Siivoustyö, puhtauspalvelu ja hygieenisyys ovat saaneet uudenlaista arvostusta koronakriisin aikana. Siivouksesta on tullut koko kansan mielenkiinnon kohde ja puheenaihe.

Siivoojille kevät on tarkoittanut yleisesti muutoksia työhön. Lisäksi työ on vaatinut uudenlaista tarkkuutta ja huolellisuutta – ammattiosaamista. Myös oma ja perheenjäsenten terveys on saattanut huolestuttaa, sillä työssä on voinut joutua kosketuksiin koronaviruksen kanssa.

Taitotalossa on kevään aikana opiskellut ja opiskelee edelleen oppisopimuksella useita siivoojan ammatissa toimivia. He ovat onnistuneet pitämään opiskelunsa aikataulussa ja saaneet vietyä opintoja eteenpäin siitä huolimatta, että työn teossa on ollut uusia haasteita.

Taloyhtiöt ovat kiinteistösiivoojan työkenttää

Saara Koskisella on noin 20 vuoden kokemus siivoojan ammatista. Hän työskentelee Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä kiinteistösiivoojana. Samaan aikaan hän opiskelee oppisopimuksella Taitotalossa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintokoulutuksessa.

– Aluksi tuntui jopa aika hurjalta, jännitti ja pelottikin, että työn puolesta joutui olemaan vaarassa altistua koronavirukselle, Koskinen kertoo. Aikaa myöten ajatukseen kuitenkin tottui, eikä se enää pelottanut. Ajatus siitä, että teen tärkeää työtä, auttoi tilanteen päälle, Saara kertoo.

Koskisen työmäärä on kevään aikana sekä lisääntynyt että vähentynyt. – Yleiset saunat ovat olleet pois käytöstä ja se on helpottanut työtaakkaa, hän toteaa.

Saara Koskinen

Kiinteistösiivooja Saara Koskinen.

Korona siirsi opinnot verkkoon

Saara Koskinen aloitti tutkintokoulutuksen vuoden vaihteessa. Hänen edellisestä opiskelustaan alkaa olla jo aikaa ja siksi hän paneutui uusiin opintoihin innolla. – Minulle oli ensin pettymys, että meillä ehti olla vain yksi lähipäivä, ja sitten jo siirryttiin etäopiskeluun. Vaikka eihän sille voinut mitään. Minusta oli kuitenkin todella hyvä, että opiskelua pystyi koronasta huolimatta jatkamaan etänä, eikä se jäänyt tauolle, hän toteaa.

Puhtauspalvelualan oppisopimusopiskelijoiden kova koronakevät

Opiskelu juuri tänä keväänä on antanut siivoojille enemmän kuin tavallisena keväänä. Opiskelu on tuonut vastauksia akuutteihin kysymyksiin, ja sitä kautta parempia valmiuksia ymmärtää työtä ja siihen liittyviä riskejä.

Kun työntekijä osaa ammatin, hän osaa arvostaa itseään, työtään ja asiakkaitaan. Työntekijän osaaminen vahvistaa työn laatua, ja se näkyy suoraan asiakkaille.

– Osaaminen ei ole pelkästään sitä, että mopataan oikein. Osaava työntekijä osaa toimissaan ottaa huomioon myös ympäristöasioita, taloudellisuutta ja turvallisuusasioita, kertoo siivousalan kouluttaja Marja Virtala Taitotalosta.

Kun työntekijä ymmärtää ja osaa ottaa huomioon turvallisuusasioita, voidaan säästyä turhilta tapaturmilta tai paremmalla ergonomialla sairaslomat saattavat vähentyä. Tästä hyötyy niin työntekijä itse kuin hänen työnantajansa.

Laitoshuoltajan työn vastuullisuus on kasvanut tänä keväänä

Thavarajah ’Santtu’ Thavayogarajah toimii laitoshuoltajana HUS Asvialla. Hänen työpisteensä sijaitsee Kivelän Seniorikeskuksessa. Myös hän suorittaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoa oppisopimuksella.

Santun työ muuttui jonkin verran koronan myötä, koska esimerkiksi kosketuspintoja pitää pyyhkiä useammin.  Oma suojautuminen on tärkeää.  Santun käyttämiin suojavarusteisiin kuuluvat hengityssuojain, suojalasit, suojakäsineet ja esiliina. – Työnantaja on antanut hyvät ohjeet, miten pitää suojautua. Ohjeet tehostetusta siivouksesta ovat myös olleet hyvät, Santtu kertoo. – Korona pelotti alussa, mutta nyt olen jo tottunut tekemään työtä suojavarusteissa, hän toteaa.

Santtu ehti osallistua usealle lähiopetuspäivälle ennen etäopetukseen siirtymistä, sillä hän aloitti opiskelun jo viime syksynä. Santun mielestä etäopiskelu on ollut haastavaa. – Lähiopetus olisi helpompaa, koska silloin opettaja on vierellä ja kommunikointi on selkeämpää. Minulle etäopiskelussa tuottaa vaikeuksia sekä tietotekniikka että suomen kieli, hän sanoo. Vaikeuksista huolimatta Santtu on ollut aktiivinen etäopetuksessa ja pysynyt opiskelun tahdissa hyvin mukana.

Thavarajah ’Santtu’ Thavayogarajah

Laitoshuoltaja Thavarajah ’Santtu’ Thavayogarajah

Jokainen uusi ammattiosaaja on yritykselle arvokas

Kouluttaja Marja Virtala huomaa opiskelijoiden asenteissa muutoksia koulutusten edetessä. – Keskustelun sävy muuttuu asiapitoisemmaksi ammattitaidon kasvaessa, hän kertoo.

Koulutuksen myötä ammatti-identiteetti kasvaa ja keskustelun asiasisällöt muuttuvat kehittämissävytteisiksi. Opiskellessa opitaan teoriaa ja käytäntöä, mutta saadaan myös henkisiä työkaluja käytännön asioiden lisäksi.

– Opiskelijat saavat toisistansa voimaa. He tutustuvat keskenään ja heistä muodostuu tiivis yhteisö, toteaa Marja Virtala.

Siivouksen oppisopimusopiskelu yrityksen näkökulmasta

Opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden lujittuminen on erityisesti etu yritykselle, jos samaan koulutukseen on tullut isompi ryhmä. Koulutuksen jälkeen työpaikan yhteishenki nousee sen myötä, että työntekijät tuntevat toisensa paremmin.

Lisäksi tutussa opiskeluporukassa, jossa on totuttu puhumaan työhön liittyvistä asioista, on rakentavan keskustelun syntyminen helpompaa myös opiskeluiden jälkeen. Tämä näkyy työn mielekkyytenä ja hyvänä työilmapiirinä, jossa asioista puhuminen ja niiden kehittäminen on helpompaa.

On selvää, että työntekijöiden oppisopimuskoulutus ja sen tuomat hyödyt vaativat yrityksiltä myös panostusta. Tarvitaan työpaikkaohjaaja sekä hieman järjestelyjä, kun lähipäiville tai etäopetukseen osallistuvat työntekijät ovat muutamia päiviä pois töistä. Työntekijöiden kouluttaminen antaa kuitenkin aina yritykselle enemmän kuin ottaa. Liiketoimintahyöty osaavan ja motivoituneen henkilökunnan myötä on selvä kilpailuetu.

Ylälaidan kuva on kuvituskuva: iStock/Ababsolutum.