Amiedu ja Autismisäätiö ovat solmineet osaamisen kehittämistä koskevan yhteistyösopimuksen. Sopimuksen tavoitteena on käynnistää Autismisäätiön osaamisen kehittämisen malli, jolla varmistetaan Autismisäätiön tulevaisuuden kilpailukyky.

Yhteistyön konkreettisia tavoitteita ovat muun muassa säätiön kasvutavoitteiden tukeminen, nykyisen ja tulevaisuuden osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen, korkea henkilöstötyytyväisyys sekä osaavan henkilökunnan saatavuuden varmistaminen. Sopimuksen pääpaino on yksiköiden henkilöstössä eli ohjaajissa ja valmentajissa, jotka työskentelevät autismikirjon asiakkaiden kanssa. Yhteistyö pitää sisällään räätälöityä lisä- ja täydennyskoulutusta sekä toistuvia perus- ja perehdytyskoulutuksia. Tuotettavien koulutusten sisältö ja niiden kohderyhmät määräytyvät Autismisäätiön liiketoimintasuunnitelmien painopisteiden mukaan. Kaikissa koulutuksissa huomioidaan autismiosaamiseen liittyvät erityistarpeet.

Osaamisen kehittämisellä on Autismisäätiön strategiassa hyvin suuri merkitys, sillä Autismisäätiön tavoitteena on olla alan edelläkävijä ja suunnannäyttäjä myös kansainvälisesti.

Timo Heiskala

On hyvin tärkeää, että henkilöstömme on osaavaa sekä ajan tasalla olevaa. Koulutusyhteistyöllä Amiedun kanssa takaamme sen, että pysymme alan kärjessä. Autismisäätiö tekee kumppanuussopimuksia sellaisten tahojen kanssa, jotka ovat nimekkäitä ja hyväksi todettuja moderneja toimijoita, aivan kuten Amiedu on”, Autismisäätiön toimitusjohtaja Timo Heiskala kertoo.

Tavoitteena on, että henkilöstön osaamisen karttuminen näkyy paitsi henkilöstötyytyväisyysmittauksissa, myös palveluiden ja toiminnan kehittymisenä. Koulutukset on suunniteltu yhteistyössä Amiedun kanssa, ja koulutuskumppanilta odotetaan raportointia yhteistyön vaikuttavuuden mittaamisessa. Autismisäätiö ja Amiedu ovat sopineet yhdessä tietyt mittarit, joilla koulutuksen toteutumisprosentteja ja läpäisevyyttä seurataan.

Kun Amiedu järjestää tai organisoi Autismisäätiölle koulutuksia, voimme myös uskoa ja luottaa siihen, että juuri se uusin osaaminen tulee tätä kautta ja että me olemme aina ajan tasalla myös oman osaamisemme päivittämisessä, Autismisäätiön kehittämisjohtaja Marjo Virnes lisää.

Yhteistyösopimus on merkittävä myös Amiedulle.

Amiedu on ylpeä Autismisäätiön ja Amiedun strategisesta kumppanuudesta. Kumppanuus mahdollistaa molempien organisaatioiden keskittymisen omaan ydintehtäväänsä ja siten parantamaan palvelujensa laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta, Amiedun asiakkuuspäällikkö Katriina Bredberg toteaa.

Teksti: Katriina Lius
Kuva: Juri Puhakka

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.