Osaamisen kehittämisellä on suuri merkitys Clas Ohlsonin yrityskulttuurissa. Liiketoimintalähtöistä osaamisen kehittämistä johdetaan muun muassa valmentavien kehityskeskustelujen, sisäisen koulutuksen ja Amiedun kanssa toteutettavien koulutusten kautta.

Tuore esimerkki toimivasta yhteistyöstä on Lähiesimiestyön ammattitutkinto, johon yhdistettiin asiakkaiden koteihin tehtävät vierailut sekä osia Clas Ohlsonin omasta Tiiminvetäjän taitopolku -verkkokoulutuksesta.

Kokonaisuudessa yhdistyivät onnistuneesti liiketoiminnan tavoitteet, tutkintokoulutus sekä asiakasymmärryksen lisääminen.

Clas Ohlsonilla osaamisen kehittäminen pyörii pitkälti myynnin, asiakaspalvelun ja esimiestyön ympärillä. Meillä on omat konseptit asiakaspalvelulle ja myynnille, ja kun ne yhdistettiin tutkintoon, opiskelijat pystyivät omissa työtehtävissään heti hyödyntämään Clas Ohlsonin omaa tapaa toimia. Siitä saimme paljon positiivista palautetta, HR Manager Anni Lestinen sanoo.

Asiakkaiden koti ja sujuvan arjen tarjoaminen ovat Clas Ohlsonin toiminnan ytimessä. Osana uudenlaista kokeilukulttuuria yritys on ottanut kotivierailut mukaan asiakasymmärryksen kehittämiseen. Opiskelijat pääsivät osallistumaan kokeiluun nyt ensimmäistä kertaa.

Osaamisen pitää pysyä mukana kaupan alan ja asiakkaiden tarpeiden muutoksessa. Juuri sen takia kokeilemme erilaisia asioita. Haluamme miettiä kotitalouksien tarpeita uudella lailla. Normaalisti asiakkaan toiveet kartoitetaan myymälässä tai verkossa. Tässä kokeilussa asetelma käännettiin toisin päin ja mentiin asiakkaan kotiin keräämään tietoa kvalitatiiviseen tutkimuksen avulla.

Kotivierailujen tavoitteena on selvittää, missä asioissa Clas Ohlson voi auttaa kotitalouksia ja mihin kaikkeen ongelmiin yritykseltä löytyy ratkaisu. Käyntien avulla halutaan syventää asiakasymmärrystä ja kehittää myymälöitä alueellisesti vaihtelevien tarpeiden perusteella.

Kokeilukulttuuriin kuuluu myös se, että asiat eivät aina mene kerralla maaliin.

Kotivierailuista opimme, että uusien kokeilujen tavoitteet ja tuloksien hyödyntäminen on syytä tarkentaa etukäteen. Olemmekin luomassa kokeiluhankkeille selkeämpää mallia, joissa viestintä on tärkeässä roolissa.

Kasvun polku on tärkeä osa osaamisen johtamisen työkalua

Clas Ohlsonilla osaamisen kehittämistä johdetaan jokapäiväisessä arjessa valmentavalla otteella. Kerran vuodessa käytävän keskustelun sijaan työntekijää coachataan pitkin vuotta kohti tavoitteita.

Lestisen mukaan uudistettu kehityskeskustelu eli kasvun polku on ehdottomasti yksi tärkeimmistä osaamisen johtamisen työkaluista. Se vie kohti yrityskulttuurin muutosta ja uutta ajattelumallia, jossa ei ole valmiita vastauksia ja tiukasti noudatettavia struktuureja.

Kannustamme työntekijöitä itsenäiseen ajatteluun ja päätöksentekoon niin, että luotetaan omaan ajatteluun ja ongelmanratkaisutaitoon – kokeillaan uutta ja jos tulee virhe, siitä opitaan ja mennään eteenpäin. On myös tärkeää muistaa antaa hyvää palautetta, kun ihmiset ovat ottaneet vastuun itselleen ja uskaltavat tehdä päätöksiä.

Tässä esimiestyö on näkyvässä roolissa.

Kun työyhteisöä johdetaan johdonmukaisesti valmentaen, se näkyy myös asiakaskohtaamisissa.

Lestinen peräänkuuluttaa myös oman osaamisen kehittämisen vastuunottoa ja uteliaisuutta.

Uteliaisuus on hirveän tärkeää. Jos tänä vuonna asioita tehdään näin, niin se ei tarkoita, että samalla lailla tehdään myös ensi vuonna. Pitää uskaltaa kyseenalaistaa vanhoja tapoja. Kukaan ei tiedä varmuudella, mitä tulevaisuus tuo, mutta me haluamme olla etunenässä mahdollistamassa muutosta.

Tutkinnosta varmuutta arjen työhön

Susanna Pihlhjerta työskentelee Clas Ohlsonin Kotkan myymälän tiiminvetäjänä. Tuoreessa muistissa on juuri loppuun suoritettu Lähiesimiestyön ammattitutkinto.

Aloitin opiskelun samoihin aikoihin, kun ura esimiehenä käynnistyi. Se oli loistava ajoitus, sillä sain kaiken hyödyn irti opinnoista samalla, kun opettelin tiiminvetäjän työtä käytännössä.

Koulutuksen vaikuttavuus näkyy itsensä ja koko tiimin toiminnan kehittymisessä.

Olen saanut opintojen myötä paljon varmuutta ja rohkeutta omaan tekemiseeni kuuden työntekijän esimiehenä. Oli myös avartavaa päästä jakamaan ajatuksia muiden myymälöiden tiiminvetäjien kanssa.

Pihlhjerta piti Lähiesimiestyön ammattitutkintoon sisältyviä kotivierailuja mielenkiintoisina.

Ne olivat erittäin mielenkiintoisia kokemuksia. Kotitalouksilla on pitkälti samat ongelmat: Säilytys- ja kierrätysongelmat ja tavaran paljous, joiden kanssa kamppaillaan arjessa.

Pihlhjertan mukaan asiakkaille oli uutta, missä kaikessa Clas Ohlson voi kotitalouksia auttaa.

Monille oli yllätys, että meillä on kierrätyspisteet ja meille voi tuoda pienelektroniikkaa kierrätettäväksi.

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuva: Juri Puhakka ja Anu Koistinen

 

Amiedu ja AEL yhdistyvät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.