Amiedun suunnittelema Spectra-Akatemia kehittää osaamista vahvasti kasvaneessa Spectrassa, joka vastaa suurten päivittäistavarakauppojen ja kauppakeskusten ylläpito- ja tukitoiminnoista. Spectra tähtää Amiedun koulutuksen avulla yhä isommaksi.

Amiedu laajensi syksyllä yhteistyötään Spectra Yhtiöt Oy:n kanssa ja suunnitteli yritykselle Spectra-Akatemia-koulutusohjelman. Spectra on 20 vuotta vanha perheyritys, joka huolehtii kymmenien suurten päivittäistavarakauppojen ja kauppakeskusten tukitoiminnoista hoitaen esimerkiksi siivousta, vartiointia, pullonpalautusta, ostoskärryjen siirtelyä ja hyllytystä. Yritys on kolmessa vuodessa kasvanut 60 prosenttia. Lähinnä Etelä-Suomessa toimivan yrityksen tavoitteena on kasvaa valtakunnalliseksi.

Haluamme tarjota laadukasta kokonaispalvelua, jossa tarvitaan osaavaa henkilökuntaa. Amiedu auttaa meitä kasvussa ja siksi olemme lähteneet heidän kanssaan yhä suunnitelmallisempaan koulutukseen Spectra-Akatemian avulla, kertoo Spectran hallintojohtaja Minna Plaketti.

Spectran kasvun takana on kokonaisvaltainen ja joustava toimintamalli. Muut kaupan tukitoimintoja hoitavat isot yritykset ovat useimmiten erikoistuneet vain yhteen palveluun, kuten siivoukseen tai vartiointiin, kun taas Spectran työntekijät suorittavat eri tehtäviä tilanteen mukaan. Tarvittaessa henkilöstö pystyy auttamaan samassa kiinteistössä toista palvelutehtävää tekevää henkilöä, ja vartiointia, pullonpalautusta ja muita tukitehtäviä voidaan laadukkaasti yhdistää yhdeksi palvelukokonaisuudeksi.

Pienenä toimijana pystymme tarjoamaan asiakkaan tarpeisiin sopivia kokonaispalveluja yhden palvelun sijaan, mikä tuo kustannussäästöjä, synergia- ja kilpailuetuja.

Toimintastrategiassa yksikön palvelupäällikkö toimii yhteyshenkilönä eri tehtäviä tekevien työntekijöiden välillä, jotta yksikön työntekijöitä voidaan lähettää nopeasti sinne, missä heitä eniten tarvitaan. Palvelupäällikön täytyy osata koko palvelutarjonta. Hänen koulutukseensa voi esimerkiksi lähiesimiesammattitutkinnon ohella sisältyä vaikkapa vartijakortti tai hän on saattanut suorittaa kiinteistöpalvelualan perustutkinnon parantaakseen osaamistaan yksikön palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa.

Myös rekrytoinnin osaaminen on palvelupäällikölle tarpeen. Osaavan henkilökunnan löytäminen ja pysyvyys ovat haasteita, joihin Spectra vastaa muun muassa koulutuksella ja omilla palkitsemisjärjestelmillään. Osaamisen kehittämisellä on merkitystä myös viihtymisen ja työssä jaksamisen kannalta.

Jos emme löydä osaavia työntekijöitä, koulutamme heitä – hyvä yhteistyö Amiedun kanssa auttaa tässäkin. Meille on tärkeää löytää heti oikeat ihmiset ja saada heidät nopeasti perehdytettyä.

Tasokkaasti ja tavoitteellisesti

Esimerkiksi kiinteistöpalvelujen perustutkinto (nykyään puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto) on vastannut hyvin Spectran tarpeisiin. Tutkintoon on työntekijöiden osaamistarpeen mukaan voitu joustavasti yhdistää vaikkapa vartiointi- tai siivouspuolen opintoja. Uudessa Spectra-Akatemiassa osaamisen kehittämisen tasoja on useita uusien työntekijöiden perehdytyksestä aina johtotason johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon asti. Portaittain nousujohteinen urapolku on motivoituneelle työntekijälle mahdollinen.

On todella hyvä etu, että voimme kouluttaa ylöspäin omia tärkeitä ihmisiämme, joilla on näkemystä alastamme – laajentuessamme tarvitsemme käytäntömme tuntevia osaajiamme. Ei tällaisen kokonaispalvelun osaamiseen ole olemassa mitään erillistä suoraa koulua.

Amiedun asiakkuuspäällikkö Kari Lepistön mielestä Spectrassa on mietitty paljon henkilöstön kyvykkyyttä, osaamisen kehittämistä sekä tämän merkitystä henkilöstön motivaatiossa ja sitouttamisessa. Akatemia-malli on yksi keino kehittää yrityksissä yhä tavoitteellisemmin moniosaamista, joka on nykyajalle tyypillinen haaste.

Monipuolista osaamista ja sen ylläpitoa vaaditaan nykyään melkein alalla kuin alalla. Kaikki työ vaatii nykyään myös paljon itseohjautumista, joka tulee vain osaamalla. Akatemia on yksi vastaus tähän.

Spectrassa yhteistyöhön Amiedun kanssa on oltu hyvin tyytyväisiä sekä työntekijä- että johtotasolla. Jatkossa Minna Plaketin apuna HR-asioissa ja muun muassa yhteistyössä Amiedun kanssa toimii myös HR-koordinaattori.

Olemme kokeneet, että Amiedu on meidän puolellamme, ja opiskelijoilta on tullut tyytyväistä palautetta. Odotammekin saavamme entistä osaavampaa ja motivoituneempaa henkilöstöä uuden Spectra-Akatemian kautta yhteistyössä Amiedun kanssa. Toivomme, että Amiedu on jatkossakin pääyhteistyökumppanimme koulutuksissa ja osaamisasioissa, Minna Plaketti sanoo.

Teksti: Virpi Peura
Kuva: Ted Sjöberg

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.