Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (TYÖPEDA) -hankkeessa on kehitetty toimintamalleja, joissa korkeakoulut ja työelämä yhdessä luovat oppimisympäristöjä teorian...