Amiedu on valittu kilpailutuksen kautta Vantaan kaupungin ammatillisen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen johtamisen tuen yhteistyökumppaniksi. Amiedun rooli linjajohdon pedagogisena kumppanina on varmistaa kaupungin strategian toteutuminen osaamisen kehittämisen osalta.

Amiedun ja Vantaan kaupungin solmima yhteistyö sisältää konsultoivat ja kehittävät palvelut sekä osaamisen kehittämisen asiantuntijapalvelut liittyen koulutusten järjestämiseen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Koulutuskumppanuuden tavoitteena on toteuttaa yhtenäistä osaamisen johtamisen prosessia kaupunkitasoisesti sekä tuottaa strategia- ja tarvelähtöistä, suunnitelmallista ja monimuotoista henkilöstökoulutusta.

Vantaan kaupungin tavoitteena on oppiva kumppanuus, jossa kaikkien osapuolten osaaminen kasvaa. Kehittämiskumppanuuden tuloksena halutaan paitsi tuottaa vaikuttavia koulutuspalveluita asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin, myös kehittää ja vahvistaa Vantaan osaamisen johtamisen prosessia.

Henkilöstökoulutuksissa päätavoitteena on yksilön tai ammattiryhmän ammatillisen osaamisen kehittyminen, ja sitä kautta yhteisöllisen toiminnan kehittyminen. Lisäksi vaikuttavuutta haettaessa tavoitteena on muun muassa organisaatiotason toimintatapojen tai prosessien kehittyminen.

Kumppanuussopimuksella on todella suuri merkitys Vantaan kaupungille, sillä palveluorganisaationa henkilöstöosaamisella on hyvin merkittävä vaikutus niihin palveluihin, joita kuntalaiset saavat, Vantaan kaupungin kehittämispäällikkö Hilma Aminoff ja Vantaan kaupungin henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen toteavat.

Vantaan visio, arvot ja tavoitteet ohjaavat myös henkilöstökoulutuksen järjestämistä tulevana kautena. Palveluntuottaja sitoutuu työssään myös Vantaan strategian mukaisten tavoitteiden ja toimintakulttuurin edistämiseen.

Maailman ja asiakkaiden odotusten muuttuessa tulee samalla myös haasteita lunastaa paikka todella hyvänä, monipuolisten palvelujen tarjoajana. Kumppanuussopimuksella tähdätäänkin ensiluokkaiseen palveluun ja asiakaskokemukseen, Aminoff ja Lievonen jatkavat.

Koulutuskumppanin vastuulla on tarjota kaikessa toiminnassaan kaupungin toimijoille henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja osaamisen johtamiseen liittyvää asiantuntijatukea sekä osaamisen kehittämisen onnistumisen jatkuvan arvioinnin ja kehittämisen toimintatapaa.

Amiedu järjestää koulutusta sekä pidempikestoisena että lyhytkoulutuksena. Opiskelu tapahtuu paitsi koulutuspäivissä, myös työpaikoilla ja verkko-oppimisympäristöissä.

Sopimus on Amiedulle hyvin merkittävä, koska tämän sopimuksen myötä kuntasektorilla päästään todella muutoksen johtamisen ja osaamisen johtamisen ytimeen, Ami-säätiön johtaja, Amiedun rehtori Timo Karkola painottaa.

Teksti: Katriina Lius
Kuva: Juri Puhakka


Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.