ManpowerGroup® on henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen sekä ulkoistettujen palveluratkaisujen asiantuntija, kehittäjä ja tuottaja. Yhtiö työllistää joka päivä 600 000 ihmistä eri osaamisalueilla ja toimialoilla 80 maassa. Pohjoismaissa ja Baltiassa yhtiö on markkinajohtaja. Vuonna 2019 ManpowerGroup on valittu kymmenennen kerran World’s Most Ethical Companies® -listalle.

Amiedu ja ManpowerGroup toteuttivat yhdessä esimiesvalmennuksen, johon osallistui noin 60 esimiestä ManpowerGroupin eri liiketoimintayksiköistä. Valmennukseen kuului kolme osiota; oman esimiesidentiteetin rakentaminen, valmentava johtamisote sekä esimies tunneilmapiirin ja työkyvyn johtajana. Valmennus keskittyi erityisesti työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen sekä valmentavaan johtamiseen ja vuorovaikutukseen. Esimiesvalmennuksen sisällöt valikoituivat ManpowerGroupissa viime vuonna toteutetun laajan yrityskulttuuritutkimuksen perusteella. Tutkimuksessa paneuduttiin ManpowerGroupin johtamiskulttuuriin, ja tutkimuksen yhtenä selkeänä löydöksenä nousi oman osaamisen kehittämisen tärkeys johtamistyössä.

Tavoitteenamme oli antaa esimiestehtävään sellaisia valmiuksia, että esimiehet pystyvät toimimaan paitsi johtajina, myös valmentajina ja tukemaan johdettaviaan kehittymään täyteen potentiaaliinsa. Henkilöstön kehittämiseen ja johtamiseen liittyen esimiehille täytyy tuoda sellaista johtamisen valmennusta, joka ei ole enää täysin sidoksissa omiin prosesseihimme tai työkaluihimme, vaan jota pystymme myös arvioimaan kriittisesti, ManpowerGroupin HR Director Eira Pohjanvaara toteaa.

Johtaminen lähtee strategisista pilareista, joiden kautta kehitystyötä lähdetään tekemään. Osaamisen kehittäminen onkin yksi ManpowerGroupin strategisista kulmakivistä.

ManpowerGroupin henkilöstö on hyvin korkeasti koulutettua. Vaikka henkilöstön tausta olisi mikä tahansa, ongelmana on, että jos emme pysty kehittämään työntekijöiden osaamista työtehtävien kautta, emme saa heitä sitoutumaan. Aika, jolloin työntekijä nähtiin ensisijaisesti resurssina, on jäänyt kauas historiaan. Tänä päivänä työnantaja parhaimmillaan tukee ihmisen kehittymistavoitteita ja pitää kokonaisvaltaisesti huolta tämän tulevaisuuden markkina-arvosta. Meillä ManpowerGroupissa on vahva tahto luoda ihmisille mahdollisuuksia kehittyä urallaan ja menestyä alati muuttuvassa työelämässä, Pohjanvaara toteaa.

Valmentava johtamistyyli on ManpowerGroupissa läsnä kaikessa vuorovaikutuksessa. Valmentavalla johtamisella on yhteys myös itseohjautuvuudelle.

Valmentava johtaminen antaa siivet itsensä johtamiselle ja itseohjautuvuudelle. Me ihmiset emme ole itseohjautuvia, jos meidän ympäristömme ei anna siihen meille mahdollisuutta, Pohjanvaara huomauttaa.

Valmennuksesta on saatu pääsääntöisesti hyvin positiivista ja uteliasta palautetta. Erityisesti Amiedun tuottama, esimiehen identiteetin kehittämiseen liittyvä aineistomateriaali sai valmennukseen osallistuneilta kehuja. Yhteistyö Amiedun kanssa sujui kokonaisuudessaan todella hyvin.

Arvostan sitä suoruutta, nopeutta ja tukea, mitä olemme Amiedulta saaneet. Kun koulutuksia tuotetaan vain sisäisesti, on siihen hankalaa löytää benchmarking-näkökulmaa. Ulkopuoliselta toimijalta olemmekin saaneet uusia ajatuksia ja ideoita ikään kuin kaupan päälle, Eira Pohjanvaara kiittelee.

Teksti: Katriina Lius
Kuva: Juri Puhakka

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.