Taitotalo ja Tukli Oy ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on Tukli Oy:n tytäryhtiöiden, LTQ-Partners Oy:n ja LTQ-Rakennus Oy:n, tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistaminen osaavalla ja sitoutuneella henkilöstöllä.

LTQ-Partners on vuodesta 2004 toiminut puhtauden, logistiikan ja työturvallisuuden asiantuntijana. Palvelualueisiin kuuluvat toimisto- ja teollisuussiivous sekä logistiikka- ja työmaapalvelut pääkaupunkiseudulla.

Kumppanuussopimus koskee yrityksen koko henkilökuntaa, noin kahtasataa työntekijää. Tavoitteena on varmistaa korkean laadun pysyvyys ja jatkuvuus.

Näen Taitotalon entistä vahvempana kumppanina, joka auttaa meitä edelleen kehittymään ja tuottamaan sitä kautta lisäarvoa asiakkaillemme, Tukli Oy:n toimitusjohtaja Liisa Laakkonen sanoo.

Osaamisen kehittäminen lähtee jo Tukli Oy:n tytäryhtiöiden arvoista. Henkilöstön perehdyttämiseen, koulutukseen sekä päivittäisjohtamiseen panostetaan, minkä johdosta pysyvä, ammattitaitoinen henkilöstö mahdollistaa hyvän asiakasturvallisuuden ja -tyytyväisyyden.

Yksi yrityksen arvoista on viedä henkilöstöä eteenpäin. Sopimuksen myötä elämme arvoamme entistä vahvemmin todeksi ja voimme tarkemmin konkretisoida, mitä se oikeasti tarkoittaa, HR-asiantuntija Taru Salmi tarkentaa.

Salmen mukaan Taitotalo sopii Tuklin kumppaniksi monipuolisen koulutustarjonnan ja samanlaisten arvojen takia.

Koemme, että meillä on samanlaiset toimintatavat ja arvot. Olemme kokeneet yhteistyön todella hedelmälliseksi, ja nyt on hienoa syventää sitä edelleen.

Myös Taitotalon asiakkuuspäällikkö Kati Jussila on iloinen Tukli Oy:n kanssa solmitusta kumppanuussopimuksesta.

On hienoa päästä tekemään syvempää yhteistyötä mielekkään ja kehitysmyönteisen kumppanin kanssa.

Taitotalo on Suomen johtava työelämän kehittäjä ja ammatillisen aikuiskoulutuksen suunnannäyttäjä. 1.1.2020 toimintansa aloittaneen Taitotalon ovat perustaneet Ami-säätiö sr (Amiedu) ja Ammatinedistämissäätiö AEL sr (AEL). Taitotalon koulutustarjontaan kuuluvat muun muassa kiinteistö- ja rakennusala, turva-ala, teollisuuden huolto ja kunnossapito, energia-ala, ajoneuvotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, liiketoiminta, sosiaali- ja terveysala sekä maahanmuuttajien koulutus. www.taitotalo.fi 

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuva: Juri Puhakka