Business Coaching on luottamuksellinen yhteistyösuhde, jossa coach auttaa coachattavaa tiedostamaan omia vahvuuksiaan ja toteuttamaan tavoitteitaan. Valmennuksella voidaan vaikuttaa koko työyhteisön työhyvinvointiin, työilmapiiriin ja jaksamiseen, jolloin tehokkuus kasvaa ja tulokset paranevat.

Business Coaching on menetelmänä ratkaisukeskeinen, tulosorientoitunut ja systemaattinen vuorovaikutussuhde, jonka taustalla vaikuttavat lukuisat tieteenalat ja teoriat, kuten kognitiivinen ja positiivinen psykologia, aikuiskasvatustiede, systeemiteoria, neurotiede, johtamistieteet ja urheiluvalmennus.

Business Coaching on tavoitteellista valmennusta, jossa on aina päämäärä, joka halutaan saada aikaiseksi. Luottamuksellisessa yhteistyössä ovat mukana työnantajan edustaja, valmennettava ja valmentaja, Amiedun kouluttaja ja Certified Business Coach® Heli Nikunen selventää.

Coaching sopii toimialasta riippumatta kaikille työntekijöille suorittavasta tasosta ylimpään johtoon. Valmennuksessa keskitytään heikkouksien korjaamisen sijasta vahvuuksiin ja niiden kehittämiseen.

Coachingissa lähdetään siitä, että valmennettavalla on vahvuuksia ja potentiaalia. Meidän tehtävämme on haastaa valmennettavaa itse löytämään parhaat ajattelu- ja toimintatavat ja valjastaa ne paremmin työntekoon. Coaching on 80 % kuuntelua ja 20 % puhumista.

Business Coachingilla voidaan vaikuttaa moniin eri asioihin. Tärkeintä on saada kaivettua valmennettavan kyvykkyys esiin.

Kyse voi olla esimerkiksi ajankäytön hallinnasta, suunnitelmallisuudesta, turhautumisesta tai motivaation puutteesta. Tavoitteet käydään aina ensin yhdessä esimiehen ja valmennettavan kanssa. Sen jälkeen on vuorossa luottamukselliset keskustelut valmennettavan kanssa. Lopuksi jälleen kolmikantakeskustelu, jossa katsotaan, miten meni, mikä toimi, minkälaisia kokemuksia on saatu ja päästiinkö tavoitteisiin?

Heli Nikunen kertoo esimerkin Business Coachingin voimaannuttavasta kokemuksesta, joka muutti valmennettavan koko tavan tehdä työtä.

Ennen coachingia valmennettava oli saanut heikot tulokset työtyytyväisyyskyselyssä. Coachingin myötä hän itse oivalsi, että asioita voi tehdä uudella tavalla. Työntekoon tuli suunnitelmallisuutta ja tuloksellisuutta, viestintätaidot kehittyivät ja kommunikaatio tiimin kanssa muuttui avoimemmaksi. Coachingin jälkeen hän sai työtyytyväisyyskyselyssä pistettä vaille täydet tulokset ja kantaa vielä vuosien jälkeen asioita, joita itse itselleen voimaannutti.

Nikusen mukaan coachin rooli on haastaa, etsiä juurisyitä ja avata keskustelun kautta, mitä työntekijä voi asioille tehdä. Ei luvata toisen puolesta mitään, vaan muutos lähtee aina yksilön halukkuudesta ja motivaatiosta.

Team Coaching tähtää yhteiseen maaliin

Business Coaching sopii erinomaisesti myös laajojen valmennusohjelmien tueksi, joko yksilö-, ryhmä- tai tiimimuotoisena. Se on erinomainen tapa testata ryhmän potentiaalia ja motivaatiota – ollaanko valmiita tekemään yhteistyötä niin, että se näkyy ulospäin.

Jos ryhmän jäsenet eivät pysty tekemään yhteistyötä, se näkyy ristiriitoina ja epäyhtenäisenä kommunikointina työyhteisölle. Silloin tulos ei ole yhtä hyvä, kun porukat eivät puhalla yhteen hiileen.

Business Coaching ei kuitenkaan ole terapiaistunto, jossa coach tulee ja antaa valmiin työkalupakin.

Team Coachingissa ryhmä asettaa itse itselle tavoitteet, luo yhteiset pelisäännöt, kuinka työyhteisössä sopii käyttäytyä, millaista kieltä käytetään, miten ristiriidat saavat näkyä, mitä hyväksytään ja arvostetaan tai mitä emme halua näyttää muulle työyhteisölle.

Team Coachingin lisäksi voidaan toteuttaa myös erityisesti esimiehille soveltuvaa ryhmäcoachingia. Ryhmäcoachingissa ryhmää coachataan yhdessä coachin kanssa, mutta jokaisella ryhmäläisellä on oma tavoitteensa.

Työelämävalmentajina Amiedulla toimivat sertifioidut Business Coachit (Certified Business Coach®) Heli Nikunen, Emmy Lampila-Fränti ja Esko Mertaniemi. Tutustu tarkemmin Amiedun tarjoamaan Business Coaching -palveluun tästä »

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuva: Juri Puhakka

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.