Kiinteistöpalvelualla palvelutuotannon laatu ja osaaminen ovat erottavia kilpailutekijöitä. Niitä seurataan yhä tarkemmin myös tarjous- ja kilpailutustilanteissa. Osaamisen kehittämisen ohjelmat, ammattipätevyys ja asiakastyytyväisyys ovat entistä suuremmassa roolissa ja mahdollistavat yrityksen menestymisen markkinoilla.

Strategialähtöinen osaamisen kehittäminen on ehdottomasti kaiken kasvun edellytys. Ammattitaitoinen henkilöstö on myös kilpailuetu. Tietyn tasoista osaamista vaaditaan, että voi lähteä edes tarjouskilpailuun mukaan, N-Cleanin palvelujohtaja Hanna Ojamo sanoo.

Vuonna 2004 perustetun N-Cleanin toimialaan kuuluvat hotelli-, laiva-, toimitila- ja kotisiivoukset. Amiedun kanssa solmitun yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että osaaminen tukee liiketoimintastrategiaa.
Keskiössä ovat aluksi yrityksen avainhenkilöt. Suunnitelmallisella osaamisen johtamisella vahvistetaan koulutusten vaikuttavuus.

Haluamme kouluttaa ja sitouttaa ensimmäisenä omat avainhenkilömme. Heidän kauttaan ajanmukainen tieto ja uudet toimintatavat saadaan jalkautettua henkilökunnalle. Jatkossa on tarkoitus tarjota myös perus- ja ammattitutkintojen koulutusta sekä esimiesvalmennusta.

Ojamon mukaan osaamisen kehittämisellä ja urapolkujen tarjoamisella on iso merkitys myös työnantajamielikuvaan. Työntekijät haluavat kehittää osaamistaan ja ovat kiinnostuneita nimenomaan tutkintoon johtavista koulutuksista.

Monille on iso asia, että työnantaja mahdollistaa esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen ja sitä kautta ammatillisen kehittymisen. Tutkinto on valtava henkinen pääoma, joka motivoi kehittymään omassa työssään. Vaikka itse työnkuva säilyisikin samana, mutta saa päivitettyä tietoa, että asioita voi tehdä toisinkin. Se on tärkeää.

Lähellä asiakasta

N-Cleanin toimintaperiaatteisiin kuuluu työskennellä lähellä asiakasta ja henkilöstöä. Matala organisaatio tarkoittaa myös sitä, että työnjohto on paikalla valtaosassa isoista kohteista.

Se on tärkein kilpailuetumme. Puhdistuspalveluala kehittyy kovaa vauhtia ja meidän täytyy olla muutoksessa mukana. Haluamme tarjota parhaita asiakaskokemuksia sekä olla alan suositelluin yhteistyökumppani ja työnantaja.

Näitä tavoitteita tukemaan valittiin kumppaniksi Amiedu.

Toimintaympäristön ja asiakastarpeiden muuttuminen sekä liiketoiminnan kehittyminen vaatii organisaatioilta osaamisen kehittämisen ennakoivaa otetta. Amiedu tukee N-Cleanin strategisiin tavoitteisiin pohjautuvaa suunnitelmallista ja ennakoivaa osaamisen kehittämistä, Amiedun asiakkuuspäällikkö Mirja Kautiainen sanoo.

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuva: Juri Puhakka

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.