Amiedu on tehnyt pioneerityötä laippaliitosasentajien koulutuksessa Suomessa. Hiljattain ylittyi tuhannen Amiedun myöntämän laippaliitospätevyyden raja.

Putkistojen vuodot ja vauriot aiheuttavat taloudellisia, turvallisuus- ja ympäristöriskejä, joilla voi olla toteutuessaan vakavia seurauksia. Asentajan pätevyys parantaa asiakastyytyväisyyttä, pienentää vaurioriskejä ja vähentää korjauksista aiheutuvia kustannuksia ja seisokkeja.

Porvoolainen kunnossapitoyritys Mahro Oy tekee huolto- ja kunnossapitotöitä Nesteen ja Borealis Polymersin öljynjalostuslaitoksille sekä UPM:n Lappeenrannan biojalostamolle. Työ käsittää laippaliitosasennusten lisäksi säiliöiden eli kolonioiden, uunien ja reaktoreiden huoltoa. Vaikka yrityksellä on kymmenien vuosien kokemus laippaliitosasennuksista, pitää toimitusjohtaja Teemu Juutinen osaamisen kehittämistä ja kertaamista erittäin tärkeänä.

Osa työntekijöistä on tehnyt näitä hommia 30 vuotta, mutta koulutus on aina hyvä muistutus, kuinka paljon tarkkuutta työ vaatii. Pätevyyden suorittaminen on tuonut selkeästi näkemystä ja huolellisuutta asennusten tekemiseen. Se on myös hyvä tapa varmistaa, että osaaminen on oikealla tasolla.

Amiedu on kouluttanut ja pätevöittänyt yli 150 Mahron asentajaa, käytännössä kaikki laippaliitoksia tekevät ovat suorittaneet pätevyyden.

Ei voi kyllin korostaa, kuinka tärkeää on, että laippaliitokset ovat oikein asennettu. Sillä on suora vaikutus niin turvallisuuteen, ympäristöön kuin talouteenkin. Jos vältytään yhdeltäkin vuodolta, tapaturmalta tai ympäristötapahtumalta, niin kouluttaminen on jo maksanut itsensä takaisin.
Laippaliitosasentajan koulutus on tarkoitettu asentajille, valvojille, operaattoreille ja työnjohtajille. Kaksiosainen koulutus sisältää yhden päivän verkkokoulutuksen ja yhden lähipäivän.

Verkkokoulutus sisältää käytännönläheistä teoriaa laipoista, tiivisteistä, ruuveista, turvallisuudesta, työkaluista sekä harjoituksia muun muassa vuotojen hallinnasta, laadukkaista laippaliitoksista ja oikeanlaisesta asennustekniikasta. Lähipäivät järjestetään yrityksen omissa tai Amiedun tiloissa ja niissä tehdään asennusharjoituksia, varmistetaan osaaminen teoriakokeella sekä käytännön pätevyyskokeella, Amiedun teollisuustiimin vetäjä Marko Vattulainen, selventää.

Vaikka tuhannen sertifikaatin raja on rikkoutunut, koulutettavaa riittää edelleen. Amiedu on saanut joulukuussa oikeudet kouluttaa ja pätevöittää asentajat myös hydraulisiin vääntimiin ja vetokiristimiin. Hydraulisilla laitteilla suurin huomio kiinnittyy turvallisuuteen ja laatuun, koska työkaluja käytetään kohteissa, joissa on korkeat käyttöpaineet sekä lämpötilat.

Seuraava suuri koitos on vuoden 2020 Nesteen Kilpilahden jalostamon suurseisokki. Sinne tarvitaan tuhansia ulkopuolisia asentajia töihin, joten koulutettavaa riittää, Marko Vattulainen sanoo.

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuva: Mahro Oy

Tutustu laippaliitosasentajan koulutukseen ja pätevöintiin tästä »

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.