Yrityksen talousraportit eivät ole rakettitiedettä, mutta usein ne sellaiseksi koetaan, niitä karsastetaan ja jätetään mielellään talousosaston tai tilitoimiston yksinoikeudeksi. Ohi on kuitenkin aika, jolloin yritystoimintaa johdetaan menneeseen tietoon ja lakisääteisiin raportteihin perustuen. Nyt eletään paitsi reaaliajassa, pitkälti jo tulevaisuudessakin.

Tulevaisuuden suunnitelmat muuttuvat nopeasti tässä innovatiivisuuden ajassa ja ehkä siksi ne halutaan pitää abstraktina visiona, ja numeraalinen budjetointi koetaan joskus jopa esteenä kokeilukulttuurin syntymiselle. Jatkuvat innovaatiot yhdistettynä itseohjautuvuuteen ovat tärkeitä, mutta jotta näiden kuvainnollisten tavoitteiden, strategioiden ja visioiden toteutumista pystyttäisiin seuraamaan ja reagoimaan nopeasti eri tilanteisiin, antavat talouden raportit siihen loistavan työkalun.

Lakisääteiset raportit ulkopuolisen tahon tuottamina eivät kuitenkaan riitä, vaan yrityksen tulisi seurata toimintaansa jatkuvasti myös ei-lakisääteisen sisäisen laskennan, kuten budjetoinnin avulla. Rahoittajia ja tavarantoimittajia talouden tunnusluvut kiinnostavat, ja mitä paremmilta tunnusluvut näyttävät, sitä paremmilla lähtöasetelmilla päästään neuvottelemaan ehdoista.

Yritykset voivat rahoittaa toimintaansa omalla pääomalla ja liiketoiminnan tulovirralla. Valtaosalla yrityksistä on kuitenkin jossain vaiheessa tarve saada myös ulkopuolista rahoitusta toimintansa tueksi tai ainakin investointeihin. Rahoittajia ja muita yhteistyökumppaneita kiinnostavat ensisijaisesti tunnuslukujen kolme pääryhmää eli kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus, joiden alle sitten rakentuu yksityiskohtaisempia tunnuslukuja. Toki mm. lainaehtoihin vaikuttavat myös muut, esimerkiksi vakuuksiin ja takauksiin liittyvät asiat, mutta ilman toiminnan perusedellytyksiä ne eivät yksin riitä.

Liiketoiminnan tulee olla kannattavaa eli tuottaa liiketoiminnastaan tuloa omistajilleen enemmän kuin siitä aiheutuu kustannuksia. Tilikauden tuloksen siirtyessä tilikauden päätteeksi taseeseen, se joko kasvattaa tai pienentää oman pääoman määrää. Pidemmällä tähtäimellä negatiivinen tulos voi johtaa jopa oman pääoman menettämiseen, mitä rahoittaja tai tavarantoimittajat eivät suopeasti katso.

Yrityksen tulee pystyä suoriutumaan maksuvelvoitteistaan, joten myös yrityksen maksuvalmius kiinnostaa. Yritys voi vaikuttaa maksuvalmiuteensa joko nopeuttamalla kassaan maksujaan esim. lyhentämällä myyntilaskujen takaisinmaksuaikaa. Toisaalta yritys voi myös lykätä ostolaskujen maksamista, hoitamalla maksatukset vasta eräpäivänä.

Vakavaraisuus kuvaa yrityksen rahoitusrakennetta. Yrityksen oman pääoman määrä suhteessa vieraan pääoman määrään kertoo rahoitusrakenteen ’terveydestä’. Tämä kertoo yrityksen mahdollisuudesta selviytyä velvoitteistaan myös pidemmällä aikavälillä.

Yrityksen talousraportteihin liittyen, yrityksen eri sidosryhmiä hyödyttää vain riittävän ajantasainen tieto. Myös yrityksen sisällä tulisi olla riittävä ja reaaliaikainen tieto päivittäisen liiketoiminnan tueksi ja tulevien suunnitelmien perustaksi. Sähköinen taloushallinto mahdollistaa tehokkaasti erilaisten raporttien saamisen napin painalluksella, mutta niistä saatava hyöty kasvaa sitä mukaa, mitä paremmin niitä osataan tulkita.

Järjestämme Tunnusluvut tutuiksi -kevätseminaarin perjantaina 26.4 klo 9.00‒11.00 Amiedun Taitotalon Auditoriossa. Tule tutustumaan tarkemmin yrityksen raportteihin ja talouden tunnuslukuihin käytännönläheisten esimerkkien avulla.

Tutustu seminaariin tarkemmin tästä »

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.