sekä hyödyntää nykyaikaista tekniikkaa. Puhtauspassi-koulutus on Kirkkonummella suunnattu puhtausyksikön laitoshuoltajille, jotka kokoontuivat esimiestensä ja Amiedun kouluttajien kanssa alkuvuonna viitenä aamupäivänä. Myös jatkokoulutusta on tulossa.

Yksi ydinsyy Puhtauspassi-koulutukseen oli tarve yhtenäistää toimintaa yksikössä, jonka henkilöstön taustat ovat hyvin erilaisia.

Meillä on isossa yksikössä aika paljon koulutettuja laitoshuoltajia tai perustutkinnon suorittaneita sekä joka vuosi muutamia ammattitutkintoja opiskelevia oppilaita. Siksi halusimme parantaa asiakaspalvelua ja saada koko yksikön siivoushenkilöstölle yhtenäisen koulutuksen, jossa nostetaan tärkeimmät asiat esiin. On hyvä pohtia yhdessä ajattelutapojamme, mitä on opittu ja miten osaamista käytetään työssä. Yhteinen koulutus ryhmätöineen auttaa jalkauttamaan asiat meille niin, että ne ovat joka kohteessa samannäköisiä, kertoo siivouspäällikkö Nina Sandström.

Koulutus kasvatti myös yhteisöllisyyttä yksikköön, jossa tehdään paljon työtä yksin ja koko henkilöstö kokoontuu harvoin yhteen.

Oli kiva olla kaikki yhdessä ja huikeata katsoa, miten monta meitä oli. Ryhmätöissä ryhmiinsä antoivat yhtä lailla panosta niin 20 vuotta työssä olleet kuin juuri työn aloittaneet.

Amiedun tapaan toimia Nina Sandström on ollut hyvin tyytyväinen.

Amiedu oli aktiivinen ja tarjosi meille tätä mahdollisuutta. Amiedussa osataan tiimityöskentely ja kuunnellaan myös asiakkaan ajatuksia. Henkilökunta on ollut ihanaa.

Motivoidusti hyvällä asenteella

Puhtauspassi vastasi asetettuihin tavoitteisiin hyvin. Valtaosa henkilöstöstä piti koulutusta ja osaamisen päivitystä tärkeänä, ja esimerkiksi itsensä kehittäminen ja arviointi sekä asiakaspalvelutaidot nostettiin palautteessa esiin merkityksellisinä. Myös esimiehet motivoivat henkilöstöä miettimään perustyötään entistä laajemmin jakamalla tietoa asiakkaiden kanssa tehdyistä sopimuksista. Asenteella on merkitystä myös, jotta työtään vasta opettelevat harjoittelijat oppisivat tekemään asioita oikealla tavalla.

Puhtauspalvelut on jo sopinut Amiedun kanssa uudesta koulutuskokonaisuudesta, jossa näkemystä koulutustarpeesta kartoitetaan etukäteen testeillä.

Näin voimme porautua syvemmälle asiaan ja hakea osaamistahtoa. Myös esimiestyöskentely saa seuraavaan koulutukseen oman osionsa.

Puhtauspassi-koulutus pyrkii myös nostamaan itsen ja ammatin arvostusta. Tämä on Nina Sandströmin mielestä yksi työn peruselementeistä.

Työssä viihtyminen, työhyvinvointi ja sitä kautta itsevarmuus ja itsensä arvostaminen täytyy aina olla työssä mukana suorastaan peruskivenä. Se lisää myös pysyvyyttä ja sitoutumista työhön. Meillä on korkean ikähaarukan vuoksi vuosittain paljon eläköitymisiä, mutta kun uusia ihmisiä tulee töihin, meillä viihdytään. Teemme sen eteen myös paljon töitä.

Koulutus on yhdessä tekemisen ohella yksi kimmoke viihtyvyyden ja työhön sitoutumisen kasvattamiseen. Myönteinen noste vauhdittaa lisää.

Olemme kokouksissa keskustelleet, että tavoitteenamme on tulla Suomen parhaaksi kunnan puhtauspalveluyksiköksi, Sandström kertoo.

Lähde: kirkkonummi.fi/puhtauspalvelut

Teksti: Virpi Peura
Kuva: Milla Viita

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.