Kuvassa vasemmalta koulutuspäällikkö Rainer Paloniemi, kehitysasiantuntija Markku Rekinen ja kouluttaja Ari Luhtanen Taitotalosta.

Taitotalo ja Koivunen Oy ovat tehneet pitkäaikaista yhteistyötä. Yhteistyötä on ollut käytännössä koko Fixus-ketjun olemassaolon ajan, erityisesti tekniikkaan liittyvien koulutusten saralla.

Taitotalon ja Koivunen Oy:n yhteistyön ytimessä on oman osaamisen kehittäminen. Autoala on alana hyvin haastava, sillä informaatiotulva on hyvin vahvaa, ja jotta uusimman tekniikan parissa kykenee työskentelemään, vaatii se jatkuvaa koulutusta ja kouluttautumista, Koivunen Oy:n koulutusvastaava Toni Ikonen toteaa.

Koulutuksen ohjaamiseen panostetaan Koivunen Oy:llä muutenkin.

On tärkeää pysyä ajan hermolla ja päivittää jatkuvasti omia tietoja ja taitoja, jotta pystytään vastaamaan niihin haasteisiin, mitä alati muuttuva ja kehittyvä autoala tuo, Ikonen kertoo.

Taitotalon kehitysasiantuntija Markku Rekinen tiedostaa myös autoalalla vallitsevat nykypäivän haasteet.

Tämän päivän haasteena on nykyautotekniikan jatkuva muuttuminen ja kehittyminen. Jotta töitä pystytään tekemään laadukkaasti ja tehokkaasti, täytyy tietojen ja taitojen olla ajantasaisia. Me Taitotalossa pyrimme olemaan kouluttajana ajan hermolla ja vastaamaan asiakasyritysten tarpeisiin siten, että he pystyisivät palvelemaan omaa asiakaskuntaansa parhaalla mahdollisella tavalla. Prosessien kehittäminen on myös vahvasti koulutustarjonnassamme mukana.

Taitotalon koulutustarjonnat ovat olleet jaossa Koivunen Oy:n koulutuskalenterissa, jolloin kursseille on ollut nopeaa ja vaivatonta ilmoittautua. Taitotalolla on hyvin laaja ja monipuolinen koulutustarjonta: kurssien lisäksi Taitotalossa on mahdollista suorittaa esimerkiksi ajoneuvoalan ammattitutkinto niin henkilöautopuolelle kuin raskaan kaluston puolellekin.

Pystymme tarjoamaan palvelujamme yksittäisen henkilön työturvallisuuskortin kouluttamisesta koko korjaamon toiminnan kehittämiseen asti. Voisi siis sanoa, että sillä välillä periaatteessa kaikki on tarjonnassa. Tulevaisuudessa esimerkiksi omien ketjukohtaisten koulutusten rakentaminen Koivunen Oy:llä voisi myös olla mahdollista, Rekinen pohtii mahdollisia tulevaisuudensuunnitelmia.

Sekä Rekinen että Ikonen ovat olleet tyytyväisiä Taitotalon ja Koivunen Oy:n väliseen yhteistyöhön. Asioita halutaan viedä aktiivisesti eteenpäin, ja kehitystyö jatkuukin positiivisin mielin.

Koivunen Oy:n koulutusvastaava Toni Ikonen on ollut tyytyväinen Taitotalon ja Koivunen Oy:n väliseen yhteistyöhön.

Taitotalo on Suomen johtava työelämän kehittäjä ja ammatillisen aikuiskoulutuksen suunnannäyttäjä. 1.1.2020 toimintansa aloittaneen Taitotalon ovat perustaneet Ami-säätiö sr (Amiedu) ja Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr (AEL). Taitotalon koulutustarjontaan kuuluvat muun muassa kiinteistö- ja rakennusala, turva-ala, prosessiteollisuus, teollisuuden huolto ja kunnossapito, energia-ala, ajoneuvotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, liiketoiminta, sosiaali- ja terveysala sekä maahanmuuttajien koulutus. www.taitotalo.fi

Teksti: Katriina Lius, Pisa Marketing Oy

Kuva: Juri Puhakka, Pisa Marketing Oy