Ramirent Finland Oy:ssä panostetaan osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Osaava henkilökunta on usein yritysten tärkein kilpailuetu. Osaavan henkilökunnan edellytyksenä on jatkuva osaamisen kehittäminen sekä osaamisen johtaminen, jossa lähdetään liikkeelle yrityksen strategiasta ja siitä nousevista osaamistarpeista.

Suomalaisen rakennuskonevuokraamo Ramirentin tärkeimpänä kilpailuetuna voidaan pitää laajan verkoston ja kattavan kalustovalikoiman lisäksi osaavaa henkilökuntaa. Osaamisen kehittämisellä on Ramirentin yrityskulttuurissa hyvin suuri merkitys, sillä Ramirentin kilpailukyky on kiinni yrityksen työntekijöistä ja heidän osaamisestaan.

Osaaminen on muutakin kuin vain tietoja ja taitoja. Osaaminen on myös asennetta ja työntekijän arvoja, jotka kohtaavat yrityksen arvojen kanssa. Osaamisen kehittämisessä on kuitenkin tärkeää muistaa myös työntekijöiden oma vastuu ja aloitteellisuus, Ramirent Finland Oy:n HR Manager Anne Luodonpää toteaa.

Ramirent tarjoaa työntekijöilleen hyvät mahdollisuudet ja puitteet osaamisen kehittämiselle. Osaamisen kehittämisen ohessa myös työn sujuvuuteen on panostettu. Vuonna 2018 Ramirent Finland Oy:ssä esimiehet pohtivat, mitä on hyvä johtaminen ja mitä heiltä esimiehinä edellytetään, ja sen myötä määriteltiin Ramirentin johtamisperiaatteet. Näissä periaatteissa korostui osaaminen ja se, kuinka esimies rohkaisee alaisiaan jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Osaamisen kehittämisessä esimiesten rooli onkin hyvin merkittävä.

Esimies toimii esimerkkinä omalla toiminnallaan ja motivoi työntekijöitä oman osaamisen kehittämiseen. Vaikka motivaatio lähtee jokaisesta työntekijästä itsestään, esimiehellä on vaikutusta työmotivaatioonkin, Luodonpää huomauttaa.

Osaamisen kehittämisen toivotaan näkyvän asiakkaille siten, että heidän tarpeensa ymmärretään entistä paremmin. Asiakkaille halutaan tarjota sujuvaa palvelua positiivisella asenteella.

Puhumme ensiluokkaisesta asiakaskokemuksesta, johon kaikki viime kädessä tähtää. Tavoitteena on, että yrityksen työntekijät viihtyvät ja voivat hyvin, mikä välittyy myös asiakkaalle.

Ramirent ja Amiedu toteuttivat yhdessä Ensiluokkainen asiakaskokemus -valmennuksen. Valmennus koostui erilaisista asiakkaiden liiketoiminta- ja hankintamalleja sekä asiakkaan liiketoimintaympäristöä koskevista teemoista. Kaksipäiväinen koulutus oli tarkoitettu kaikille asiakasrajapinnassa työskenteleville henkilöille. Koulutuksen ensisijaisena tavoitteena oli antaa työkaluja ja eväitä myyntityöhön ja tätä kautta myös kaupalliseen menestymiseen.

Valmennukseen osallistui lähes neljännes koko henkilöstöstä. Palaute valmennuksesta on ollut hyvää, ja osallistujat ovat kokeneet saaneensa uutta ja hyödyllistä tietoa.

Yhteistyö Amiedun kanssa on ollut yksi askel Ramirentille kohti strategisia tavoitteita.

Olemme miettineet ja toteuttaneet yhdessä mittavan hankkeen. Amiedu on kuunnellut meidän tarpeitamme, mutta antanut myös oman asiantuntemuksensa meidän käyttöömme, jolloin olemme saaneet muodostettua sopivan kokonaisuuden. Amiedun kokemus, asiantuntemus ja joustavuus sekä yhdessä tekeminen ovat onnistuneen valmennuksen takana, Luodonpää kertoo.

Teksti: Katriina Lius
Kuva: Juri Puhakka

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.