HOK-Elanto lähti innokkaasti mukaan uudenlaiseen rekrytoivaan koulutusmalliin. Koulutussopimuksen tulokset olivat hyvin myönteisiä.

Amiedun ja HOK-Elannon solmima koulutussopimus on ensimmäinen koulutussopimuksella tehty rekrytoiva koulutus. Ensimmäinen koulutussopimusryhmä saatiin päätökseen vuoden 2018 lopulla, ja koulutuksessa suoritettiin liiketoiminnan perustutkinnon myynnin tutkinnonosa.

Koulutus kesti kolme kuukautta, ja se sisälsi kolme työssäoppimisjaksoa sekä yhteensä seitsemän lähipäivää. Viimeisessä työssäoppimisjaksossa arvioitiin tutkinnon osat, Amiedun kouluttaja Hilkka Peltola selventää.

Koulutussopimuksen tavoitteena oli HOK-Elannon päivittäistavarakauppoihin työllistyminen. HOK-Elannolla ravintolatoimialaa sekä kaupan alaa on haastanut työvoiman saatavuus sekä työntekijöiden vaihtuvuus, ja koulutussopimusmallia lähdettiinkin testaamaan mielellään.

Meillä oli aikaisempaa kokemusta RekryKoulutuksista Amiedun kanssa ja halusimme lähteä rohkeasti kokeilemaan, miten tällainen uusi juttu toimii ja saammeko tällaiseen koulutussopimusmalliin kiinnostuneita osallistujia, HOK-Elannon HRD-päällikkö Minnastina Miettinen toteaa.

Koulutukselle asetettiinkin erityisesti kolme tavoitetta: koulutussopimusmallista kiinnostuneiden opiskelijoiden löytyminen, koulutuksen onnistunut konseptoiminen Amiedun kanssa ja uusien, sitoutuneiden työntekijöiden löytäminen.

Koulutussopimusmalli täytti sille asetetut tavoitteet erinomaisesti. Paitsi että koulutussopimusmalli on yksi väylä löytää sitoutunutta työvoimaa, koettiin HOK-Elannossa, että koulutussopimusmallin avulla tarjotaan myös erilaisia mahdollisuuksia löytää heille töihin. Suurin osa koulutukseen osallistuneista työllistyikin joko suoraan HOK-Elannon toimipisteisiin tai henkilöstöpalveluyritysten kautta.

Koulutussopimusmalli oli kokonaisuudessaan hyvin onnistunut, ja siitä saatu palaute on ollut lähes yksinomaa positiivista. Opiskelijoilta saatu palaute on ollut hyvää ja kannustavaa, mikä kertoo mallin toimivuudesta. Myös myymäläpäälliköiltä saatu palaute on ollut hyvää.

Positiivisesta palautteesta kertoo sekin, että kun toimipaikkahaku alkoi, paikat menivät muutamassa tunnissa. Malli ollaan koettu toimivaksi, ja siihen ollaan oltu myös valmiita laittamaan enemmän aikaa, Miettinen iloitsee.

Koulutussopimuspaikkoja markkinoitiin perinteisten digikanavien lisäksi myös varsinaisissa toimipaikoissa, mikä koettiin hyväksi keinoksi koulutussopimuksesta kiinnostuneiden opiskelijoiden löytämiseen. Myymäläpinnoilla tehtävää rekrytointimarkkinointia onkin sittemmin jatkettu.

Miettisen mukaan yhteistyö Amiedun kanssa oli hyvin sujuvaa.

Nämä ovat meille uusia asioita, emmekä olisi yksin pystyneet tällaista toteuttamaan. Oli mukavaa, että löysimme osaavan kumppanin, joka on tehnyt tällaista ennenkin. Yhteistyö oli alusta asti hyvin toimivaa, joten meillä oli rohkeutta lähteä kokeilemaan jotakin tällaista ihan uutta.

Minnastina Miettinen työskenteli HOK-Elannolla 31.1.2019 asti, ja on toiminut 1.2.2019 alkaen SOK:lla hieman vastaavanlaisissa tehtävissä.  

Seuraajani Kaarlo Virtanen on lähtenyt jatkamaan RekryKoulutus -yhteistyötä Amiedun kanssa kaikista näistä hyvistä kokemuksista johtuen. Toivottavasti voin viedä kokemuksia vastaavista malleista muuallekin S-ryhmään nykyisessä tehtävässäni SOK HR:ssä.

Koulutussopimusmallia kannattaakin lähteä rohkeasti kokeilemaan työvoimapulan ratkaisemiseksi, sillä koulutussopimuksen avulla on mahdollista löytää uusia sitoutuneita ja asiantuntevia työntekijöitä.

Koulutussopimus on paitsi erinomainen väylä yritykselle löytää uusia työntekijöitä, myös hieno näytön paikka opiskelijalle. Sellainen henkilö, jolla ei ole vakituista työpaikkaa, pystyy tällä tavoin näyttämään oman osaamisensa ja innokkuutensa kyseistä työtä kohtaan, Hilkka Peltola lisää.

Teksti: Katriina Lius
Kuva: Juri Puhakka

Tutustu tarkemmin koulutussopimuksella järjestettävään
rekrytoivaan koulutukseen »

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.