Taitotalo toteutti Broman Groupiin kuuluvalle Motonetille sähköavusteisille ajoneuvoille suunnatun sähkötyöturvallisuuskoulutuksen (SFS 6002) interaktiivisena verkkokoulutuksena. Kaikkiaan 238 Motomaatti-palvelupisteen työntekijää suoritti sertifikaatin kolmellakymmenellä eri paikkakunnalla. Kyseessä oli ensimmäinen näin suurelle ryhmälle järjestetty sähkötyöturvallisuuskoulutus, joka suunniteltiin, koordinoitiin ja toteutettiin verkon yli.

Koulutus oli osa Taitotalon ja Broman Groupin kanssa solmittua strategiatason kumppanuussopimusta, jonka tavoitteena on turvata tulevaisuuden kilpailukyky ja varmistaa, että osaaminen vastaa liiketoiminnan tavoitteita.

Meillä jokainen koulutus lähtee liiketoiminnan tarpeista. Sähköavusteisten ajoneuvojen määrä kasvaa jatkuvasti, ja me haluamme tarjota samat palvelut kaikille asiakkaille, myös sähköavusteisen ajoneuvon omistajille. Osaamisen kehittämisellä varmistamme, että jokaisella työntekijällä on riittävä turvallisuusosaaminen sähköasioissa, Broman Groupin HRD-asiantuntija Riikka Helminen.

SFS 6002 standardiin perustuva sähkötyöturvallisuuskoulutus järjestettiin kaikille Motomaatti-pisteiden työntekijöille. Palvelupisteillä Motonetin asiakkaita palvellaan pienissä mittauksissa ja asennuksissa, esimerkiksi polttimonvaihdoissa. Haasteena oli henkilöstön sijainti ympäri Suomea, Helsingistä Rovaniemelle.

Haimme isolle henkilömäärälle mahdollisimman sujuvaa ja joustavaa toteutustapaa. Yhdessä Taitotalon kanssa päädyimme verkkokoulutukseen, jottei työntekijöiden tarvitse siirtyä toiselle puolelle Suomea tai kouluttajan kiertää kymmenissä eri toimipisteissä.

 Taitotalossa haaste koulutuksen järjestämisestä verkon yli otettiin innokkaasti vastaan.

Me halusimme ehdottomasti lähteä tekemään uudenlaista koulutusta ennakkoluulottomalla tavalla. Otimme yhteyttä silloiseen kilpailijaamme, nykyiseen kollegaamme AEL:ään ja saimme heiltä loistavan kouluttajan mukaan. Näin starttasimme samalla Taitotalon yhteistä tarinaa jo ennen varsinaista yhdistymistä, Taitotalon palvelupäällikkö Marja-Leena Räsänen.

Koko koulutus suunniteltiin, koordinoitiin ja toteutettiin pilotointia lukuun ottamatta verkon yli.

Me kuuntelimme asiakasta, otimme haasteen vastaan ja tuotimme peruskoulutuksesta kustannustehokkaasti räätälöidyn paketin.

Interaktiivinen verkkokoulutus rytmitettiin arjen työhön

Koulutus toteutettiin työntekijöiden omilla toimipisteillä aamupäivä- ja iltapäiväryhminä, jolloin toimipaikan arki pyöri sujuvasti koulutuksen ohella.

Broman Groupin Riikka Helmisen mukaan verkkokoulutuksen etuna oli pyörittää useampia ryhmiä kerralla.

Motomaatti-palvelupisteelle olisi iso haaste, jos 15 ihmistä lähtisi suorittamaan sertifikaattia samaan aikaan. Verkon yli opiskelu tarjosi mahdollisuuden rytmittää koulutus näppärästi arjen työhön.

Koulutustilaisuudessa oli aina vähintään yksi esimies paikalla koko koulutuksen ja lopputestin ajan.

Meille oli tärkeää, että jokainen suorittaa sertifikaatin henkilökohtaisesti. Koulutuksessa, jossa on kyse turvallisuusasiasta, ei voi sallia vapaamatkustamista. Koulutus ei palvele tarkoitustaan, jos työntekijällä ei ole tarvittavaa ymmärrystä turvallisuudesta.

Verkon yli järjestetty koulutus sai positiivista palautetta sekä osallistujilta että henkilöstöhallinnolta.

Koulutus oli ammattimaisesti ja sujuvasti järjestetty kokonaisuus. Saimme myös osallistujilta positiivista palautetta ja kiitosta. He kokivat interaktiivisen verkkokoulutuksen itselleen käteväksi tavaksi kehittää omaa osaamistaan.

Helmisen mukaan laajalle ryhmälle järjestettäviä verkkokoulutuksia voidaan toteuttaa jatkossakin. 

Verkkokoulutus on monessa kohtaa toimiva vaihtoehto, koska henkilöstömme sijaitsee laajalla alueella Helsingistä Rovaniemelle ja Viroon. Haluamme ehdottomasti pitää sitä jatkossakin yhtenä toteutustapana lähikoulutuksen ohella.

Riikka Helminen kehuu yhteistyötä Taitotalon kanssa. Vuonna 2019 solmittu kumppanuussopimus on tiivistänyt ja syventänyt yhdessä tekemistä.

Taitotalossa huomioidaan monipuolisesti työelämän tarpeet ja haetaan osaamisen kehittämistä siten, että se palvelee työntekijän työarkea. On ehdottoman tärkeää, että osaamisen kehittäminen lähtee liiketoimintastrategiasta. Taitotalo on sen ymmärtänyt.

Kiinnostuitko interaktiivisesta verkkokoulutuksen toteuttamisesta?
Kysy lisätietoja:
Kirsi Silvennoinen, asiakkuuspäällikkö
kirsi.silvennoinen@taitotalo.fi
Puh. 020 746 1355

Teksti: Kaisa Mikkonen