Taitotalon räätälöimään kaksiosaiseen valmennukseen osallistui yhteensä 230 hammaslääkäriä, hammashoitajaa, suuhygienistiä ja välinehuoltajaa.

Ensiapukoulutus oli osa Taitotalon ja Vantaan kaupungin kanssa solmittua strategiatason kumppanuussopimusta, joka sisältää konsultoivat ja kehittävät palvelut sekä osaamisen kehittämisen asiantuntijapalvelut liittyen koulutusten järjestämiseen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Taitotalo otti ison roolin ensiapukoulutuksen suunnittelussa ja järjestämisessä. Oli hienoa, että saimme koulutettua koko henkilökunnan samanaikaisesti, Vantaan kaupungin Suun terveydenhuollon liikelaitoksen ylihoitaja Maria Broms sanoo.

Koulutukselle asetettiin kolme tavoitetta.

Haluamme parantaa työntekijöiden toimintavalmiutta mahdollisten ensiapua vaativien hätätilanteiden varalle. Lisäksi haluamme auttaa työntekijöitä tiedostamaan omaan työhön ja työympäristöön liittyviä tapaturmariskejä. On myös tärkeää päivittää työpaikan lakisääteisen ensiapuvalmiuden tiedot ja taidot sekä saada siitä todistukset.

Vantaalla suun terveydenhuollossa sattuu vuosittain kymmenkunta ensiapua vaativaa tilannetta.

Määrä ei onneksi ole suuri, mutta yksikin tapaus on liikaa. Koulutuksen myötä voimme ennaltaehkäistä mahdollisia tapahtumia entistä paremmin.

Ensiapukoulutuksessa oli kaksi osaa. Kilterin koululla järjestetty teoriaosuus pohjasi hätäensiavun kurssiin. Kouluttajat opettivat, kuinka tajuton ja eloton elvytetään ja miten toimitaan erilaisissa hätäensiapua vaativissa tilanteissa.

Teoriaosuus oli niin avaava, että jo se tehosti meidän kaikkien tarkkaavaisuutta ensiapu- ja työturvallisuusasioissa. Innostuimme järjestämään turvallisuuskävelyjä, joiden kautta olemme miettineet omia turvallisuustekijöitä ja tarkastaneet, että kunkin tilan ensiapuvälineet ovat ajan tasalla, samoin kuin väestönsuojatilat, Broms kertoo.

Kaksi kuukautta teoriaosuuden jälkeen järjestettiin käytännön koulutus suun terveydenhuollon omissa tiloissa. Osallistujat kiersivät kymmenellä erilaisella rastilla, jossa demonstroitiin ensiapuun liittyviä käytännön tilanteita.

Rasteilla harjoiteltiin muun muassa kolmea erilaista elvytystä, defibrillaattorin käyttöä, tajuttoman potilaan hoitoa ja verenvuodon tyrehdyttämistä. Lisäksi opeteltiin, kuinka vierasesine poistetaan hengitysteistä, kuinka silmä huuhdellaan ja tehtiin erilaisia sitomisharjoituksia. Olipa mukana yksi mysteerirastikin, jossa hammaslääkärin tuolissa istunut potilas saa yllättäen rintakivun – mikä avuksi?

Bromsin mukaan koulutuksen vaikuttavuus näkyy ennen kaikkea turvallisuuden yleistietouden lisääntymisenä.

Turvallisuusasioihin kiinnitetään nyt entistä enemmän huomiota sekä potilaan että henkilöstön omalta kannalta.

Kaksiosainen, kattava ensiapukoulutus sai osallistujilta erinomaista palautetta.

Taitotalo oli panostanut erilaisiin ja hyviin aihepiireihin. Henkilökunta piti erityisesti käytännönläheisistä harjoituksista. Oli kiva päästä kokeilemaan elvytystä eri ikäisten nukkejen kanssa. Työntekijät arvostivat myös sitä, että saivat päivitettyä ensiapuvalmiuteen liittyvät tiedot ja taidot, muun muassa potilaan siirtämisotteet tulivat monille uutena.

Taitotalon projektipäällikkö Tero Lääkkö on myös tyytyväinen onnistuneesti sujuneen koulutuskokonaisuuden jälkeen.

Tämä oli laajin ensiapukoulutus, jonka olemme järjestäneet. Erityiskiitoksen ansaitsevat rastipäivänä innokkaasti osallistuneet suunterveydenhuollon työntekijät. Myyrmäen terveysasemalla vallitsi erinomainen tekemisen meininki koko käytännön koulutuksen ajan.

Taitotalo on Suomen johtava työelämän kehittäjä ja ammatillisen aikuiskoulutuksen suunnannäyttäjä. 1.1.2020 toimintansa aloittaneen Taitotalon ovat perustaneet Ami-säätiö sr (Amiedu) ja Ammatinedistämissäätiö AEL sr (AEL). Taitotalon koulutustarjontaan kuuluvat muun muassa kiinteistö- ja rakennusala, turva-ala, teollisuuden huolto ja kunnossapito, energia-ala, ajoneuvotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, liiketoiminta, sosiaali- ja terveysala sekä maahanmuuttajien koulutus. www.taitotalo.fi

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuva: Anu Ramberg