Opetushallitus on myöntänyt Ami-säätiölle Erasmus+ -ohjelman ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan (Erasmus+ VET Mobility Charter). Se on osoitus laadukkaasti toteutetuista opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuushankkeista. Akkreditointi on voimassa meneillään olevan Erasmus+ ohjelmakauden vuoden 2020 loppuun.

Liikkuvuusperuskirjan saaminen edellyttää kolmen kovan kriteerin täyttymistä.

Peruskriteerinä on kolme laadukkaasti toteutettua Erasmus+ hanketta. Sen lisäksi oppilaitoksella täytyy olla kansainvälistymiseen liittyvät selkeät strategiset linjaukset sekä tasokkaat kansainväliseen toimintaan ja vaihtoihin liittyvät prosessit ja resurssoinnit, opetusneuvos Mika Saarinen Opetushallituksen Kansainvälistymispalveluista linjaa.

Saarisen mukaan Amiedun erityisenä vahvuutena on kansainvälisyyden linkittäminen oppilaitoksen kokonaisstrategiaan, jolloin toimenpiteitä tehdään yritysten ja henkilöstön tarpeisiin.

Amiedussa kansainvälistyminen on hyvin suunniteltua ja pitkäjänteistä toimintaa. On hienoa, että toiminta on linkitetty myös tutkintoihin ja yrityskenttään päin.

Amiedun kansainvälisten asioiden koordinaattori Heli Pispala-Tapion mukaan liikkuvuusperuskirjalla on Amiedulle valtavan suuri merkitys.

On upeaa, että Amiedulle on myönnetty ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirja; arvostamme sitä. Voimme olla ylpeitä työstämme, mutta emme saa missään nimessä tuudittautua tähän. Liikkuvuusperuskirja velvoittaa meitä toimimaan oikein ja laadukkaasti. Kehitämme jatkuvasti kansainvälistä liikkuvuustoimintaamme yhdessä työelämäkumppaneidemme kanssa.

Amiedussa kansainvälistyminen on lähtenyt vauhdilla kehittymään 2000-luvulta lähtien työelämäyhteistyön ja yritysten kansainvälistymistarpeiden myötä.

Liikkuvuus on valtavan hyvä työkalu ja väline globalisoitumiseen. Amiedu on kansainvälistynyt ja kansainvälistyy edelleen yritysten ja organisaatioiden mukana, Pispala-Tapio sanoo.

Erasmus+ -ohjelman liikkuvuusperuskirja on todentanut, että Amiedussa on toimittu laadukkaasti ja strategisesti oikein.

Olemme päivittäneet kansainvälisyysstrategiamme säännöllisesti ja sisällyttäneet sen selkeästi Amiedun kokonaisstrategian sisälle. Se palvelee erityisesti yrityspalvelutoimintaamme, jossa ovat mukana yritysten henkilöstö, omat kouluttajamme ja opiskelijat.

Erasmus Dublin

Kontakteja ja kehitysideoita

Erinomainen esimerkki onnistuneesta työelämäyhteistyöstä on Amiedun eläintenhoidon kouluttajien ja Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n osallistuminen Amiedun koordinoimaan Erasmus+ KA1 Effective Mobility II – Genuine Worklife Cooperation -liikkuvuushankkeeseen.

Ryhmä tutustui Dublinin UCD Veterinary Science Center -oppilaitokseen sekä eri eläinlääkäriasemiin.

Meillä oli liikkuvuushankkeeseen kolme tavoitetta. Ensinnäkin halusimme vahvistaa yhteistyötä työelämän edustajan, Evidensian kanssa. Toiseksi olimme juuri saaneet valmiiksi oman simulaatio-oppimisympäristön ja halusimme ideoita, kuinka rakentaa ympäristöä paremmin. Irlannissa simulaatiomalleja on kehitetty todella pitkälle, koska opiskelijat pääsevät niin myöhäisessä vaiheessa työelämäharjoitteluun. Kolmanneksi halusimme saada kontakteja mahdollisia opiskelijavaihtoja varten, Amiedun kouluttaja Harriet Sandfors kertaa ja sanoo, että kaikki tavoitteet myös toteutuivat.

Mukana ollut Evidensian pieneläinhoitaja Maaret Lundell vahvistaa hankkeen onnistumisen. Hän toimii Amiedussa myös konsulttina simulaatioharjoitusten work-shopeissa ja sai matkalta vinkkejä.

Yhteistyöoppilaitoksen simulaatio-oppimisympäristö oli hienosti toteutettu ja saimme sieltä Amiedulle ideoita, joita on jo viety käytäntöön. Oli myös avartavaa käydä irlantilaisilla eläinklinikoilla ja nähdä, kuinka työssäoppiminen on toteutettu. Huomasimme, että Suomessa on monet asiat hyvin ja saamme olla ylpeitä, miten meillä on kehitetty oppilaitos- ja työelämäyhteistyötä.

Hankkeen vaikuttavuus näkyy myös vahvempana oppilaitos- ja yritysyhteistyönä.

Verkostoituminen on kaiken a ja o. Esimerkiksi kouluttajia on nyt helpompi lähestyä, jos herää kysymyksiä tai kehitysideoita omalla klinikalla. Myös oppilaitos pysyy paremmin kartalla, millaista työ klinikalla on. Mahdollisuus vaikuttaa on suurempi.

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuvat: Juri Puhakka ja Harriet Sandfors

 

logot

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

Rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.