– Siivoojan työasennon täytyy olla sellainen, että satakunnankansat pysyvät mopatessa kainaloissa. Silloin ei hartiat väsy, sanoo työpaikkaohjaaja Taru Rastas Harjavallassa. Taitotalon ja ISS palveluiden kumppanuudessa on kuitenkin kyse paljon enemmästä kuin hartioista.

Työpaikkaohjaaja Taru on siivoojien tukena

Taru Rastas on ISS Palveluiden kohdevastaavana Harjavallan suurteollisuuspuistossa. Hänen yhtenä tehtävänään on tukea Taitotalon järjestämän ylläpitosiivouksen verkko-opintoja suorittavia siivoojia käytännön työskentelyssä, heidän työpaikkaohjaajanaan. Ylläpitosiivouksen tutkinnon osaan kuuluvat teoriaopinnot Suurteollisuuspuiston siivoojat suorittavat verkko-opintoina. Ylläpitosiivous on tutkinnon osa, joka kuuluu Puhtaus ja kiinteistöpalvelualan perus- ja ammattitutkintoon.

Siivoojat työskentelevät 300 hehtaarin laajuisella teollisuusalueella. Siivottavat paikat ovat toimisto- ja taukotiloja, valvomoita sekä tuotantotiloja. Alue on niin laaja, että siellä liikutaan polkupyörillä. Teollisuuspuistossa työskentely asettaa myös työturvallisuudelle erityisiä vaatimuksia. Alueella liikutaan aina huomiovaatteissa. Hengityssuojain, kypärä ja turvakengät ovat olennainen osa jokaisen työntekijän perusvarustusta ja mukana turvallisessa työpäivässä.

Innokkaat uuden oppijat

Opiskelijat ovat innokkaita oppimaan uutta ja kyselevät paljon. He eivät päästä työpaikkaohjaajaa helpolla. – Opiskelijat saattavat tulla varmistamaan minulta, että kun koulutusmateriaalissa sanottiin näin, niin tarkoittaako se täällä meidän kohteessa nyt tätä ja tätä, Taru Rastas sanoo. – He haluavat minulta vahvistuksen, että ovat ymmärtäneet oppimansa asiat oikein, hän lisää.

Moni asia on koulutuksen myötä siirtynyt teoriasta käytäntöön ja asioita tehdään aiempaa paremmalla ymmärryksellä. – Huomaan kyllä, että opetettuihin asioihin on oikeasti kiinnitetty huomiota, kertoo Taru ilahtuneena.

Taitotalon järjestämiä verkko-opintoja suorittavat tällä hetkellä ISS Palveluiden siivoojat, joiden työpaikka sijaitsee joko Harjavallassa, Eurojoella tai Raumalla.

Eurajoen kunnan palvelukeskus Jokisimpukassa työskentelevät ISS Palveluiden oppisopimuslaiset Marjo Sironen (vasemmalla), Jenni Karpolehto ja Anni-Kaisa Parkkali.

Koulutuskumppanuus varmistaa oikeat opinnot oikeaan aikaan oikeille ihmisille

Valtakunnallisesti toimiva ISS Palvelut on lähtenyt rohkeasti hyödyntämään digitalisaatiota ja kouluttaa sekä siivouksen että kiinteistönhoidon tehtävissä toimivia työntekijöitä yhteistyössä Taitotalon kanssa. ISS Palveluiden koulutuspäällikkö Elli Velling iloitsee siitä, että työntekijöitä voidaan kouluttaa joustavasti.

– Verkossa tapahtuva koulutus on meille hyvä ja tehokas ratkaisu tutkinnon tai sen osan suorittamiseen. Verkkototeutus mahdollistaa kattavan maantieteellisen osallistumismahdollisuuden ja on toteutustapana tehokas, koska aikaa säästyy esimerkiksi siirtymissä työkohteen ja oppilaitoksen välillä, hän toteaa. Taitotalon ja ISS Palveluiden kumppanuus on jatkunut jo pitkään. – Käytännössä se tarkoittaa sitä, että toteutamme ISS Palveluille henkilöstön osaamisen kehittämistä, jota he strategiansa mukaan tarvitsevat. Suunnittelemme yhteistyössä ISS:n People & Culture -yksikön ja liiketoimintojen kanssa, mitä osaamista he tarvitsevat pitkällä tähtäimellä, jotta heidän liiketoimintatavoitteensa täyttyvät, Taitotalon asiakkuuspäällikkö Kati Jussila kertoo. Tärkeä osa suunnittelua on myös se, millä tavalla osaamisen kehittäminen toteutetaan.

Koulutusmyönteisyys kulkee läpi ISS Palveluiden organisaation

Palveluesimiehenä ISS Palveluilla toimiva Tuire Puistosalo on Taru Rastaan esimies. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa ohjeistaa ja tukea Tarua käytännön asioiden eteenpäin viemisessä. Omien sanojensa mukaan hän on se, joka ehdottaa aina kaikille jotain koulutusta.

– Itse suoritin vuosi sitten kiinteistö- ja puhtauspalvelualan erikoisammattitutkinnon ja Taru opiskelee Lähiesimiestyön ammattitutkintoa, toteaa Tuire sanojensa vakuudeksi.

Verkko-opintojen hyvä maine kiiri puskaradiossa

Ensimmäiset ISS Palveluiden siivoojat lähtivät suorittamaan ylläpitosiivouksen osatutkintoa viime syksynä. Koko ryhmä ei aloittanut opintoja samaan aikaan, vaan kun sana verkko-opinnoista kiiri, mukaan hyppäsi lisää väkeä. Ihmiset olivat puhuneet keskenään ja oivaltaneet, että verkossa tapahtuvat opinnot voi suorittaa silloin, kun se itselle sopii. Opiskelua varten ei tarvitse myöskään matkustaa minnekään, vaan opinnot voi tehdä kotisohvalta käsin.

Koulutusmateriaalista iso osa on kirjallista materiaalia, mutta niihin on sisällytetty paljon asiaa selkiyttäviä kuvia ja videoita. Tehtävät voivat olla esimerkiksi yhdistä oikea sana ja kuva -tyylisiä. Tentit ovat pääsääntöisesti monivalintatehtäviä.

Puolet verkko-opintoja suorittavista siivoojista on suomalaisia ja toinen puolikas thaimaalaisia. – Meille tuli ensin töihin yksi thaimaalaistaustainen siivooja ja sitten sana hyvästä työnantajasta kiiri ja nyt meillä on useampia. Heillä on pääsääntöisesti kohtalainen suomen kielen taito, kertoo Tuire. – Jos jollain on ongelmia ymmärtää kirjallista materiaalia, voivat he kysyä apua toinen toiseltansa tai käyttää apuna esimerkiksi Google-kääntäjää, Tuire jatkaa kysyttäessä suomenkielisen oppimateriaalin ymmärrettävyyttä.

Harjavallan oppisopimuslaiset Yaowalak “Eeva” Soimala (vasemmalla), Wassana “June” Toomthong, Tassanee Isotalo, Arphaporn “Nani” Rämetola, Vilailak “Lai” Nykänen ja Ratree Alenius.

Työympäristön turvallisuus on kaikille tärkeää

Harjavallan suurteollisuuspuisto on siivouksen kannalta haastava työympäristö. Siellä pitää ymmärtää, mitä tekee ja miksi se tehdään juuri niin. Siivottavien tilojen täytyy olla turvallisia niin siivoojille itselleen kuin muille niissä työskenteleville. Haasteellisesta työympäristöstä kertoo esimerkiksi se, että alueella työskentelevät siivoojat kuuluvat ASA-rekisteriin. Se on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri, jota ylläpidetään, jotta työntekijöiden työterveyshuolto saa tarvitsemansa tiedot.

Erityinen työympäristö on yksi syy sille, miksi Tuiren tavoitteena on, että mahdollisimman moni siivoojista on asiansa osaavia ja koulutettuja.

– Kaikkein tiloissa työskentelevien henkilöiden kuntoa seurataan tasaisin välein biomonitoroinnilla. Biomonitoroinnin avulla arvioidaan työntekijän altistumistasoa esimerkiksi nikkelille, sekä tehdään arvio erillisten terveystarkastusten tarpeesta. Tuloksia käytetään myös työterveyshuollon suosituksissa työolosuhteiden kehittämiselle tai henkilökohtaiseen suojautumiseen ja hygieniaan liittyen. Jos me emme tee työtämme hyvin, saattavat vaarallisten aineiden pitoisuudet nousta ihmisissä. Oikeanlaisella siivouksella voimme saada pitoisuuksia laskemaan, Tuire kertoo.

Tärkeä syy henkilöstön kouluttamiselle on se, että näin ISS Palveluiden asiakkaat voivat olla varmoja, että heidät tilojaan siivoavat ammattilaiset.

Ylläpitosiivouksen koulutuksesta

ISS Palveluiden siivoojat olivat ensimmäisiä, jotka alkoivat suorittaa ylläpitosiivouksen osatutkintoa verkko-opintoina. Myöhemmin mukaan on tullut opiskelijoita muista yrityksistä.

Ylläpitosiivouksen voi suorittaa joko perus- tai ammattitutkintotasoisena tutkinnon osana. Tutkinnon taso määrittyy henkilökohtaistamisen kautta.

– Ylläpitosiivouksen tutkintokoulutus on peruskivijalka kaikelle puhdistuspalvelualan koulutukselle. Se sisältää muun muassa siivousajokortin, jonka opetettava ja näytettävä laajuus muuntuu tutkintotason mukaisesti, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- ja ammattitutkinnon kouluttaja Virve Gabrielsson sanoo.

Ylläpitosiivouksen verkkokoulutus sopii myös yleissivistäväksi pohjatiedoksi muulta alalta tulevalle työnjohdolle. Koulutus on saanut paljon kiitosta osallistujilta.

Lisätietoa ylläpitosiivouksen koulutuksesta

Ylläpitosiivouspalvelut -tutkinnon osa verkko-opintoina
Kati Jussila

Ylälaidan kuva: ISS Palvelut, kuvituskuva