Ami-säätiön omistama Amiedu ja Ammattienedistämislaitossäätiö AEL perustavat yhteisen koulutusosakeyhtiön, jonka koulutustarjonta ulottuu työikäiselle väestölle tarjottavasta ammatillisesta perus- ja lisäkoulutuksesta aina laajoihin asiakkaiden kilpailukykyä kehittäviin palvelukokonaisuuksiin. Uuden organisaation on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020.

Ami-säätiön ja AEL-säätiön hallitukset ovat hyväksyneet suunnitelman yhteisen koulutusosakeyhtiön perustamisesta. Molemmat säätiöt siirtävät uuteen osakeyhtiöön ammatillisen koulutuksen koulutustoimintansa. Koulutustoimintojen yhdistämisen myötä syntyy Suomen suurin valtakunnallinen aikuiskoulutuksen organisaatio, jossa kahden profiililtaan samanlaisen, mutta palveluiltaan toisiaan täydentävän organisaation koulutustarjonnat täydentävät toisiaan opiskelijoiden ja yritysten hyväksi. Uusi organisaatio pystyy vastaamaan myös aiempaa paremmin yritys- ja opiskelija-asiakkaiden muuttuviin vaatimuksiin sekä ammatillisen koulutuksen reformin vaatimuksiin.

Koulutustoimintojen yhdistämisen myötä voimme tarjota entistä monipuolisempia ja laadukkaampia koulutuspolkuja suomalaiseen aikuiskoulutukseen sekä monipuolisemman koulutus- ja kehitystarjonnan yritysasiakkaillemme, toteaa Amiedun rehtori Timo Karkola.

Meillä on aito mahdollisuus parantaa työmarkkinoiden toimivuutta tuottamalla joustavasti ja tehokkaasti ammatillisia lisä-, täydennyskoulutus- ja kehittämispalveluita suomalaisten yritysten ja yksilöiden erilaisiin tarpeisiin sekä tarjota yksilölle mahdollisuus osoittaa työelämässä hankittu osaaminen. Siitähän myös elinikäisessä oppimisessa on kyse, lisää Ami-säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Hakola.

Haluamme olla mukana tukemassa yrityksiä ja työntekijöitä työelämän murroksessa. Uudella, laajasti verkostoituneella toimijalla on entistä paremmat edellytykset ennakoida osaamistarpeiden muutosta suomalaisissa yrityksissä ja työelämässä”, visioi Ammattienedistämislaitossäätiö AEL:n hallituksen puheenjohtaja Anneli Karhula.

Pystymme jatkossa reagoimaan muutoksiin asiakaskuntamme tarpeissa vieläkin ennakoivammin. Uskomme vahvasti, että tarjoamalla entistä monipuolisempaa koulutusta parannamme suomalaisten yritysten ja yhteisöjen kilpailukykyä, lupaa AEL:n toimitusjohtaja Kari Juntunen.

Työ yhteisen perustettavan koulutusorganisaation rakentamiseksi aloitetaan säätiöiden yhteisissä työryhmissä. Tarkemmat suunnitelmat julkaistaan myöhemmin vuoden 2019 aikana. Koulutustoimintojen yhdistämisellä ei ole vaikutuksia opiskelijoiden meneillään oleviin opintoihin. Jatkossa yrityksille ja opiskelijoille tarjotaan aiempaa laajempia ja monipuolisempia koulutuspolkuja.