Isännöinnin erikoisammattitutkinto on alalla uusi tutkinto. Lokakuussa valmistuneet opiskelijat ovat Suomen ensimmäisen kurssimuotoisen erikoisammattitutkinnon suorittanut ryhmä. Mukana oli 25 isännöitsijää ja kiinteistöpäällikköä yhdeltätoista eri paikkakunnalta.

Haluamme tarjota alan parasta asiakaskokemusta. Se syntyy toimintamalleja uudistamalla, panostamalla tulevaisuuden työkaluihin ja kehittämällä työntekijöiden osaamista, Realia Group Oy:n HRD-päällikkö Pia Sjögren sanoo.

Isännöintiala on jatkuvassa murroksessa. Asuinrakennuskanta vanhenee kovaa kyytiä, jolloin peruskorjaustarve kasvaa. Vaatimuksia kasvattavat myös energiatehokkuustavoitteet ja asiakkaiden uudenlaiset palveluvaatimukset. Lisääntyvä digitaalisuus tuo mukaan omat haasteensa, joskin myös paljon mahdollisuuksia.

Isännöinnin erikoisammattitutkinto valmentaa isännöitsijöitä jatkuvasti koveneviin vaateisiin. Se on erinomainen jatkumo ammattitutkinnolle. Tänä päivänä myös asiakkaat vaativat entistä syvällisempää osaamista asiantuntijoilta, ja nyt voimme näyttää, että meillä on isännöintialan ylemmän mahdollisen koulutuksen saaneita tekijöitä.

Kehittämissuunnitelmat koko yrityksen hyödynnettäviksi

Isännöinnin erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa vastata kokonaisvaltaisesti kiinteistökohteiden toiminnasta ja kehittämisestä. Hän osaa johtaa vaativan kiinteistökohteen hallintoa, taloutta sekä teknistä elinkaarta tavoitteellisesti. Hän osaa laatia isännöintikohteelle palvelusuunnitelman ja johtaa palveluverkostoa, viestiä vuorovaikutteisesti sekä tuottaa myönteistä asiakaskokemusta ja lisäarvoa sidosryhmille.

Sjöbergin mukaan koulutuksen vaikuttavuus näkyy konkreettisesti tutkinnon aikana tehtyjen kehittämissuunnitelmien kautta.

Suurin osa kehittämissuunnitelmista linkittyi opiskelijoiden omaan työhön. Impulsseja tuli myös oman työyhteisön kollegoilta. Oli positiivista, että työkaverit osallistettiin aktiivisesti ja opiskelusta saatua tietoa jaettiin jo tutkinnon suorittamisen aikana. Myöhemmin kehittämissuunnitelmia on esitetty yksikköpalavereissa, jolloin tietoa on levitetty vielä laajemmalle porukalle. Osaamisen kehittäminen jää vajaaksi, jos tietoa ei jaeta organisaatiossa muualle.

Kun tutkinto on linkitetty omaan työhön, se tukee opiskelua samoin kuin opiskelu työtä.

Meillä on Realiassa käytössä 70-20-10-osaamisen kehittämisen malli. Siinä 70 % oppimisesta tapahtuu itse työtä tekemällä, tarttumalla haasteisiin ja ratkaisemalla ongelmia, 20 % tapahtuu oppimalla kollegoilta esimerkiksi saamalla palautetta, jakamalla kokemuksia tai seuraamalla kollegan tai esimiehen työtä ja 10 % oppimalla asioista muodollisessa koulutuksessa, kuten valmennuksissa ja seminaareissa – sama suhde kuin ammatillisissa opinnoissa.

Sjögren kiittelee Amiedua sujuvaksi muotoutuneesta yhteistyöstä.

Pidän Amiedun joustavuudesta ja paneutumisesta koulutusten läpivientiin. Valmennus oli hyvin järjestetty kokonaisuus. Hienoa oli myös se, että opintojen aikataulu oli tiedossa hyvissä ajoin, jolloin jokainen pystyi aikatauluttamaan omaa tekemistään. Ensimmäisestä isännöinnin erikoisammattitutkinnosta jäi hyvä kokemus. Innolla odotamme tammikuussa alkavaa seuraavaa valmennuskokonaisuutta.

Tutkinnolla iso merkitys alalle

Opetushallituksen Johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikunnan varapuheenjohtaja ja Isännöintiliiton koulutuspäällikkö Satu Lindénin mukaan isännöinnin erikoisammattitutkinnolla on iso merkitys alalle.

Isännöintiala kehittyy ja isännöitsijän työnkuva sen mukana. Tämä edellyttää alan toimijoilta panostusta oman osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen läpi työuran. Isännöinnin erikoisammattitutkinto tarjoaakin kokeneille isännöitsijöille väylän oman osaamisen syventämiseen. Yksilön osaamisen lisäksi erikoisammattitutkinnon voidaan katsoa palvelevan myös laajemmin koko alaa, sillä ammatillisella koulutuksella on aina myös työelämää kehittävä pyrkimys.

Uuden erikoisammattitutkinnon tunnettuuden kanssa on vielä tekemistä.

Isännöintialalla on varmasti vielä useita toimijoita, jotka eivät tunne tutkintoa. Uskon, että tutkinto löytää kuitenkin vakaan aseman osana isännöitsijöiden koulutuspolkua, Satu Lindén toteaa.

Niin uskoo myös Amiedun kouluttaja Ari Hautala, jonka mukaan ensimmäinen ryhmä antoi valmennuksesta varsin positiivista palautetta.

Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä. Tietotaito on kasvanut niin kokeneemmilla isännöitsijöillä kuin uran alussa olevilla. Tutkinto on tuonut varmuutta omaan tekemiseen ja päivittäiseen työhön. Osa on edennyt uralla eli työnantaja on selkeästi huomannut osaamisen kehittymistä.

Tutustu isännöinnin erikoisammattitutkintoon tästä »

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuva: Juri Puhakka

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.