Tapiolan Lämmön ja Taitotalon yhteistyö tukee Tapiolan Lämmön strategian tavoitteiden mukaista osaamisen kehittämistä. 

Tapiolan Lämpö ja Taitotalo ovat solmineet kumppanuussopimuksen, joka pitää sisällään osaamisen kehittämispalveluiden suunnittelun ja toteutuksen. Yhteistyön keskiössä on asiakaskokemuksen kehittäminen, mikä varmistetaan osaavalla ja ammattitaitoisella henkilöstöllä. Kumppanuuden tavoitteena on lisäksi parantaa entisestään kummankin osapuolen mahdollisuuksia keskittyä oman ydinliiketoimintansa harjoittamiseen ja kehittämiseen. Näin lisätään osapuolten palvelujen myyntiä, toiminnan laatua, joustavuutta ja kustannustehokkuutta.  

Kumppanuussopimuksella on iso merkitys Tapiolan Lämmölle, sillä yrityksessä tullaan panostamaan juuri käynnistyneellä strategiakaudella vahvasti ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja työntekijäkokemukseen. Tapiolan Lämpö Oy:n tavoitteena on olla toimialan paras työpaikka. 

Taitotalon monipuolinen koulutustarjonta mahdollistaa strategisten tavoitteiden saavuttamisen. Saamme nyt saman katon alta palveluita ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä kiinteistöhuollon että isännöinnin liiketoimintaan. Sen lisäksi Taitotalon kumppanuus tarjoaa väylän sopivien työharjoittelijoiden löytämiseen, Tapiolan Lämpö Oy:n henkilöstöjohtaja Carola Nores-Joukama kertoo.

Taitotalon ja Tapiolan Lämmön kumppanuus on kytketty keskeisesti Tapiolan Lämmön uuteen palveluliiketoiminnan asiakkuusstrategiaan.  

  Uskomme, että panostamalla vahvasti ammatillisen osaamisen kehittämiseen voimme varmistaa laadukkaat palvelut asiakkaillemme myös tulevaisuudessa. Uusi teknologia muuttaa prosesseja ja perinteisiä toimintatapoja myös kiinteistöalalla. Se edellyttää meiltä kaikilta jatkuvasti oman ammatillisen osaamisen kehittämistä, Nores-Joukama sanoo.

  Osaamisen kehittäminen on Tapiolan Lämmön uuden strategian myötä keskeisin osa heidän yrityskulttuuriaan. Myös esimiesten rooli osaamisen kehittämisessä on hyvin tärkeä.  

  Meillä esimiehen rooliin kuuluu itsensä kehittämiseen kannustaminen ja rohkaiseminen. Olemme myös havainneet, että kun esimies itse esimerkillään osoittaa kiinnostusta uuden oppimiseen ja suhtautuu positiivisesti muutoksiin, niin alaisetkin innostuvat itsensä kehittämiseen

  Tapiolan Lämpö toimii alalla, jossa on jo nyt pulaa osaajista, eikä työvoimapula tule helpottumaan.  

   Uskon, että työnhakijat arvostavat työnantajaa, joka panostaa henkilöstönsä työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Meillä on jo olemassa paljon hyviä asioita, mutta nyt moninkertaistamme panostukset osaamisen kehittämiseen. 

   Tapiolan Lämpö Oy ja Taitotalo tekevät tänä vuonna yhteistyötä etenkin kiinteistöhuollon koulutuksissa.  Taitotalo on tuottamassa Tapiolan Lämmölle noin 10 räätälöityä koulutustilaisuutta tänä vuonna. Tämän lisäksi Tapiolan Lämpö Oy:stä on useita henkilöitä Taitotalossa suorittamassa ammattitutkintoa tai osatutkintoa.  

   Taitotalo jatkaa mielellään yhteistyötä tutun kumppanin kanssa. 

   Kumppanuussopimus merkitsee entistä vahvempaa ja suunnitelmallisempaa osaamisen kehittämisen yhteistyötä, Taitotalon asiakkuuspäällikkö Mirja Kautiainen toteaa.

   Taitotalo on Suomen johtava työelämän kehittäjä ja ammatillisen aikuiskoulutuksen suunnannäyttäjä. 1.1.2020 toimintansa aloittaneen Taitotalon ovat perustaneet Ami-säätiö sr (Amiedu) ja Ammatinedistämissäätiö AEL sr (AEL). Taitotalon koulutustarjontaan kuuluvat muun muassa kiinteistö- ja rakennusala, turva-ala, teollisuuden huolto ja kunnossapito, energia-ala, ajoneuvotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, liiketoiminta, sosiaali- ja terveysala sekä maahanmuuttajien koulutus. www.taitotalo.fi  

    

   Teksti: Katriina Lius, Pisa Marketing Oy

   Kuva: Juri Puhakka, Pisa Marketing Oy