Amiedu on saanut ISO 14 001 -ympäristösertifikaatin tunnustuksena laadukkaasta ympäristö- ja vastuullisuustyöstä. Se on osoitus, että organisaatio täyttää ISO 14 001 -ympäristöstandardissa määritellyt hyvät toimintamallit ja kehittää toimintaansa systemaattisesti.

Inspecta Sertifiointi Oy:n pääauditoija Tuulikki Lammin mukaan Amiedu teki vaikutuksen sitoutuneella asenteella ja systemaattisella tavalla parantaa ja kehittää asioita.

ISO 14 001 -ympäristöstandardi antaa raamit, mutta organisaation oma tahtotila ja innovatiivisuus ratkaisevat, kuinka ympäristö- ja vastuullisuustyö käytännössä toteutuu.

Amiedu sai erityistä kiitosta ympäristötietoisuuden edistämisestä lukuisin eri tapahtumin ja tempauksin.

Projektiryhmä on ollut todella aktiivinen ja saanut innostettua henkilöstöä mukaan. Pidimme paljon myös uusille työntekijöille ja tiimeille suunnatuista ympäristökävelyistä, joissa on käyty läpi konkreettisia jätehuolto- ja lajitteluperiaatteita. Hyviä yhteistyöprojekteja on toteutettu myös sidosryhmien kanssa.

Auditoinnissa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että kunnossapidon ja energiatehokkuuden kehittäminen on ollut Amiedussa hyvin systemaattista.

Se näkyy muun muassa aurinkopaneelien lisäämisenä, tuulisähkön, sähköautojen ja led-valojen käyttönä, lajittelun tehostamisena sekä hiilineutraalina jätehuoltona. Uudeksi toimintamalliksi syntyi esimerkiksi kipsilevyn kerääminen erikseen rakennusjätteestä.

Myös Amiedun ravintolat ja kongressipalvelut saivat kehuja hyvästä ympäristötietoisuudesta ja kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta järjestämällä muun muassa Hävikkimestari-koulutuksen, tiedostamalla raaka-aineiden alkuperää ja edistämällä kotimaisen ruoan käyttöä.

Henkilökunta innokkaasti mukana

Ami-säätiön ympäristöjärjestelmään liittyvä ympäristöpolitiikka on osa säätiön strategiaa sekä osa ISO-standardiin perustuvan laatujärjestelmän laadun hallintaa. Yhteiskunnallinen vastuullisuus on yksi Ami-säätiön perusarvoista ja lähtökohta ympäristötyölle sekä yhteiskuntavastuulle. Tuore ympäristösertifikaatti on jatkoa Amiedulle vuonna 2002 myönnetylle ISO 9001 -laatustandardille.

Syksyllä 2017 aloitetun ympäristöprojektin teemoiksi valittiin: Tarjoamme kestäviä vaihtoehtoja, Huomioimme ilmaston ja ympäristön toiminnassamme sekä Luomme hyvinvointia sidosryhmäyhteistyöllä ja yhteiskunnallisella vaikuttavuudella.

Projektiryhmän lisäksi tietoisuuden lisäämisessä on ollut mukana useita pienryhmiä, jotka ovat organisoineet tapahtumia sekä viestineet tärkeästä aiheesta monipuolisesti.

Olemme järjestäneet muun muassa energiansäästö- ja vappusiivousviikon sekä seminaarin YK:n maailman ympäristöpäivänä. Projektiryhmän kanssa olemme myös suunnitelleet kestävän kehityksen kurssin, johon voivat osallistua kaikki perustutkintoa suorittavat opiskelijat.

Henkilöstö on osallistunut ympäristöprojektiin erittäin aktiivisesti. Vaikutusta on varmasti ollut myös projektipäällikön kannustavalla ja osallistavalla otteella.

Halusimme ottaa tämän iloisena asiana ja saada ihmiset osallistumaan. Pelkkä tieto ei riitä, vaan täytyy myös toimia, jos tahdomme saada jotain myös aikaiseksi. Henkilöstö on kyllä lähtenyt kiitettävän innokkaasti mukaan.

Backlund on tyytyväinen Inspecta Sertifiointi Oy:n auditoinnin tuloksiin, mutta katse on tiukasti tulevaisuudessa.

Olen todella iloinen ja ylpeä sertifikaatista, mutta näihin tuloksiin ei saa tyytyä. ISO 14 001 -standardi vaatii jatkuvan parantamisen prosessin. Ei riitä, että olemme saaneet sertifikaatin, vaan meidän täytyy pystyä myös pitämään se. Odotan innolla uusia kehitysprojekteja.

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuva: Juri Puhakka

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.