Nolla tapaturmaa -foorumi on myöntänyt työturvallisuuden tasoluokitukset työpaikoille, joissa on panostettu työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Korkeimpaan, Maailman kärjessä -luokkaan ylsi Amiedun lisäksi tänä vuonna vain 31 yritystä. Tasoluokituksia jaettiin kaikkiaan 92 työpaikalle ympäri Suomen.

Amiedu on panostanut työturvallisuuteen pitkäjänteisesti useiden vuosien ajan. Työpaikkatapaturmien ja siitä johtuvien poissaolojen määrä oli vuonna 2018 puhdas nolla.

Amiedun kiinteistömestari Matti Nevalaisen mukaan tunnustus kertoo siitä, että työturvallisuusasiat ovat kunnossa.

Kun työpaikalla on nolla työtapaturmaa, niin siitä ei tilastollisesti paremmaksi pääse. Työturvallisuudesta huolehtiminen on kuitenkin jatkuvaa ja kokoaikaista työtä. Ei riitä, että kerran vuodessa keskitymme asioihin ja tarkastamme, ovatko ohjeistukset kunnossa, vaan työturvallisus on jatkuvaa kehittämistä ja tarkkailua.

Nolla tapaturmaa -foorumin tasoluokituskriteerin mukaan Maailman kärjessä -luokkaan pääseminen vaatii pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden edistämiseksi. Tasoluokituksessa menestyneillä työpaikoilla haetaan jatkuvasti uusia keinoja vaikuttaa työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen.

Yritysten turvallisuusviestintään panostetaan muun muassa kuukausittaisilla teemoilla, infotauluilla ja uutiskirjeillä. Turvallisuusosaamista on vahvistettu kouluttamalla henkilöstöä mm. rutiinityön vaaroihin, turvallisuushavaintojen tekemiseen, kertoo Nolla tapaturmaa -foorumin johtaja Tiina-Mari Monni.

Turvallisuushavaintojen ilmoittamiseen kannustetaan

Amiedussa on tilastoitu työmatkalla ja työpaikalla tapahtuneet tapaturmat vuodesta 2008 saakka. Maailman parhaaseen luokkaan pääsemiseksi ei kuitenkaan riitä, että on tilastoissa hyvät lukemat, vaan yrityksellä on oltava tietyt toimenpiteet ja systeemit turvallisuushavaintojen keräämiseen ja niihin reagoimiseen. Yksi tämän vuoden teemoista on juuri työntekijöiden turvallisuusinnostuksen kasvattaminen.

Olemme kehittäneet läheltä piti -tilanteiden ja turvallisuushavaintojen raportointiin sähköisen järjestelmän, jonne kuka tahansa voi ilmoittaa turvallisuutta vaarantavasta havainnosta.

Matti Nevalainen muistuttaa, että yksi ihminen ei tee työpaikkaa turvalliseksi, vaan se vaatii koko yhteisön mukaan saamisen.

Haluamme kannustaa kaikin keinoin henkilökuntaa ja opiskelijoita kirjaamaan pieniäkin mahdollisia epäturvallisuuskohtia. Järjestelmää on markkinoitu eri tilaisuuksissa ja intranettiin tehdyn opastusvideon avulla.

Verkostoitumalla opitaan myös muilta

Amiedussa on kaksi kiinteistöä ja toimiva turvallisuusorganisaatio molemmissa kiinteistöissä.

On tärkeä, että erilaiset pelastus- ja turvallisuusohjeet ovat ajan tasalla. Ne vaikuttavat monesti myös työturvallisuusasioihin. Ei tämä työ koskaan lopu.

Aktiivinen työsuojelutoimikunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Tapaturmiin ja turvallisuushavaintoihin liittyvän raportoinnin ja tilastoinnin lisäksi toimikunnan tehtäviin kuuluvat myös työpaikkatarkastukset ja niin sanotut työturvallisuuskävelyt.

Katsastamme tietyn osaston tai oppimisympäristön kulkuväyliä, suojaimia ja muita työturvallisuudenkannalta oleellisia asioita. Mahdolliset epäkohdat kirjataan ja raportoidaan, ja niihin tehdään parannusehdotuksia.

Työsuojelutoimikunta käy säännöllisesti myös tutustumassa, kuinka muilla työpaikoilla on asiat hoidettu ja poimii hyvät käytänteet omaan toimintaan. Verkostoituminen tässäkin työssä on tärkeä asia.

Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jossa tavoite on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Foorumi on toiminut vuodesta 2003. Siihen kuuluu tällä hetkellä yli 400 työpaikkaa ympäri Suomen, mikä kattaa yli 16 % työllisestä työvoimasta Suomessa. Foorumin toimintaa koordinoi Työterveyslaitos.

 

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuva: Hannu Tölli

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.