Neste ja Taitotalo suunnittelivat laajamuotoisen laippaliitoskoulutuksen, johon osallistui 400 operaattoria. Koulutus toteutettiin rastityöskentelynä, josta on saatu paljon positiivista palautetta.

Neste kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Neste on maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja, ja tuo uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Neste toimii myös teknologian edelläkävijänä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana.

Nesteellä on tuotantolaitokset Porvoossa ja Naantalissa sekä uusiutuvaa dieseliä valmistavat jalostamot Rotterdamissa ja Singaporessa. Nesteellä työskentelee noin 4000 henkilöä, joista reilut 3000 Suomessa.

Taitotalo ja Neste ovat tehneet yhteistyötä useiden vuosien ajan, ja järjestäneet pätevöitymiskoulutuksia yhdessä jo aiemmin. Vuoden 2019 marras-joulukuussa Nesteen historiassa toteutettiin kuitenkin ensimmäistä kertaa laajamuotoisempi laippaliitoskoulutus, johon osallistui 400 operaattoria. Laippaliitosasentajan pätevyyden suoritti reilut 50 henkilöä.

Koulutuksen esitietovaatimuksena oli verkkokoulutuksen suorittaminen, ja koulutukseen sisältyi myös seitsemän tuntia kestävä harjoittelupäivä. Laippaliitoskoulutus käsitti Suomen Porvoon jalostamon tuotannon operaattorikunnan, ja se oli räätälöity täysin Nesteen jalostamon käytettävyyden varmistamisen tarpeisiin. Koulutuksen tavoitteena oli laippaliitosvuotojen minimointi rakennusprojekteissa (mm. putkisto- ja instrumentointitöissä).

Koulutus koostui yhdeksästä rastista, joiden sisältö suunniteltiin yhteistyössä Nesteen ja Taitotalon kanssa. Suunnittelu aloitettiin noin puolta vuotta aiemmin, ja säännöllisillä kokouskäytännöillä varmistettiin rastien toiminnallisuus ja niiden yhteensopivuus. Kaikki rastit liittyivät laippaliitoksiin niitä eri näkökulmista tarkastellen.

Liitosten pätevyys on hyvin tärkeää. Mikäli laippaliitokset eivät ole pitäviä, puhutaan prosessi- tai henkilöturvallisuuden riskeistä, Nesteen koulutusasiantuntija Sirpa Laine ja kehityspäällikkö (Laatu) Teppo Luoto toteavat.

Nesteellä koulutuspäiviä on operaattoreilla keskimäärin neljä-viisi vuodessa. Nesteen omaksi sisäiseksi tavoitteeksi asetettiin, että he toteuttavat vuoden parhaan koulutuksen – ja tähän tavoitteeseen myös päästiin. Koulutuksen rastimuotoinen työskentely keräsi palautteissa kiittäviä kommentteja. Rastityöskentely miellettiin omaa työskentelyä tukevaksi ja käytännönläheiseksi opetustavaksi.

Taitotalon ja Nesteen yhteistyössä järjestämien koulutusten tukemana laippavuodot saatiin nollautumaan muun muassa vuoden 2017 Naantalin suurseisokissa. Tavoitteena on myös tulevien jalostamoiden yksikkö- ja suurseisokkien laippaliitosvuotojen ennaltaehkäisy ja nollatulokseen pääsy.

Tuleva suurseisokki Porvoon jalostamolla on iso ponnistus ja näytön paikka, jonka tulokset sanelevat myös sen, miten olemme onnistuneet koulutuksissamme. Olemme kiinnostuneita myös siitä, miten käytettävyytemme ja luotettavuutemme on lisääntynyt niin oman henkilökuntamme kuin palvelutoimittajiemme asentajien koulutusten myötä ja miten tämä heijastuu henkilö- ja prosessiturvallisuusmittareihin, Laine ja Luoto toteavat.

Suurseisokki toteutetaan osittain tämän vuoden aikana, mutta suurin osa töistä on päätetty siirtää vuodelle 2021 maailmalla leviävän koronapandemian vuoksi.

Laine ja Luoto kiittelevät koulutuskumppaniaan hyvää palautetta saaneesta koulutuksesta ja siitä, että Neste sai Taitotalosta tarvitsemansa riittävän tuen. Myös Taitotalossa arvostetaan hyvää koulutuskumppanuutta.

Neste on meille tärkeä ja arvostettu yhteistyökumppani. He kehittävät meidän kanssamme usein palveluita sekä toimivat edelläkävijöinä monessa kemianteollisuuden tuotantoon liittyvissä asiassa, Taitotalon palvelupäällikkö Marja-Leena Räsänen toteaa.

Taitotalo on Suomen johtava työelämän kehittäjä ja ammatillisen aikuiskoulutuksen suunnannäyttäjä. 1.1.2020 toimintansa aloittaneen Taitotalon ovat perustaneet Ami-säätiö sr (Amiedu) ja Ammatinedistämissäätiö AEL sr (AEL). Taitotalon koulutustarjontaan kuuluvat muun muassa kiinteistö- ja rakennusala, turva-ala, teollisuuden huolto ja kunnossapito, energia-ala, ajoneuvotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, liiketoiminta, sosiaali- ja terveysala sekä maahanmuuttajien koulutus. www.taitotalo.fi  

Teksti: Katriina Lius, Pisa Marketing Oy

Kuva: Lotta Hakanpää