Niemikotisäätiö ja Taitotalo ovat solmineet kumppanuussopimuksen, joka on jatkoa Amiedun kanssa pitkään tehdylle vaikuttavalle yhteistyölle. Strategiaan pohjautuvaa osaamisen kehittämistä lähdetään yhdessä suunnittelemaan kevään aikana.

Vuonna 1983 perustettu Niemikotisäätiö tarjoaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä helsinkiläisille avohoidossa oleville mielenterveyskuntoutujille. Säätiö on vuodesta 2011 lähtien ollut Helsingin kaupungin tytäryhteisö, osa kaupunkikonsernia.

Taitotalon kanssa solmittu kumppanuussopimus näyttelee merkittävää osaa Niemikotisäätiön henkilöstön osaamisen johtamisessa ja kehittämisessä. Haluamme varmistaa, että osaaminen on ajan tasalla nyt ja tulevaisuudessa. Siihen tämä sopimus tarjoaa hyvän välineen, Niemikotisäätiön toiminnanjohtaja Seppo Eronen.

Osaava henkilöstö ja työntekijöiden jatkuva osaamisen päivittäminen on aina ollut tärkeää Niemikotisäätiölle.

Haluamme olla koulutusmyönteinen työnantaja. Se on ollut Niemikotisäätiön kilpailuvaltti kilpailtaessa työvoimasta. Sopimus vahvistaa omalta osaltaan myös työnantajamielikuvaa.

Niemikotisäätiö on käynnistämässä strategiatyötä, joka määrittelee osaamisen tarpeet muutaman vuoden päähän.

Strategia sanelee, mitä asioita teemme ja minkälaista osaamista se meiltä vaatii. Tuore kumppanuussopimus ja strategiatyö osuvat nyt mainiosti yhteen.

Mielenterveyspalveluiden vaikuttavuus mitataan sillä, kuntoutuvatko palvelunkäyttäjät. Erosen mukaan toiminnan vaikuttavuuden arviointi on tulossa toimialalle, sillä tulevaisuudessa se ohjaa jossain määrin myös rahanjakoa. Palveluita ostetaan sieltä, mistä koetaan, että rahalle saadaan vastinetta eli vaikuttavuutta.

Vaikuttavuuden mittaaminen on uutta toimialalle, mutta me haluamme olla sen kehittämisessä mukana aktiivisesti. Työ on tiedolla johtamista ja siinä Taitotalo on loistava kumppani.

Niemikotisäätiön slogan on ”Paras paikka toipua”. Sillä halutaan viestittää palvelukäyttäjille, että he ovat Niemikodissa oikeassa paikassa.

Se tarkoittaa myös sitä, että meillä on käytössä paras mahdollinen osaaminen. Slogan ja osaaminen kulkevat käsi kädessä. Myös henkilökunnalta on tullut kiitosta, että olemme hurjasti panostaneet osaamisen kehittämiseen. Me olemme ajatelleet näin, että kun me koulutamme henkilökuntaa, niin se näkyy asiakastyön laadussa.

Taitotalon mukaan Niemikotisäätiön kanssa solmittu kumppanuus on merkittävä.

Yhteistyö Niemikotisäätiön kanssa on yhteiskunnallisten arvojemme mukaista toimintaa. On hienoa, että voimme strategiatasoisena osaamisen kehittämisen kumppanina auttaa ihmisiä pääsemään uuden elämän alkuun, Taitotalon asiakkuuspäällikkö Katriina Bredberg.

Taitotalo on Suomen johtava työelämän kehittäjä ja ammatillisen aikuiskoulutuksen suunnannäyttäjä. 1.1.2020 toimintansa aloittaneen Taitotalon ovat perustaneet Ami-säätiö sr (Amiedu) ja Ammatinedistämissäätiö AEL sr (AEL). Taitotalon koulutustarjontaan kuuluvat muun muassa kiinteistö- ja rakennusala, turva-ala, teollisuuden huolto ja kunnossapito, energia-ala, ajoneuvotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, liiketoiminta, sosiaali- ja terveysala sekä maahanmuuttajien koulutus. www.taitotalo.fi 

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuva: Juri Puhakka