Itävallan XXL-tavaratalon operatiivisena johtajana työskentelevä Sini Kauppinen on erittäin tyytyväinen Amiedun ja Suomen XXL:n toteuttamaan opiskelijavaihtoon. 

XXL on Pohjoismaiden suurin urheilukauppaketju. Itävallan viidessä XXL-tavaratalossa  on yhteensä noin 300350 työntekijää. Vaikka XXL:n yksi suurimmista kilpailueduista on hinta, halutaan yrityksessä panostaa myös palveluun ja ammattitaitoiseen henkilökuntaan. Osaamisen kehittämisellä on XXL:n yrityskulttuurissa hyvin suuri merkitys, ja työntekijöiden kouluttamiseen ja kehittämiseen ollaan valmiita myös investoimaan.

Osallistumme hyvin mielellämme kaikkeen, mikä edesauttaa henkilökunnan kehittymistä, Sini Kauppinen kertoo. 

Amiedun ja Wienin XXL-myymälän toteuttama Erasmus+ -opiskelijavaihto on erinomainen esimerkki onnistuneesta henkilökunnan osaamisen kehittämisestä. Suomen XXL on tehnyt yhteistyötä Amiedun kanssa useiden vuosien ajan. Kun Suomesta tiedusteltiin, kiinnostaisiko Itävallan XXL-tavarataloa lähteä mukaan vaihto-ohjelmaan, oli vastaus selvä: ehdottomasti.  

Amiedussa oppisopimuksena kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoa suorittavat Amma Tuovinen ja Vesa Artoma olivat huhtikuussa kolmen viikon Erasmus+ -opiskelijavaihdossa Wienin XXL-tavaratalossa, Kauppisen toimiessa heidän ohjaajanaan. Yhteiseen liikkuvuusprosessiin osallistuivat Erasmus+ henkilöstöliikkuvuuden puitteissa myös XXL Vantaan Tammistosta tavaratalopäällikkö Thomas Lajunen ja Amiedusta kouluttaja Mikko Gerdt 

Ensimmäisellä viikolla opiskelijat pyörittivät pop up -myymälää, josta he saivat täyden vastuun; opiskelijoiden tehtävänä oli valita tuotteet pop up-myymälään, pitää myymälä kaupallisena ja tarpeen tullen myös vaihtaa myymälän tuotteet. Kahdella seuraavalla viikolla Tuovinen ja Artoma työskentelivät omilla osastoillaan ja ohjasivat, tukivat ja kouluttivat uusia osastovastaavia. Työtehtäviin kuului muun muassa arkirutiineissa ja perinteisten järjestelmien käytössä opastamista ja tukemista sekä osastovastaavan tehtäviin kuuluvien käytäntöjen läpikäymistä. Opiskelijat kävivät tutustumassa myös muutamaan muuhun Itävallan XXL-myymälään.  

Vaihdon tavoitteena oli, että opiskelijat saisivat kokea jotakin uutta. Työtehtävät, joita opiskelijat vaihdon aikana tekivät, olivat heille pääasiassa entuudestaan tuttuja, mutta työtehtäviin kuului myös osastovastaavien kouluttaminen ja tukeminen. Tavoitteena oli antaa opiskelijoiden toimia itsenäisesti ja itseohjautuvasti eikä antaa heille valmiita toimintamalleja, joiden mukaan olisi pitänyt toimia. Opiskelijat saivat itse organisoida omia työtehtäviään ja toimintatapojaan, Sini Kauppinen kuvaa.

Koska osastovastaavien tukeminen ja ohjaaminen oli uutta, oli kokemus opiskelijoille hyvin opettavainen: tällainen työskentely tukee myös omaa johtamista sekä tulevaisuuden työtehtäviä erinomaisesti. Kauppinen kertoo molempien opiskelijoiden suoriutuneen työtehtävistään hienosti. Vaihto oli kokonaisuudessaankin hyvin onnistunut, mistä kertoo runsas positiivinen palaute.  

Oli tärkeää, että opiskelijoilla oli työpaikalla olemassa tuki ja turva heti alusta alkaen, mutta toisaalta kannustimme heitä myös omaan ajatteluun ja ratkaisujen löytämiseen itsenäisesti ilman, että he saisivat valmiita vastauksia. Molemmat opiskelijat osasivat ottaa roolinsa todella hyvin: he lähtivät tukemaan ja ohjaamaan osastovastaavia siten, että osastovastaava säilytti kuitenkin johtajan roolinsa koko ajan. Positiivista palautetta on tullut aina tavaratalopäällikköä myöten ja hän totesi lähtevänsä mukaan tällaiseen vaihtoon koska tahansa uudelleen, Kauppinen kiittelee. 

 Yhteistyö Amiedun kanssa on sujunut aina mutkattomasti.  

Kokemus oli todella hyvä, ja vaihtoon liittyvät järjestelyt oli organisoitu alusta asti hienosti. Olemme hyvin halukkaita jatkamaan yhteistyötä jatkossakin, mikäli se on mahdollista, Kauppinen toteaa. 

Amiedun Erasmus+ liikkuvuustoiminta toimii eriomaisena keinona tukea yritysten kansainvälistymisen tavoitteita koulutuksen keinoin. Henkilöstö- ja opiskelijaliikkuvuuden yhdistelmä, jossa sekä yrityksen edustajat, yrityksen oppisopimusopiskelijat ja Amiedun kouluttajat toteuttavat yhteisen liikkuvuusprosessin yrityksen kansainvälistymistarpeisiin vastaten, hyödyttää yritystä, sekä tukee opiskelijan urakehitystä.  

Opetushallitus on myöntänyt Amiedulle Erasmus+ liikkuvuusperuskirjan laadukkaasti toteutetusta kansainvälisestä liikkuvuustoiminnasta. 

Lue Amma Tuovisen tarina Erasmus+ -opiskelijavaihdosta »

Lue lisää Erasmus+ -vaihto-ohjelmasta marraskuun amicasesta

Rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa 

Teksti: Katriina Lius
Kuva: Alexandra Stockhammer

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.