Suomalainen Kirjakauppa ja Taitotalo ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on varmistaa tulevaisuuden kilpailukyky osaavalla ja kehittämiseen sitoutuneella henkilöstöllä. 

Suomalainen Kirjakauppa on Suomen suurin ja asiakkaidensa arvostama kirjakauppaketju. Myymäläverkostoa täydentää vuonna 1999 perustettu verkkokirjakauppa Suomalainen.com.  

Suomalaisen Kirjakaupan ja Taitotalon yhteistyön tavoitteena on ennen kaikkea yhdessä tunnistaa ne osaamistarpeet, joihin Suomalaisen Kirjakaupan on tulevaisuudessa vastattava. 

Osaamisen kehittämisellä on Suomalaisessa Kirjakaupassa strateginen merkitys. Kumppanuussopimuksen tarkoituksena on syventää Taitotalon ymmärrystä siitä, mitä Suomalaisen Kirjakaupan liiketoiminta tulevaisuudessa mahdollisesti vaatii osaamisen kehittämisen saralla, Suomalaisen Kirjakaupan HR-päällikkö Kristian Tötterman kertoo.

Työ ja työelämä ovat jatkuvassa murroksessa. Kun työ muuttuu, täytyy huolehtia siitä, että oma osaaminen on riittävällä tasolla. Tulevaisuuteen katsominen ja ennakoiminen on työelämässä ensiarvoisen tärkeää. Myös esimiehen rooli on muuttunut: erityisesti kuuntelemisen merkitys on korostunut. 

Työnantajamielikuvan peruspilari on mielestäni se, että työntekijä voi kehittää omaa osaamistaan ja että hänelle annetaan siihen mahdollisuus. Yksilö ei voi kehittää omaa työtään, jos hänelle vain kerrotaan, mitä koulutuksia on olemassa, Tötterman kertoo. 

Kansainvälinen organisaatioiden ja johtamisen kehittämisen asiantuntija Eezy Spirit myönsi Suomalaiselle Kirjakaupalle Suomen innostavimman työpaikan tunnustuksen jo viidettä kertaa peräkkäin. Tunnustuksen saamista näin monena vuonna peräkkäin voidaan pitää melkoisena saavutuksena.  

Esimiehen rooli vaikuttaa tässäkin asiassa. Kuuntelemisella ja osallistamisella – sillä, että pääsee toteuttamaan ja kehittämään omaa osaamistaan päivittäin – on vaikutusta myös työtyytyväisyyteen, joka puolestaan näkyy innostuneina ja motivoituneina työntekijöinä, Tötterman pohtii.

Suomalainen Kirjakauppa ja Taitotalo ovat tehneet erilaisia yhteistyöprojekteja aiemminkin, ja tutun kumppanin kanssa yhteistyö on sujunut mutkattomasti.  

Yhteistyömme tavoite on tukea Suomalaisen Kirjakaupan henkilöstön osaamisen ja kyvykkyyksien kehittymistä. Kumppanuussopimuksen myötä on hienoa syventää entisestään yhteistyötä Suomen innostavimpiin kuuluvan työpaikan kanssa, kehitysasiantuntija Tiina Kekkonen Taitotalosta kertoo.

Teksti: Katriina Lius, Pisa Marketing Oy

Kuva: Minna Moshnikoff