Turvallisuusalalla osaava henkilöstö on yrityksen arvokkain voimavara. Henkilöturvallisuuteen keskittyvä SN Security Oy haluaa sitouttaa työntekijät motivoivien työtehtävien lisäksi osaamisen kehittämisen avulla.

Parhaillaan on käynnissä Amiedun kanssa yhteistyössä kehitetty henkilösuojaukseen painottuva koulutusohjelma, jonka jälkeen halukkaat voivat suorittaa Turvallisuusalan ammattitutkinnon tai osia tutkinnosta.

SN Securityn turvallisuusasiantuntija Juho Niemisen mukaan henkilöstön osaamisen kehittäminen saa aikaan win-win-tilanteen.

Työntekijöiden ammattiosaaminen lisääntyy, mikä mahdollistaa mielekkäämpiä ja haastavampia työtehtäviä. Työnantajalle koulutuksen vaikuttavuus puolestaan näkyy motivoituneina ja moniosaavina työntekijöinä, jotka loistavat ammattitaidoillaan ja saavat asiakkaat tyytyväisiksi.

Henkilöstö sitoutuu paremmin, kun yritys tarjoaa kehittymismahdollisuuksia. Työtehtävästä saatava hyväkään korvaus ei Niemisen mukaan riitä motivoimaan työntekijää.

Työn täytyy olla mielenkiintoista ja sopivan haastavaa. Työntekijä sitoutuu paremmin yritykseen, joka tarjoaa jatkuvaa osaamisen kehittämistä.

Vuonna 2016 perustettu SN Security keskittyy nimenomaan henkilöturvallisuuteen. Palveluvalikoima sisältää kaikki ne toimenpiteet, joilla turvataan suojattavan henkilön koskemattomuus, yksityisyys, liikkumisvapaus ja työrauha. Suojaus toteutetaan aina uhka-arvion perusteella laadittavan suojaussuunnitelman mukaisesti, huomaamattomasti ja matalalla profiililla.

Henkilöturvallisuuteen keskittyviä yrityksiä ei ole Suomessa montaa. Siksikin halusimme räätälöidyn, henkilöturvaan painottuvan koulutusohjelman, jonka avulla pystymme kehittämään omaa porukkaamme. Olemme Amiedun kanssa tehneet aiemminkin yhteistyötä, joten yhteinen sävel ja vastuukouluttaja löytyivät vaivatta.

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 12 kuukautta. SN Securitylle räätälöidyssä koulutuksessa on painotettu muun muassa seuraavia osa-alueita: Asiakastarpeet normaalin riskin henkilösuojauksessa Suomessa, Riskienhallinta ja ennakointi henkilösuojaustehtävissä, Suojaussuunnittelu ja sen käytännön toteutus, Käytännön suojaustaktiikat sekä Reittisuunnittelu ja turvallinen sekä ennakoiva ajoneuvon käsittely.

Koulutukseen osallistuvilta on saatu paljon positiivista palautetta.

Ala kehittyy ja henkilösuojauksen sektori on kapea. Koulutus on tarjonnut paljon uutta asiaa myös pitkään alalla työskennelleille, sillä harva on tehnyt päätyönään henkilösuojausta.

Alalla tarvitaan moniosaajia

Turvallisuusalalla yksityinen puoli on Juho Niemisen mukaan kasvamassa. Viranomaispuolen resurssit ovat rajalliset, eikä kaikkea yksinkertaisesti pystytä ja ehditä tehdä. Työtehtävät yksityispuolella ovat siksi menossa yhä vaativimmiksi. Ja se taas laittaa osaamisen kehittämisen entistä tärkeämpään osaan.

Alalla tarvitaan moniosaajia. Osaamisen kehittäminen on tärkeää, jotta työntekijät suoriutuvat hyvin erilaisista työtehtävistä. En voi muuta kuin suositella monipuolista kouluttautumista jokaiselle alalla työskentelevälle.

SN Security laajentaa itsekin omaa osaamistaan ja palveluvalikoimaansa turvatekniikkapuolelle.

Haluamme tarjota asiakkaille kokonaisvaltaisia turvaratkaisuja. Brändäsimme ulos SN Turvatekniikka -palvelun, jota pystymme hyödyntämään myös henkilöturvapuolella.

Teknisillä ratkaisuilla, kuten murtohälytys- ja kameravalvontajärjestelmillä voidaan vaikuttaa suoraan ja tehokkaasti esimerkiksi omaisuuden suojaamiseen.

Rakenteellinen turvallisuus on erinomaisen lisä henkilöturvallisuuteen. Jatkossa pystymme hoitamaan asiakkaan kokonaisturvallisuuden itse.

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuvat: Alisa Komendova ja Juri Puhakka

 

Amiedu ja AEL yhdistyvät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.