Amiedu on yli kymmenen vuoden ajan toteuttanut kumppanuusmallia, jonka ytimenä on ollut asiakasyritysten liiketoimintalähtöinen osaamisen kehittäminen. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen johdosta sata Amiedun kouluttajaa ja päällikköä jalkautuu työelämään edistämään OKM:n strategiahankkeessa koulutusuudistuksen toimeenpanoa. Amiedu haluaa parantaa palveluratkaisujaan yhteistyöllä yritysten kanssa, jotta osaamista voitaisiin kehittää ihanteellisimmin sekä työntekijän että -antajan näkökulmasta.

Amiedun viitekehyksenä on koko 2000-luvun ajan ollut osaamisen johtaminen sekä viitekehyksen keskiössä asiakkuudenhallinta ja kumppanuus. Ammatillisen koulutuksen reformi oli puolestaan yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista, ja se tuli voimaan viime vuoden alussa. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) halusikin viime vuonna tukea strategiarahoituksellaan uudistuksen toimeenpanoa ja myönsi viime keväänä myös Amiedulle tähän rahoitusta. Strategiahankkeessa Amiedu kouluttaa kevään aikana sata kouluttajaa sekä palvelu-, asiakkuus- ja kehityspäälliköitä, jotka jalkautuvat yrityksiin kesäkuun loppuun mennessä.

Jalkautumisen tavoitteena on samalla viedä työelämään ammatillisen koulutusuudistuksen mahdollistamia hyviä toimintamalleja. Pyrkimyksenä on tutustua yrityksiin ja työnantajiin sekä kehittää Amiedun palvelumalleja vuorovaikutuksen avulla yhä paremmiksi. Myös uudistuksen mahdollisuudet täytyy tehdä yrityksille tutuiksi, jotta niitä osattaisiin hyödyntää hyvin.

Haluamme olla aito työelämän kehittämiskumppani. Tavoitteenamme on keskustella yritysjohdon sekä yrityksen HR-johdon kanssa ja haastatella heitä siitä, mitä odotuksia ja toiveita heillä on johtamisen ja liiketoimintalähtöisen osaamisen kehittämisessä. Samalla tuomme esiin koulutusuudistuksen hyödyt ja mahdollisuudet. Niitä on valtavasti, eikä niitä tunneta yrityksissä vielä kovin hyvin, kertoo projektipäällikkö Kirsi Silvennoinen Amiedusta.

Yksi uudistuksen hyödyistä on valinnaisuuden lisääntyminen. Uudistus mahdollistaa esimerkiksi osatutkintojen suorittamisen koko tutkinnon sijaan. Tämä taas mahdollistaa täsmäkoulutuksen juuri siihen osaamistarpeeseen, jota työnantaja ja toisaalta työntekijät yksilöinä kulloinkin tarvitsevat.

Nykyisessä osaamisperusteisessa oppimisessa yksilö pystyy valitsemaan itselleen sopivimpia tutkinnonosia. Toisaalta tutkintojen osuvuus työelämään on yhä parempi, koska tutkinnot on tehty työelämän kanssa. Kun tutkintoihin liittyvät koulutukset lisäksi suunnitellaan yhdessä työnantajan ja työpaikan edustajan kanssa, myös työnantajan tavoitteet voidaan koulutuksessa ottaa huomioon. Näin voidaan kehittää juuri sitä osaamista, jota työntekijä tarvitsee työtehtävässään.

Kirsi Silvennoinen korostaa, että Amiedu on asiakkaitaan varten. Sen pitää osata tuottaa sekä yrityksille että niiden työntekijöille tärkeitä ratkaisuja.

Jotta onnistuisimme tässä, meidän täytyy ymmärtää yhä paremmin yrityksen ja sen toimialan toimintalogiikkaa sekä sitä, mitä työssä konkreettisesti tarvitaan.

Silvennoinen kehuu strategiahanketta.

Tällainen yhteistyön ja vuorovaikutuksen vahvistaminen on aitoa työelämän kehittämistä. Asiakkaita pitää kuunnella, olipa kyse yrityksestä tai yksilöstä, ja kehittää näin asiakaslähtöisesti heille yhä parempia palveluratkaisuja. Meidän pitää mahdollistaa työnantajille toimivat välineet ja mallit, joiden avulla uudistuksen mukainen oppiminen työpaikoilla onnistuu.

Työelämän murroksessa monissa yrityksissä tulee myös esiin uusia osaamistarpeita, joihin Amiedun koulutus voi tarjota ratkaisun – etenkin kun vuorovaikutus yritysten kanssa sekä tieto koulutustarpeista ja -mahdollisuuksista lisääntyvät strategiahankkeen myötä. Yksi esimerkki kasvavista osaamistarpeista on vaikkapa lisääntyvä digitaalisuus.

Voimme auttaa digitaalisuuden haltuun ottamisessa, joka on yhä tärkeämpää toimialasta riippumatta. Meidän pitää myös olla mukana siinä työelämän muutoksessa, jossa eri alat voivat lähestyä toisiaan tai vanhoja työtehtäviä häviää ja korvautuu uusilla.

Rahoituksestakin tietoa

Myös tieto koulutusrahoituksen muutoksista on tärkeää. Esimerkiksi koulutussopimus on uusi tapa saada uusia osaavia työntekijöitä. Siinä yritys tekee koulutusyhteistyötä Amiedun kanssa ilman, että koulutettava on työsuhteessa yritykseen. Koulutussopimus voi helpottaa rekrytointia, kun koulutettava voi kehittää työssä tarvittavaa osaamista ilman työsuhdetta.

Työttömille työnhakijoille taas työvoimapoliittinen valtionosuusrahoitus on tärkeää. Toisaalta myös oppisopimuskoulutus on kehittynyt aiempaa joustavammaksi. Esimerkiksi kesätyöntekijä voi kehittää markkina-arvoaan ja suorittaa oppisopimuskoulutuksessa vaikkapa liiketoiminnan alalta asiakaspalvelun osatutkinnon. Koulutus voi auttaa häntä myöhemmin myös työllistymään.

Amiedu on tehnyt strategista yritysyhteistyötä asiakasyritysten kanssa 2000-luvun alusta lähtien. Sillä on vankka kokemus yrityksen toimintaa tukevista osaamisen johtamisen kokonaisvaltaisista ja liiketoimintalähtöisistä asiantuntijapalveluista. Niinpä Amiedulla on jo entuudestaan laajat yhteistyöverkostot ja paljon ymmärrystä yritysten toiminnasta. Kirsi Silvennoinen haluaa innostaa strategiahankkeeseen mukaan myös uusia yritystoimijoita.

Jos kiinnostus heräsi, niin aina mahtuu mukaan! Ota yhteyttä ja tule mukaan kehittämään liiketoimintalähtöistä koulutusta kanssamme.

Teksti: Virpi Peura
Kuva: Juri Puhakka

Lisätietoa koulutusuudistuksesta sivustolta minedu.fi/amisreformi. Lisätietoa strategiarahoituksesta minedu.fi/strategiarahoitus.

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.