Koronavirus on aiheuttanut PK-yrityksille ja keskisuurille yrityksille paljon taloudellisia huolia. Ajatukset siitä, miten yrityksen toiminta jatkuu koronaviruksen jälkeen ja miten normaaliin liiketoimintaan palataan, ovat olleet useilla yrittäjillä viime aikoina mielessä. Monet yritykset ovatkin laittaneet tuumasta toimeen ja lähteneet kehittämään uusia toimintamalleja innovaationäkökulmasta.  

Tässä muutamia uusia tuotteistuksia tai toimintamalleja, joita yritykset ovat koronapandemian aikana tehneet: 

  • Markkinoinnin tuotantoihin erikoistunut yritys Coloro on alkanut valmistaa pisarasuojatuotteita kuluttajille ja organisaatioille. Pisarasuojatuotteisiin kuuluvat pisaravisiirit, pisarapleksit, pisaramaski ja pisaraessu. Lue lisää tästä. 

  • Suomalaistislaamo Kyrö Distillery Company valmistaa nykyisin myös käsidesiä. Tislaamo on myös avannut Kyrön Käsidesikioskin. Lue lisää tästä. 

  • Absolut Company Ab on lahjoittanut merkittävän määrän etanolia Kiilto Clean Ab:lle desinfioivien käsihuuhteiden valmistukseen Ruotsin terveydenhuoltosektorille. Lue lisää tästä.
  • Kuitupohjaisten materiaalien valmistaja Ahlström-Munksjö on laajentanut hengityssuojamateriaalien tuotantoa Tampereen ja Italian tehtaille. Lue lisää tästä.
  • Lentopysäköintiyritys GoParking on aloittanut ruoan tilaus-, keräys- ja kotiinkuljetuspalvelun Varuboden-Oslan toimialueella. Lue lisää tästä. 

  • Suomalaiset ravintolat ovat tehneet erilaisia innovaatioita ylläpitääkseen liiketoimintaansa. Lue lisää tästä.
    Taitotalon kongressikeskuksen ravintolat ovat myös siirtyneet toistaiseksi take away -myyntiin Valimotien toimipisteestä käsin.

Business Finland tarjoaa haettavaksi rahoitusta Suomessa toimiville PK- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta ja joiden on siksi kehitettävä toimintaansa. Taitotalo tuottaa asianomaisen rahoituksen lähtökohtiin sopivat ja tehokkaat palvelut tavoitteiden mukaisen etenemisen varmistamiseksi.  

Rahoitus on yrityksen kehittymiseen liittyvää tukea, eikä sillä pysty paikkaamaan tämänhetkistä huonoa taloudellista tilannetta. Tarkoituksena on, että yritys löytäisi uusia toimintamalleja tai uusia tuotteita tai palveluita, joita se alkaisi jalkauttamaan ja viemään käytäntöön entistä ehompana koronapandemian jälkeen. Keskeisintä rahoituksessa ovatkin uudet ajatukset, joilla yrityksen liiketoimintaa saataisiin ylläpidettyä jatkossakin. 

Meillä on kokemusta niin toiminnan kuin palveluidenkin kehittämisestä. Meiltä löytyy palveluita, joilla voimme yhdessä tukea yritystä pääsemään pois ahdingosta, Taitotalon Jouni Simonen kuvaa.

Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitys- ja kehittämisrahoitusta. Taitotalon ydinosaamiseen kuuluu auttaa yrityksiä keskittymään oikeanlaisiin asioihin esiselvityshankkeissa. Fasilitoivan työskentelytavan avulla Taitotalo tukee yritystä rakentamaan omista lähtökohdistaan toimivan lopputuloksen. Taitotalo auttaa yritystä löytämään asiat, jotka ovat yritykselle selviämisen ja menestymisen tärkeitä kulmakiviä tehostamalla ja nopeuttamalla suunnittelua ja ongelmanratkaisua. 

Tutustu tästä tarkemmin Taitotalon tukipalveluihin.

Taitotalo on Suomen johtava työelämän kehittäjä ja ammatillisen aikuiskoulutuksen suunnannäyttäjä. 1.1.2020 toimintansa aloittaneen Taitotalon ovat perustaneet Ami-säätiö sr (Amiedu) ja Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr (AEL). Taitotalon koulutustarjontaan kuuluvat muun muassa kiinteistö- ja rakennusala, turva-ala, prosessiteollisuus, teollisuuden huolto ja kunnossapito, energia-ala, ajoneuvotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, liiketoiminta, sosiaali- ja terveysala sekä maahanmuuttajien koulutus. www.taitotalo.fi   

 

Teksti: Katriina Lius, Pisa Marketing Oy

Kuva: Juri Puhakka, Pisa Marketing Oy