Cervin missiona on olla asiakkaille paras ilmanvaihdon kumppani.

Cervi on erittäin nopeasti kasvanut työvoimavaltainen, ilmanvaihtoon keskittynyt yritys. Cervin ja Taitotalon yhteistyö painottuu uuden henkilöstön saatavuuden ja osaamisen varmistamiseen sekä henkilöstön suunnitelmalliseen osaamisen kehittämiseen. Sopimuksen painopistealueisiin lukeutuu myös nuohousliiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen sekä hormikorjauksen erityisosaamisen laajentaminen.

Kumppanuussopimuksella on iso merkitys Cerville. Olemme tehneet yhteistyötä Taitotalon kanssa jo aiemmin, ja tämä kumppanuussopimus on luonnollinen jatkumo yhteistyöllemme, Cervin HR- ja hallintojohtaja Minna Fagerlund kertoo.

Yhteistyösopimuksen avulla asioita pystytään tekemään Cervillä entistä suunnitelmallisemmin ja tavoitteellisemmin, jolloin toiminta on yrityksessä myös organisoidumpaa. Cervillä on selkeä prosessi siihen, miten yhteisiin tavoitteisiin päästään.

Meille on todella tärkeää, että emme vain tee ja oleta asioita vaan tahdomme, että kaikki tekemisemme perustuu ennaltasuunniteltuihin ja pohdittuihin asioihin, ja sillä tinkimättömyydellä myös viemme asioita eteenpäin. On tärkeää, että tämä ala saa sen tunnustuksen minkä se ansaitseekin, Cervin toimitusjohtaja Petri Valve toteaa.

Cervin toimialueisiin kuuluu muun muassa ilmanvaihtokanavien puhdistaminen ja ilmanvaihdon säätäminen. Kaikkien yksittäisten toimien takana on kuitenkin se ajatus, että samalla parannetaan myös ihmisten terveyttä ja asuinviihtyvyyttä sekä niitä olosuhteita, joissa ihmiset asuvat ja työskentelevät.

Cervi pyrkii olemaan kiinnostava, houkutteleva ja muista alan yrityksistä erottautuva työnantaja. Cervin valttikorttina on työntekijöiden jatkuva kouluttaminen, ja yrityksellä onkin oma oppilaitos, Cervin Mestariopisto. Mestariopistossa vannotaan mestari-oppipoika -mallin nimeen, ja tällä mallilla tahdotaan varmistaa, että kouluttautuminen on jatkuvaa. Osaamisen kehittämisen ohella työn merkityksellisyyteen halutaan panostaa Cervillä.

Jos työntekijät ovat hyvin motivoituneita ja pitävät työstään, tarkoittaa se silloin myös hyvää laatua, Valve sanoo.

Osaamisen kehittämistarve painottuu etenkin nuohoojiin ja IV-asentajiin. Jotta ala saa jatkuvuutta ja ammattitaitoisia työntekijöitä riittää, täytyy nuohousliiketoiminnan jatkuvuus varmistaa. Taitotalo ja Cervi ovatkin tehneet yhteistyötä nuohoojien kouluttamisessa; yhteistyön tuloksena nuohoojien koulutusta on saatu myös pääkaupunkiseudulle.

Tämä on yksi niitä asioita, minkä takia kumppanuus on hieno asia, että pääsemme myös keskustelemaan suoraan oppilaitoksien kanssa erityyppisten koulutuksien sisällöistä. On todella hienoa, että oppilaitokset haluavat ottaa yrityksiä mukaan ja kysyä heidän mielipiteitään – ottaa mukaan niitä tahoja, joilla on kulloisestakin asiasta paras näkemys, Fagerlund iloitsee.

Myös Taitotalossa ollaan tyytyväisiä yhteistyön jatkumisesta.

Kyseessä on meille erittäin merkittävä kumppanuus uudella business-mallilla toimivasta talotekniikka-alan palveluyrityksestä, joka on edelläkävijä digitaalisuuden hyödyntämisessä. Tiiviillä yhteistyöllä olemme aloittaneet uusia tuotteita yrityksen vinkkaamana (esim. nuohooja), Taitotalon palvelupäällikkö Matti Vesalainen kertoo.

Teksti: Katriina Lius, Pisa Marketing Oy

Kuva: Juri Puhakka, Pisa Marketing Oy

Taitotalo on Suomen johtava työelämän kehittäjä ja ammatillisen aikuiskoulutuksen suunnannäyttäjä. 1.1.2020 toimintansa aloittaneen Taitotalon ovat perustaneet Ami-säätiö sr (Amiedu) ja Ammatinedistämissäätiö AEL sr (AEL). Taitotalon koulutustarjontaan kuuluvat muun muassa kiinteistö- ja rakennusala, turva-ala, teollisuuden huolto ja kunnossapito, energia-ala, ajoneuvotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, liiketoiminta, sosiaali- ja terveysala sekä maahanmuuttajien koulutus. www.taitotalo.fi   

Cervi Talotekniikka Oy on vuonna 2014 perustettu ilmanvaihtoalan yritys. Tänä päivänä Cervillä työskentelee 150 henkilöä Helsingin, Turun, Tampereen ja Kotkan toimipisteillä. Cervin toiminnan keskiössä on digitaalisuus, kestävä kehitys ja vastuullisuus, ja yrityksen missiona on olla asiakkaille paras ilmanvaihdon kumppani. Cervi panostaa oman henkilökunta kouluttamiseen sekä jatkuvaan osaamisen kehittämiseen.  www.cervi.fi