Kunnossapidon ammattitutkinto laajensi sähkö- ja automaatioalan ammattilaisten taitoja Helenin kunnossapidossa.

Helen Oy kehitti osaamistaan yhteistyössä Amiedun kanssa oppisopimuskoulutuksena tehdyllä kunnossapidon ammattitutkinnolla viime vuoden lopulla. Konserni on palkittu useasti maailman tehokkaimpana kaupunkienergian tuottajana Global District Energy Climate Award -palkinnolla, ja siellä työskentelee noin 1 100 osaajaa ja asiantuntijaa.

Osaamisen kehittämisen tulee Helenin HR-asiantuntija Maija Virran mukaan olla jatkuvaa kaikissa yrityksissä.

Jos yritys haluaa menestyä ja pysyä kehityksessä mukana, osaamisen kehittämisestä pitää huolehtia koko ajan. Myös käsite ”oppiva organisaatio” kuuluu työn arkeen yhtä itsestään selvästi.

Helen Oy:n Kunnossapitoyksikössä oppisopimuskoulutus ja yhteistyö Amiedun kanssa on ollut hyvä tapa kehittää ammattitaitoa käytännössä. Kunnossapitoyksikkö tekee voima-, lämpö- ja jäähdytyslaitosten tuotantolaitteiden automaatio- ja sähköasennuksia sekä korjaus- ja huoltotöitä Helsingissä Hanasaaren, Salmisaaren ja Vuosaaren voimalaitoksille sekä Helsingin alueella sijaitseville lämpölaitoksille.

On tärkeää oppia käytännössä ymmärtämään ja hallitsemaan sitä, miten eri laitteet toimivat paikan päällä sekä asennus- että prosessimielessä. Oppisopimuskoulutus on meille hyvä yhdistelmä, jolla työntekijämme pystyvät kouluttautumaan eteenpäin ammatissaan ja lisäämään pätevyyttään, kertoo yksikönpäällikkö Juhani Vähätalo Helenin kunnossapitoyksiköstä.

Kunnossapidon ammattitutkinto on vastannut yksikön tarpeeseen monipuolistaa jo pitkään ammatissaan toimineiden työntekijöidensä osaamista. Sen avulla asentajat pystyvät ymmärtämään ja hallitsemaan aiempaa monitaitoisemmin ja kokonaisvaltaisemmin sekä sähkö- että automaatiotekniikkaa eikä vain toista niistä.

Osaamista haluttiin laajentaa myös kaukolämpöverkkojen ja -laitosten välillä, jotka ovat hyvin erilaiset ympäristöt. Työn kannalta asentajien ammattitaidon laajeneminen sähkö- ja automaatioasentajiksi tuo joustavuutta ja lisää mahdollisuuksia suunnitteluun, kertoo myös Helenin kehitysinsinöörinä toiminut Maija Virta.

Hallittu tietotaito kasvaa

Energiantuotanto on jatkuva prosessi. Vuosihuolloissa prosessi voidaan kuitenkin keskeyttää suunnitellusti ja hallitusti. Tämän lisäksi kunnossapito korjaa mahdollisimman nopeasti satunnaisia vikatilanteita, joita on vaikea harjoitella etukäteen. Niinpä koulutuksen toteutuksessa käytettiin hyväksi opponoinnin eli kriittisen arvioinnin ideaa, jossa myös muut työntekijät olivat mukana opiskelijoiden ohella. Työsuorituksia arvioitiin portfoliona eli oman osaamisen todistusaineistona, johon kaikki työssä tarvittava oleellinen toiminta ja kehitystarpeet koottiin kattavasti.

Työntekijät kertoivat työstään ja sen erilaisista ongelmatilanteista. Samalla nähtiin, miten työt voimalaitoksilla ja kaukolämmön puolella olivat saman- tai erityyppisiä. Käytäntöjä ja ongelmien vaatimia kunnostustöitä arvioitiin ja käytiin yhdessä läpi, jotta opiskelijoiden työsuoritus ja taidot karttuvat työssä vaadittavalle tasolle. Portfolion täytyy olla selvä kaikille työntekijöille, toteaa kouluttaja Jouni Sivonen Amiedusta.

Maija Virta uskoo, että koulutuksen toteutustapa on siirtänyt myös yrityksen kannalta tärkeää hiljaista tietoa eteenpäin pitkän työuran tehneiltä nuoremmille. Eri toimipaikoilta kootun opiskelijaryhmän vuorovaikutus on myös vienyt työryhmien välillä tietotaitoa eteenpäin ja lähentänyt erillisten toimipaikkojen toimintaa.

Yhteistyö Amiedun kanssa oli Helen Oy:lle luonnollinen valinta aiemman hyvin suunnitellun ja hallitun koulutuksen ansiosta. Uusia projekteja ei vielä ole suunnitteilla, sillä työntekijöille arkityön ohella tapahtuva opiskelu voi Virran mukaan olla haastavaa. Uuden oppiminen ja käytäntöön vieminen vaatii usein sulattelua, ennen kuin mieli taas suuntautuu uuden kehittelyyn.

Opiskeluprojekti tukee kuitenkin mielenkiintoa, uteliaisuutta ja innostusta omaan työhön.

Juhani Vähätalo arvioi saamansa palautteen perusteella, että Amiedun opetukseen on oltu tyytyväisiä.

Työn kokonaisuus on ymmärretty hyvin ja opetus on ollut hallinnassa. Tavoite on, että koulutettu henkilö pystyy jatkossa työskentelemään monitaitoisesti sähkö- ja automaatioasentajana molemmissa tehtävissä. Työn aiempaa laajempi hallinta on myös motivoivaa.

Teksti: Virpi Peura
Kuva: Juri Puhakka

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.