Amiedu palkitsi oppisopimusviikolla vuoden oppisopimuskouluttajan, -opiskelijan ja -työpaikkaohjaajan

Oppisopimus on työelämälähtöinen koulutusmuoto, joka perustuu työsuhteeseen. Se sopii monenlaisiin koulutustarpeisiin ja tilanteisiin: oppisopimuksella voi opiskella ensimmäisen ammatin, vaihtaa alaa tai täydentää osaamista. Työnantajalle oppisopimuskoulutus on myös oiva rekrytointikeino.

Valtakunnallinen oppisopimusviikko järjestettiin 7.‒20.10.2019. Se toimi osana samaan aikaan järjestettävää Euroopan ammattitaitoviikkoa (European Vocational Skills Week). Oppisopimusviikon tarkoituksena on tuoda esille oppisopimusopiskelun ja työpaikalla oppimisen lukuisia mahdollisuuksia.

Amiedu kunnioitti oppisopimusviikkoa palkitsemalla vuoden oppisopimuskouluttajan, -opiskelijan sekä -työpaikkaohjaajan.

Vuoden oppisopimuskouluttajaksi valittu Reetta Eskola on työskennellyt oppisopimusten parissa ja lähihoitajien vastuukouluttajana kymmenisen vuotta. Nykyään hän toimii myös Amiedun hoiva- ja hoitotiimin oppisopimuskoordinaattorina. Eskolan mukaan oppisopimuskoulutuksella on monia etuja sekä työnantajalle että opiskelijalle.

Oppisopimuskoulutuksessa solmitaan aina työsuhde, joten opiskeluajalta saa palkkaa. Koulutus sopii siten erinomaisesti esimerkiksi aikuiselle, jolla ei ole mahdollisuutta jäädä opintotuelle. Kun suurin osa ammatillisesta osaamisesta tulee työtä tekemällä oikealta työpaikalta, niin opiskelu on äärettömän työelämälähtöistä ja tieto aina ajantasaista. Oppisopimuskoulutuksessa opitaan juuri niitä taitoja, joita työelämässä tarvitaan.

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä oppisopimuskoulutuksella ei ole enää minimiaikaa, mikä tekee siitä työnantajalle paljon houkuttelevamman.

Työnantajat ovat hienosti huomanneet, että oppisopimusta voi käyttää myös osaamisen täydentämiseen eli opiskelija voi suorittaa vaikka vain yhden tutkinnon osan valtion rahoittamana.

Kallisarvoiset verkostot

Reetta Eskolan valinta vuoden oppisopimuskouluttajaksi ei tullut yllätyksenä muille, paitsi hänelle itselleen.

Eskola on saanut kiitosta tavasta kuunnella ja ohjata opiskelijoita henkilökohtaisesti pedagogisella lämmöllä. Hän tukee työelämäedustajia ja on jatkuvasti kiinnostunut etsimään uusia tapoja kehittää yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Eskolalle on kymmenessä vuodessa ehtinyt kertyä hyvin kattavat verkostot. Ne ovat tärkeitä, kun toimitaan työelämälähtöisen opiskelun parissa. Hän kannustaa myös opiskelijoita verkostoitumaan ja pyrkii luomaan heille matalan kynnyksen kanavia muun muassa sosiaaliseen median kautta.

Oppisopimusopiskelijat näkevät toisiaan harvakseen, koska opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti työpaikalla. Siksi on tärkeää luoda kanava, jota voidaan käyttää ammatilliseen keskusteluun ja vuoropuheluun, mutta myös toinen toisensa kannustamiseen. Ryhmän tuki on todella tärkeää. Oppisopimuskoulutuksen helmi on juuri siinä, että kun opiskelijat valmistuvat, heillä on valmis ammatillinen verkosto.

Eskolan mukaan positiivinen verkostovaikutus ei muodostu pelkästään opiskelijoille, vaan siitä hyötyvät myös työnantajat, työpaikkaohjaajat ja ennen kaikkea kouluttajat.

Vuoden oppisopimusopiskelija ohjaa itsekin opiskelijoita

Vuoden oppisopimusopiskelija Kerttu Merilaht on iloisesti yllättynyt saamastaan huomionosoituksesta. Merilaht suoritti Puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden ammattitutkinnon oppisopimuksella Auroran sairaalassa ja valmistui vuoden alussa laitoshuoltajaksi.

Oppisopimuskoulutus sopii minulle todella hyvin. Kun opiskelu tapahtuu töitä tehdessä, erilaisiin työtehtäviin pääsee paremmin ja nopeammin kiinni. Ja totta kai auttaa, kun on hyvä työpaikkaohjaaja, jolta saa tukea.

Oppisopimuskoulutuksessa on aina kolme osapuolta. Merilaht haluaakin antaa palautetta myös Amiedun suuntaan.

Haluan kiittää Amiedua erinomaisesta tiimityöstä. Olen saanut todella paljon tukea mahtavilta kouluttajilta. On ollut helppo opiskella, kun on selvät ohjeet ja yhteistyö on sujuvaa. Voin ehdottomasti suositella oppisopimuskoulutusta kaikille.

Opintojen myötä Merilaht on edennyt urallaan ja työskentelee tällä hetkellä Psykiatriakeskuksessa palveluohjaajana. Samalla hän suorittaa oppisopimuksella Lähiesimiestyön ammattitutkintoa. Työhön liittyy työntekijöiden perehdyttämistä ja myös opiskelijoiden ohjaamista.

Minulla oli erinomainen työpaikkaohjaaja Auroran sairaalassa. Olen pyrkinyt ottamaan hänestä mallia nyt, kun ohjaan itsekin opiskelijoita. Yritän toimia yhtä hyvin, tukea ja perehdyttää sekä ohjata työhön liittyvissä tiedoissa ja taidoissa.

Vuoden oppisopimustyöpaikkaohjaaja tekee töitä sydämellä ja järjellä

Pohjois-Irakista Suomeen muuttanut Safin Mohammed Hayni työskentelee omassa tulkkauspalveluita tarjoavassa yrityksessään, Tulkkaus- ja käännöspalvelut Safinissa. Hän on ohjannut oppisopimusopiskelijoita omalla työpaikallaan ja tukenut ansiokkaasti Asioimistulkin ammattitutkinnon suorittamisessa sekä perehdyttänyt uusia tulkkeja.

Olen iloinen, että olen pystynyt tukemaan opiskelijoita, jotta he saavat tutkinnon suoritettua ja turvattua sitä kautta omaa tulevaisuuttaan. Ja toki se on etu myös yritykselle, että on koulutettua työvoimaa.

Valinta vuoden oppisopimustyöpaikkaohjaajaksi yllätti Safinin täysin.

En osannut odottaa tällaista tunnustusta, mutta tuntuihan se hyvältä. Teen tätä työtä sydämellä ja järjellä.

Vuonna 2013 perustetussa yrityksessä on Safinin lisäksi viisi kuukausipalkkalaista työntekijää. Hän toivoo, että voi ohjata oppisopimusopiskelijoita jatkossakin.

Haluan jatkossakin kannustaa työntekijöitä opiskelemaan. Vaikka tulkkaustyötä voi tehdä ilman tutkintoa, oppisopimuskoulutus kuitenkin vahvistaa sekä teoreettista että käytännön osaamista.

Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon. Tutustu Amiedun oppisopimuskoulutuksiin.

 

Amiedu ja AEL yhdistyvät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.