Henkilöstöpalveluyritys Bolt.Works Oy tunnetaan uudenlaisesta toimintakulttuuristaan ja joustavista digitaalisista ratkaisuistaan, jotka mahdollistavat niin oman kuin vuokratyövoimankin suunnitelmallisen osaamisen kehittämisen. 

Bolt.Works Oy ja Taitotalo ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on työnantajakuvan ja yrityksen kasvun tukeminen sekä työntekijöiden suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen. Tavoitteena on kasvattaa osaavan vuokratyövoiman määrää sekä mallintaa työntekijöiden osaamispolkuja. 

Filosofiamme on, ettemme solmi sopimuksia, ellemme tavoittele merkittäviä hyötyjä puolin ja toisin. Kun teemme sopimuksia, kertoo se siitä, että näemme yhteistyössä arvoa. Olemme järjestäneet erilaisia koulutuskokonaisuuksia Taitotalon kanssa aiemminkin, ja olemme olleet hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön, Boltin toimialajohtaja Timo Hakkarainen kertoo.

Työelämä on jatkuvassa murroksessa, ja tämä on vaikuttanut myös työvoiman saatavuuteen; oikeanlaista osaamista ja tiettyjen ammattiryhmien asiantuntemusta on nykyisin vaikea löytää, jolloin yhteistyö eri toimijoiden kanssa korostuu entisestään. Boltilla osaamisen kehittämisen painopiste on asiakastyössä ja asiakkaan kanssa räätälöityjen koulutusohjelmien rakentamisessa. 

Tavoitteena on ennen kaikkea saada asiakkaalle motivoitunutta työvoimaa. Taitotalo on meille hyvä kumppani, ja kumppanuussopimuksen solmiminen on Boltille näkyvä satsaus. Taitotalon kanssa voimme rakentaa sellaisia koulutusohjelmia ja kokonaisuuksia, jotka täsmäävät mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeisiin, Hakkarainen kuvaa. 

Osaamisen kehittäminen nähdään Boltilla myönteisenä asiana. Boltin logossa on neljä ja puoli tähteä, millä viitataan juuri osaamiseen kehittämiseen ja jatkuvaan muutokseen. 

Logomme neljä ja puoli tähteä kertoo siitä, että osaamisen kehittäminen on pysyvä tekemisen tila. Koemme, ettei kukaan työtä tekevä ihminen ole koskaan työurallaan valmis, vaan että työntekijä aina altistuu niin yhteiskunnan kuin teknologiankin kehitykselle ja muuttuville odotuksille. Tahdomme logollamme tuoda esiin sitä, että muutos on kuitenkin positiivista ja pysyvää sekä vaatii oikeanlaista asennetta, Timo Hakkarainen tarkentaa. 

Taitotalon ja Boltin konttorit sijaitsevat fyysisesti lähellä toisiaan, mutta toimijoiden läheisyys ilmenee myös yhteistyön helppoutena ja sujuvuutena. 

Olemme kokeneet yhteistyön luontevaksi. Taitotalolla on osattu kuunnella meitä ja tarpeitamme ja sen vuoksi tämäkin sopimus on syntynyt, Hakkarainen kiittelee. 

Myös Taitotalossa iloitaan solmitusta kumppanuussopimuksesta. 

Sopimus on merkittävä päänavaus Taitotalolle koulutuskumppanuudessa innovatiivisen henkilöstövuokrausyrityksen kanssa, Taitotalon asiakkuuspäällikkö Kati Jussila ja palvelupäällikkö Matti Vesalainen kertovat.

Taitotalo on Suomen johtava työelämän kehittäjä ja ammatillisen aikuiskoulutuksen suunnannäyttäjä. 1.1.2020 toimintansa aloittaneen Taitotalon ovat perustaneet Ami-säätiö sr (Amiedu) ja Ammatinedistämissäätiö AEL sr (AEL). Taitotalon koulutustarjontaan kuuluvat muun muassa kiinteistö- ja rakennusala, turva-ala, teollisuuden huolto ja kunnossapito, energia-ala, ajoneuvotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, liiketoiminta, sosiaali- ja terveysala sekä maahanmuuttajien koulutus. www.taitotalo.fi  

 

Teksti: Katriina Lius, Pisa Marketing Oy

Kuva: Juri Puhakka, Pisa Marketing Oy